Befordringsgodtgørelse (2023):
Din store guide

Befordringsgodtgørelse, måske bedre kendt som kørselsgodtgørelse, er en godtgørelse for de kilometer, du eller din ansatte har kørt i privat bil i erhvervsregi. Befordringsgodtgørelse er altså ikke det samme som kørselsfradrag, da kørselsgodtgørelse er en skattefri udbetaling for den ansatte – men det kræver, at en række kriterier er opfyldt. 

Selvom SKAT som udgangspunkt ikke kræver, at der føres en kørebog, bliver det hurtigt svært at finde rundt i uden. Du skal nemlig overholde og kontrollere en række krav, som næsten umuligt kan efterleves uden en korrekt ført kørebog. 

I artiklen her gennemgår vi alt, du har brug for at vide, når det kommer til skattereglerne for erhvervskørsel (inkl. de opdaterede satser for befordringsgodtgørelse).

Kontakt os

Indholdsfortegnelse 


Hvad er befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse)?

Befordringsgodtgørelse (det samme som kørselsgodtgørelse) kan du få, hvis du kører i din egen bil i arbejdsregi – det er altså de kilometer, du har kørt (i egen bil) i forbindelse med dit arbejde, som du kan få godtgørelse for.

Hvis du er berettiget til kørselsgodtgørelse, får du det udbetalt skattefrit sammen med din løn – og modsat fx kørselsfradrag, er det din arbejdsgiver, der udbetaler beløbet. 

Kørselsgodtgørelsen dækker alle udgifterne inkl. benzin, vægtafgift, forsikring og så videre. Det lyder måske meget godt, men for at få kørselsgodtgørelse er der en række krav, både ansat og arbejdsgiver skal have helt styr på – dem kan du se længere nede i artiklen.

Her kan du se de opdaterede satser for befordringsgodtgørelse (skattefri kørselsgodtgørelse) i 2023:

KørselSatser 2022 indtil 1. maj 2022Satser 2022 pr. 1. majSatser 2023
Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år * 3,51 kr./km 3,70 kr./km3,73 kr./km
Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år * 1,98 kr./km 2,17 kr./km2,19 kr./km
Egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,55 kr./km 0,57 kr./km0,61 kr./km

* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

Du kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen:

 • Højere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt - medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
 • Lavere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri

Kørselsgodtgørelse skal indberettes til SKAT – det er arbejdsgivers pligt.


Er du berettiget til kørselsgodtgørelse?

Hvis en ansat skal have udbetalt kørselsgodtgørelse, uden at der skal betales skat, skal “kørslen” leve op til en række krav. 

For at få kørselsgodtgørelse, er det derfor også vigtigt, der føres en kørebog. Selvom det ikke er et direkte krav fra SKAT, er det essentielt, at både du og dine ansatte har 100% styr på alle oplysninger i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel – noget, du som arbejdsgiver har pligt til at føre kontrol over. 

I tvivl om, hvilke former for dokumentation, du skal føre som arbejdsgiver eller ansat? Hop direkte ned til afsnittet: Kørselsdokumentation, du skal have 100% styr på.


Du kan få skattefri kørepenge, når du bruger din egen bil på arbejde

Kørselsgodtgørelse kan du få skattefrit, hvis du har brugt din egen bil i forbindelse med arbejdskørsel. Egen bil er som udgangspunkt en bil, der er registreret i ejerens navn, men egen bil kan være flere ting.

Egen bil kan være:

 • Din egen bil, som er registreret i dit navn
 • En ægtefælles/partners bil, hvis man har fællesøkonomi
 • Bil, som bruges i et bilkollektiv
 • En privat, leaset bil

Udover egen bil, skal følgende betingelser være overholdt:

 • Alt, der tages udgangspunkt i til kørselsgodtgørelse, skal være erhvervsmæssig kørsel
 • Udbetalingen må kun være for de faktisk kørte kilometer (får en ansat fx et fast beløb hver måned for at dække udgifter til brug af privat bil, er det skattepligtigt)
 • Arbejdsgiveren skal føre kontrol over kørte kilometer og udbetalt kørselsgodtgørelse
 • Udbetalingen skal følge SKATs fastsatte satser for kørselsgodtgørelse (se opdaterede satser ovenfor)

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at holde styr på, om alle oplysninger passer – derfor kan det være en god idé at bruge en elektronisk kørebog, så både du og din ansatte undgår at komme i uføre med SKAT eller få et ordentlig smæk ved næste årsopgørelse. 


Men hvad så, hvis du bruger firmabil til privat kørsel? 

Hvis du har det, der kaldes fri firmabil – altså en bil, som bliver stillet til rådighed af firmaet til privat kørsel, vil det altid ses som et skattepligtigt personalegode. 

Har du firmabil, som du også bruger privat, skal du altså betale skat, fordi det anses som et personalegode. Og det gælder uanset, hvordan fordelingen er mellem privat- og firmakørsel. 


Kørselsdokumentation, du skal have 100% styr på som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sikre og kontrollere, at alle oplysninger passer. Samtidig har du pligt til at indberette eventuel kørselsgodtgørelse til SKAT, således at en medarbejder er sikret, at beløbet er skattefrit. 

