Rewilding ABAX Logo green background

ABAX stöder och fokuserar på rewilding 2022

I en värld där miljöfrågor och global uppvärmning är angelägna problem, fortsätter ABAX att minska sin operativa påverkan samtidigt som vi utvecklar lösningar som hjälper våra kunder att kontrollera och hantera sin.

En del av vårt arbete med företagets sociala ansvar (CSR) handlar om att stödja värdiga ändamål och initiativ som bidrar till att minska klimatförändringarna. Varje år fokuserar vi våra insatser kring ett tema, förra året var det att städa haven på plast. I år har vi fokuserat våra insatser på rewilding-projekt i och runt de samhällen där våra medarbetare är baserade.

Vad är rewilding och varför stöder vi det?

Rewilding är en naturvårdsteknik som fokuserar på att återintroducera saknade växter och djur och sedan ta ett kliv tillbaka och låta naturen ta kontroll. Framgångsrika exempel på rewilding inkluderar att koppla ihop vilda områden med varandra för att bygga mer motståndskraftiga ekosystem som stöds av naturlig pollinering, där bin, fladdermöss och insekter frodas eller där växtätare som strövar fritt introduceras, för att hantera dynamiska landskap med biologisk mångfald på ett naturligt sätt för att utveckla rik bördig jord.

Att vända klimatförändringarna

På ABAX anser vi att ansvarsfull förvaltning är avgörande för långsiktigt värdeskapande. Detta är den gemensamma grunden för vår CSR-policy och rewilding-projekten runt om i världen.

"Rewilding är en otroligt viktig del för att vända den galenskap som klimatförändringarna är, och ABAX är en stolt anhängare av rewilding i alla våra länder i år,” säger Atle Karlsen, CPO på ABAX.

ABAX kärnverksamhet bygger på att hjälpa våra kunder slösa mindre och bevara de tillgångar som de har längre. Vi värdesätter och kämpar för alla lösningar som syftar till att skydda vår planet och rewilding-tekniker har visat sig återställa områden för att hjälpa den biologiska mångfalden att frodas.

ABAX stöder stolt rewilding-aktiviteter i de lokala samhällen där vi verkar

  • Norway: Stavern Diving Club
  • Sweden: Nature Conservation Society
  • Finland: WWF
  • United Kingdom: PECT
  • Netherlands: ARK Natuurontwikkeling
  • Poland: Stowarzyszenie Dla Natury „Wilk”

Håll utkik efter mer information om våra lokala projekt