ABAX

ABAX versterkt haar positie als leider in slimme mobiliteit met een nieuwe rol in het leiderschapsteam

Silje Berntsen Bogen aangesteld als Chief People and Organisation Officer

ABAX versterkt haar positie als leider in slimme mobiliteit met een nieuwe rol in het leiderschapsteam

In een strategische zet om haar transformatie te versnellen en haar visie om een pionier te zijn in slimme mobiliteit te realiseren, is ABAX trots om de aanstelling van Silje Berntsen Bogen tot de cruciale positie van Chief People and Organisation Officer (CPOO) aan te kondigen. Deze tactische beslissing benadrukt het engagement van ABAX om te zorgen dat culturele en organisatorische ontwikkeling de drijvende kracht achter de ambitieuze reis van het bedrijf is.

Met haar eerdere rol als Hoofd Personeelszaken heeft Silje een solide basis gelegd voor het vestigen van een bedrijfscultuur die diep geworteld is in innovatie en continu leren. Haar unieke expertise en inzichten in het leiden en ontwikkelen van talent zijn essentiële componenten van ABAX’s evolutie van een traditioneel telematicabedrijf naar een leider in slimme mobiliteit gedreven door inzichten.

"De snelle ontwikkeling in de samenleving en onze industrie vereist een adaptieve en vooruitziende organisatie, waar het volledige potentieel van elke medewerker volledig gerealiseerd kan worden. Als CPOO zet ik me in om ABAX door deze transformatie te leiden, onze menselijke expertise te combineren met geavanceerde technologie om ervoor te zorgen dat we onze strategische doelen niet alleen bereiken, maar overtreffen," verklaarde Silje Berntsen Bogen.

Het belang dat ABAX hecht aan de rol van CPOO weerspiegelt het diepe begrip van ABAX voor het belang van menselijk kapitaal in het bereiken van een leidende positie op het wereldtoneel voor slimme mobiliteitsoplossingen. Met 15 jaar ervaring in leidinggevende posities in de technologie- en softwaresectoren, zal Silje een cruciale schakel zijn in het bouwen van een werkplek die flexibel, inclusief en gericht is op continue verbetering. Haar aanstelling als CPOO markeert een nieuw tijdperk voor ABAX, waar bedrijfscultuur centraal staat in groei en succes.

"Siljes competentie en visie zijn cruciaal om ABAX naar een dominante kracht binnen slimme mobiliteit te sturen. Met haar leiderschap verwachten we een werkomgeving te creëren die niet alleen voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst, maar ook actief de toekomst van slimme mobiliteit vormgeeft," uitte Emma Dyga, CEO van ABAX.

De aanstelling van Silje is de laatste in een reeks van strategische aanwervingen voor het leiderschapsteam, waarmee ABAX zijn toewijding aan diversiteit en leiderschap binnen de industrie versterkt. Silje is met onmiddellijke ingang in haar nieuwe rol begonnen.

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

ABAX is a mobility data company, redefining telematics. Our mission is to enable business value from connected mobility data. Our solution is designed to help our customers manage all logistics for their mobile workforce in one place, and help track, manage and gain insights from all vehicles, machines, and tools. These insights help lower the total cost of mobility, improve sustainability and manage the mobile business smarter - to save time, resources, and money. We call it SMART MOBILITY.