Når du skal indberette kørselsgodtgørelse, er der en række informationer, du skal have styr på. Der er ikke noget krav til, hvordan en kørebog skal se ud – men der er krav til de oplysninger, du skal indgive.

Du skal kontrollere, at alle oplysninger stemmer – herunder:

 • Navn, adresse, cpr-nr. eller arbejdsnummer.
 • Dato for kørsel
 • Kørslens formål
 • Kørslens mål og evt. delmål
 • Antal kilometer
 • Den anvendte sats
 • En beregning

Når en medarbejder skal have udbetalt skattefri kørepenge, er der altså krav til registrering/dokumentation af kørslen – og det skal være præcist angivet, hvor meget kørsel det drejer sig om. 

Det er dit ansvar at sikre, oplysningerne er korrekte

Er kørslen ikke registreret og angivet korrekt, kan du risikere, at SKAT angiver beløbet som almindelig løn – og det betyder, at din medarbejder skal betale skat af beløbet. 


Registrering af kørsel kan gøres på flere forskellige måder – fx med ABAX’ digitale kørebog, der automatisk og præcist holder øje med alle ture, alle chauffører og selv registrerer, hvornår kørslen er privat, og hvornår det er arbejde.


FAQ: Spørgsmål og svar om kørselsgodtgørelse

Fandt du ikke svar på det, du ledte efter i artiklen? 


Har du konkrete spørgsmål til flådestyring eller vores digitale kørebog, sidder vi altid klar til at hjælpe dig – og ellers har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål om befordringsgodtgørelse herunder.

Hvad er forskellen på befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse?

Befordringsfradrag, det samme som kørselsfradrag, er et fradrag, medarbejderen kan få, hvis personen har mere end 24 kilometer til og fra arbejde samlet set. Kørselsfradrag skal medarbejderen selv søge om i sin egen årsopgørelse, og der er intet krav til typen af køretøj. Du kan altså søge kørselsfradrag, uanset om du kører i egen bil, tager bussen, toget eller cyklen til og fra arbejde. 

Befordringsgodtgørelse er derimod en skattefri udbetaling, du får sammen med din løn. Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du bruger din egen bil til arbejdskørsel 

Hvis medarbejderens oplysninger ikke matcher betingelserne for at få kørselsgodtgørelse, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst – og så er det måske mere relevant for medarbejderen at få kørselsfradrag (befordringsfradrag). Her har du som udgangspunkt intet ansvar som arbejdsgiver, og det er noget, medarbejderen selv skal sørge for at oplyse om i sin egen årsopgørelse. 

Hvad dækker kørselsgodtgørelse over?

Kørselsgodtgørelse dækker alle de udgifter, der er til bilen – det vil sige benzin/diesel, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. 

Hvornår er jeg berettiget til kørselsgodtgørelse?

Du kan få kørselsgodtgørelse, når du bruger egen bil til erhvervsmæssig kørsel. 

Erhvervsmæssig kørsel er fx:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen)
 • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

Hvad er 60 dages-reglen?

Der kan gives kørselsgodtgørelse op til 60 dage fordelt udover 12 måneder. 

Kørselsgodtgørelse udbetales efter en bestemt sats – og der gives altså maksimalt 60 dage med mulighed for skattefri kørselsgodtgørelse på ét år. 
På de dage er der ikke grænser for, hvor meget eller hvor mange gange der må køres – så længe, det falder i kategorien erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Overstiger du de 60 dage, anses kørslen for privat, og her har du så mulighed for at anvende kørselsfradrag i stedet.

Hvad er satserne for kørselsgodtgørelse i 2023?

Vil du gerne have et overblik over, hvad du kan få i kørselsgodtgørelse i 2023? Du kan altid finde de opdaterede satser på SKATs hjemmeside – og ellers kan du også altid se de opdaterede satser her på siden. Det finder du længere oppe i artiklen.

Kan du kræve kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver?

Du har som medarbejder ret til at få skattefri kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver for 60 dages kørsel, hvis det falder i kategorien erhvervsmæssig kørsel i egen bil. 

Din arbejdsgiver bestemmer som udgangspunkt selv satserne for kørselsgodtgørelse, men hvis udbetalingen skal være skattefri, må de ikke overstige SKATs angivne satser, som du finder længere oppe på siden. 

Hvem betaler kørselsgodtgørelse?

Hvor kørselsfradrag er et fradrag, du kan få i din årsopgørelse, er det arbejdsgiveren, der udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder. 

Befordringsgodtgørelse behøver ikke at trække tænder ud

… Gør det nemt for dig selv med ABAX’ elektroniske kørebog.

Det kan være en ren jungle at finde rundt i, hvad der er privat kørsel, og hvad der er erhvervsmæssig kørsel – men det problem kan du helt vinke farvel til med den elektroniske kørebog fra ABAX. Her holders der automatisk styr på al dokumentation. Også, hvornår kørslen er privat, og hvornår den ikke er. 

Prøv kørebogen i dag – vi kan også hjælpe dig, hvis du har brug for et mere komplekst setup som fx flådestyring.

Har du spørgsmål? Du kan altid kontakte så – vi sidder klar til at hjælpe dig.