ABAX

Elektrisch is onderscheidend vermogen voor H. van Wijk Infra

H. van Wijk Infra gebruikt volop elektrisch materieel, zowel op de weg als op de bouwplaats. Dat is een steeds groter voordeel in het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Het zorgde ook voor de wens om meer grip op de bedrijfsvoering te krijgen; meer specifiek op de vindbaarheid van al die elektrisch aangedreven machines en voertuigen. Daarvoor is Van Wijk de samenwerking met ABAX aangegaan.

Man sitting on yellow plant machinery on road

Transport voor wegenbouwers: daarmee ging het bedrijf H. van Wijk in 1955 van start. Het wagenpark werd gestaag uitgebreid en de onderneming ging ook zelf als aannemer aan de slag. Tussen 2002 en 2012 werden drie kleinere bouwbedrijven overgenomen en groeiden de activiteiten op dat vlak. Veruit het grootste deel van de omzet komt nu uit de infrawerkzaamheden en de transporttak rijdt vooral voor het eigen aannemersbedrijf.

Lars van Wijk studeerde weg- en waterbouw en ging in 2016 in het familiebedrijf aan de slag. Enkele jaren geleden verwierf het bedrijf een grote, meerjarige opdracht voor het onderhoud aan wegen in Amsterdam West. En dat smaakt naar meer voor de onderneming uit Aalsmeer. “We kijken om ons heen naar nieuwe contracten die ons kunnen helpen om een paar maatjes groter te worden. Want die ambitie hebben we zeker”, vertelt Van Wijk.

Het bedrijf werkt flexibel. Zo zijn er constant zo’n vijftig mensen aan het werk, waarvan twintig in vaste dienst. De flexibiliteit uit zich ook in de soorten opdrachten die worden uitgevoerd. “We zijn klein genoeg voor de echt kleine klussen, maar we zijn ook groot genoeg voor het grotere werk.” Naast die flexibiliteit vormt duurzaamheid een pijler onder de bedrijfsvoering – én de groeiambities. Het al genoemde contract voor wegonderhoud in Amsterdam werd mede op de volledige inzet van elektrisch materieel gegund.

Elektrisch vraagt om andere aanpak

“Daarmee onderscheiden we ons sterk van de rest van de markt”, legt Van Wijk uit. “Zo hebben we onlangs een elektrische vrachtwagen gekocht en hebben we twaalf elektrische busjes op de weg. Al ons kleine materieel is intussen eveneens elektrisch. Steeds meer opdrachtgevers vragen daar ook om en dat wij het kunnen bieden is echt een voordeel in aanbestedingen.”

Werken met elektrische voertuigen en materieel vraagt wel een andere aanpak, weet Van Wijk. De busjes opladen aan openbare laadpalen en in de eigen loods is geen probleem, maar er moet ook op elke werklocatie een stroompunt zijn. “Dat soort dingen leer je door ze te ondervinden. Zo’n stroomvoorziening moet je bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk aanvragen om te voorkomen dat je zonder komt te zitten. Verder is het vooral een kwestie van het personeel goed instrueren over op- en bijladen. Daar hebben we best wat leermomentjes in gehad, maar nu gaat dat prima.”

Voor infrabedrijven is het vaak een uitdaging om goed zicht te houden op welke bedrijfsmiddelen zich waar bevinden. Het steeds grotere aandeel elektrische voertuigen en machines maakte dat H. van Wijk hier echt een oplossing voor wilde vinden. Ook omdat deze machines betrekkelijk nieuw en schaars zijn, en daardoor nog erg duur. Na een rondgang langs bedrijven die zich met GPS-tracking bezighouden, viel de keus uiteindelijk op ABAX.

Snel het overzicht kwijt

“We zijn met hen in zee gegaan omdat zij voor alle middelen een oplossing hebben. ABAX heeft een GPS-tracker voor klein gereedschap en voor busjes. Ik hoef alleen maar naar onze eigen online omgeving te gaan en het serienummer in te typen en dan weet ik waar het object in kwestie zich bevindt. Wij hebben bijvoorbeeld zo’n 25 elektrische trilplaten. Die gaan van werk naar werk en dan raak je al snel het overzicht kwijt. Nu weten we dus constant waar welk materieel zich bevindt.”

"ABAX heeft een GPS-tracker voor klein gereedschap en voor busjes. Ik hoef alleen maar naar onze eigen online omgeving te gaan en het serienummer in te typen en dan weet ik waar het object in kwestie zich bevindt."Lars van Wijk

Lars van Wijk, H. van Wijk Infra

Het maakt de bedrijfsvoering op dit vlak een stuk efficiënter en de investering verdient zich dan ook terug. “Als iemand een paar uur onderweg of aan het bellen is om te achterhalen waar zich bijvoorbeeld zo’n trilplaat bevindt, dan ben je die uren kwijt. Het pakket van ABAX is niet goedkoop maar voor ons is het dat zeker waard. Ook met het verhuren of uitlenen van materieel weet je nu altijd waar het zich bevindt. Met name voor het kleinere gereedschap is het ook een instrument tegen diefstal. De trackers zijn niet zichtbaar dus als er iets gestolen wordt, kunnen we het in principe altijd terugvinden.”

De keuze voor deze oplossing helpt H. van Wijk verder om grip op de eigen organisatie te houden. Lars van Wijk benadrukt dat het niet wordt gebruikt om personeel te controleren, maar wel om waar nodig bij te sturen. “We hebben altijd mensen onderweg die allerlei losse klussen doen. Als iemand dan zijn productie niet haalt, moeten we in gesprek om te kijken waar dat aan ligt. Daar kunnen we nu beter structuur in aanbrengen. En dat we nu meer grip op de bedrijfsvoering hebben, helpt ons dat ook met de groeiambities die we hebben.”

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen helpen de risico's, kosten en administratieve tijd te verminderen?

ABAX-inzichten – Schrijf u in voor onze nieuwsbrief