Automatisk körjournal

Automatisk och alltid uppdaterad körjournal

ABAX Triplog är rent fysiskt en GPS-enhet som automatiskt håller koll på alla körningar, och alltid är uppkopplad mot våra servrar. Helt enkelt en automatisk körjournal som sköter sig digitalt.

Det betyder att den alltid uppdateras med den senaste mjukvaran, att den alltid följer de senaste skattereglerna, och att du har omedelbar tillgång till all information i ett användarvänligt webbgränssnitt. Med vår tilläggstjänst lagras dessutom alla körningar i vår backuplösning i sju år – så länge som Skatteverket kräver.

Här kan du läsa mer om Skatteverkets arkiverings och lagringskrav.

Ladda ner gratis körjournalsguide

Marknadens främsta hård- och mjukvara

GPS-enheten som monteras i bilen kommunicerar via GSM-nätet. SIM-korten kommer från Telenor för att ge dig maximal täckning och driftsäkerhet.

Hårdvaran är både robust och vattentät. Därför ger vi dig också livstidsgaranti på våra körjournaler.

På den mjuka sidan är vi inte heller sämre. Ett egenutvecklat gränssnitt gör det enkelt för dig att överblicka alla fordon, körningar och data som behövs. Har du fler produkter från ABAX kan du förstås administrera dem också, i samma gränssnitt.

Världsledande teknologi

Den hårdvara som används i den elektroniska körjournalen och utrustningskontrollen är rent fysiskt en GPS-enhet som automatiskt håller koll på alla körningar och rörelser, och är alltid uppkopplad mot våra servrar. Det betyder att den alltid uppdateras med den senaste mjukvaran och nya skatteregler. Självklart har du omedelbar tillgång till all information i ett användarvänligt gränssnitt på webben.

Teknisk information

ABAX4 är kärnan i vår hårdvarulösning. Tekniken är välbeprövad och har kontinuerligt uppgraderats och vidareutvecklats under de senaste tio åren. ABAX4 kommunicerar direkt med vår Track2Find-server via SMS eller GPRS. ABAX4 är en avancerad all-around-lösning som kan konfigureras för användning i samtliga av ABAX slutprodukter. Den fungerar i alla mobilnät världen över och har den senaste GPS-teknologin. I kombination med vår radioteknik kan ABAX mtrack använda tre olika plattformar för positionering: GSM-positionering, radiopejling och GPS-positionering.

Track2Find (T2F) är baskomponenten i ABAX tekniska lösning. T2F är en webbaserad programvara som styr och kontrollerar samtliga av våra produkter och tjänster. Systemet är modulbaserat och lätt tillgängligt via internet för alla våra kunder. Varje användare loggar in med sitt eget användarnamn och lösenord och kan sedan följa sina enheter ”live” på en elektronisk karta. T2F är uppkopplat mot flera av de största GSM-leverantörerna i Europa. T2F övervakar över 60 000 aktiva enheter på licens från ABAX.

I samarbete med Telenor och Siemens

Systemen har utvecklats av ABAX i samarbete med bland annat Telenor och Siemens.

Garantier och kvalitetssäkring

Visste du att vi är ISO-certifierade? De höga kraven på kvalitet, miljö och säkerhet genomsyrar hela vår verksamhet. Läs mer här.

ABAX TRIPLOG

Ta mig till den automatiska körjournalen.

Automatisk-koerjournal-fraan-ABAX.jpg