ABAX

GreenMarks

Inspecties en keuringen zijn nog nooit zo eenvoudig geweest voor eigenaar, inspecteur en keurmeester

Eenvoudig samenwerken in één online omgeving voor het keuren én laten keuren van brandpreventie- en blusmiddelen, hijs- en hefmiddelen, machines, werktuigen en gereedschap. 

GreenMarks voor bedrijfseigenaren

Het keuren van machines, werktuigen en gereedschap (arbeidsmiddelen) is wettelijk verplicht. ​Hoe zorg je dat dit zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd? Laat je een inspectiebedrijf langskomen of gaat een gecertificeerde medewerker de keuring of inspectie uitvoeren? En hoe leg je de keuringen en inspecties vast? Op papier, via Excel of online? Ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken bij jou op de werkvloer?

Met de GreenMarks app hoef je niet langer na te denken over deze vragen. De GreenMarks software zorgt ervoor dat je zelf de controle hebt over de wettelijke verplichting voor een veilige werkomgeving.

GreenMarks voor inspecteurs

Als (externe) inspecteur valt er winst te behalen in het optimaliseren van de samenwerking met de bedrijfseigenaar. De software zorgt ervoor dat er een goede afstemming is door toegang hebben tot dezelfde online omgeving.

De eenvoudige bulkcontroles en -inspecties kunnen dankzij de GreenMarks software door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Als inspecteur kun jij je dan volledig richten op de kern: de activiteiten waar jouw deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit voor nodig zijn.

GreenMarks met ABAX

Door de arbeidsmiddelen te voorzien van locatiebepaling is het altijd inzichtelijk waar iets is. Zo is het dus ook mogelijk om keuringen en inspecties te plannen op de handige momenten dat het ook in de buurt is. Elk uur, haalt GreenMarks de gegeven op en koppelt deze automatisch aan het juiste item.

Een melding krijgen wanneer een arbeidsmiddel in de buurt is? Dat kan met de Geofence functie van ABAX. Die stuurt u dan een e-mail of sms wanneer het in het door u bepaalde geografisch gebied komt.