ABAX

ABAX Group AS: Offentliggørelse af Q1-rapport januar - marts 2024

Larvik, Norge -  ABAX Group AS, en førende leverandør af telematik og smarte mobilitetstjenester, offentliggjorde i dag sine finansielle resultater for første kvartal af 2024, der viser fortsat vækst og strategiske fremskridt.  

ABAX Group AS: Offentliggørelse af Q1-rapport januar - marts 2024

Finansielle nøgletal for Q1 2024

  • Driftsindtægter: ABAX Group AS opnåede en omsætning på 204,4 millioner NOK i 1. kvartal 2024, en vækst på 6 procent fra 192,8 millioner NOK i 1. kvartal 2023.

  • Omsætning uden for Sverige: Virksomheden opnåede en vækst på 12 % i forhold til året før uden for Sverige, som fortsat er påvirket af makroøkonomiske udfordringer, især i byggesektoren.

  • Justeret EBITDA: Virksomheden rapporterede en justeret EBITDA på 78,8 MNOK, en stigning på 1 % fra 77,7 MNOK året før. Væksten blev dæmpet af strategiske investeringer rettet mod fremtidig vækst.

  • Årlig tilbagevendende omsætning (ARR): ARR nåede 811,5 MNOK, en stigning på 3 procent fra året før, hvilket giver et solidt grundlag for fremtidig forudsigelighed i omsætningen.

  • Vækst: Omsætningen fra ABAX Asset Tracking-løsninger oplevede en robust vækst på 12 procent.

Væsentlige begivenheder efter Q1-rapporteringen

  • Opkøb af RA Forsikring AS: I et strategisk træk for at fremskynde udviklingen af Fair Insurance-tilbuddet har ABAX Group AS opkøbt RA Forsikring AS, en norsk uafhængig forsikringsmægler. Dette opkøb forventes at styrke ABAX Group AS' position på forsikringsmarkedet og give øget værdi til kunderne.

  • ISO-recertificering: ABAX Group AS har med succes recertificeret sine ISO 9001-, 14001- og 27001-certificeringer. Dette understreger ABAX' forpligtelse til at opretholde høje standarder inden for kvalitetsstyring, miljøledelse og informationssikkerhedsstyring.

Udtalelse fra administrerende direktør

Emma Dyga, administrerende direktør for ABAX Group AS, kommenterer resultaterne: - Vi er tilfredse med vores resultater for 1. kvartal 2024, som viser solid vækst og strategiske fremskridt. Vores fokus på større kunder har givet pote i form af betydelig MRR-vækst, og vores produktcentrerede tilgang fortsætter med at levere værdi til vores kunder. Købet af RA Forsikring AS og den nylige ISO-certificering er vigtige milepæle, der afspejler vores engagement i kvalitet og strategisk ekspansion. Vi er overbeviste om, at disse initiativer vil føre til yderligere vækst og styrke vores markedsposition.

Strategiske og operationelle initiativer

ABAX Group AS fortsætter med at implementere sine strategiske prioriteter:

  • Produkt- og serviceinnovationer: Lanceringen af Fair-forsikringstjenesten i Sverige og den kommende lancering i Norge er et eksempel på ABAX Group AS' engagement i at levere innovative, datadrevne løsninger.

  • Leasinginitiativer: Nye aftaler med leasingpartnere i Norge og igangværende diskussioner med vigtige nordiske leasingorganisationer skrider godt frem og baner vejen for yderligere vækst i leasingsegmentet.

  • Operationel ekspertise: Etableringen af et dedikeret team til proces- og projektstyring, kvalitetsforbedring og business intelligence har til formål at øge den operationelle effektivitet.

Fremtidsudsigter

ABAX Group AS vil fortsat fokusere på at udnytte sine styrker inden for Software as a Service (SaaS) og datadrevne løsninger for at øge kundeværdien og udvide sin tilstedeværelse på markedet. Virksomhedens strategiske investeringer og opkøb forventes at give langsigtede fordele og bidrage til vedvarende vækst og operationel ekspertise.

For mere information, kontakt:

Emma Dyga, CEO, ABAX
Email: emma.dyga@abax.com
Telefon: +46 734390652

John Ole Moe, CFO, ABAX
Email: john.moe@abax.com
Telefon: +47 95 26 87 01

Om ABAX Group AS

ABAX Group AS er en førende europæisk telematik-IoT-platform, der leverer opkoblede mobilitetsløsninger til sporing af køretøjer, forsyningsselskaber og udstyrskontrol. Vores mål er at give kunderne indsigt i mobilitetsdata, der hjælper dem med at optimere driften i marken, overholde regler og opnå betydelige besparelser. Med over 500.000 sporede aktiver og 40.000 kunder leverer ABAX pålidelige og effektive løsninger til organisationer, der er afhængige af markarbejdere, logistik og tungt udstyr. Vores avancerede platform omdanner kundernes behov til handlingsorienteret indsigt og automatiseret rapportering, hvilket fører til effektivitet og driftsforbedringer.

Rapporten for 1. kvartal er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside www.abax.com.