ABAX

Fordelene ved det intelligente landbrug

Ressourcerne, herunder de arealer, der anvendes til landbrug og landbrugsindustri, er begrænsede. Dette betyder, at den eneste måde at nå den kapacitet, som fremtiden kræver, er ved at forbedre drifts- og produktionseffektiviteten. For at imødekomme denne efterspørgsel er landmænd og landbrugsvirksomheder allerede begyndt at udnytte tingenes internet (IoT – Internet of Things) og intelligent landbrug. Intelligent landbrug og de muligheder, som det byder på, er den eneste måde at tackle fremtidens udfordring på. 

Fanni Fonsen·4 min læsning
Fordelene ved det intelligente landbrug

I løbet af de næste årtier vil landbrugsindustrien blive vigtigere end nogensinde før. Ifølge FN vil verdens befolkning vokse til over 9 milliarder mennesker i 2050. Denne vækst i verdens befolkning vil sandsynligvis udløse fødevaremangel, medmindre der sker nye innovationer. For at kunne producere nok fødevarer til denne befolkning skal landbrugsproduktionen øges med over 50 %.  

Betegnelsen intelligent landbrug henviser oftest til anvendelsen af IoT-løsninger i landbruget. IoT-sensorer indsamler forskellige miljø- og maskindata. Disse data gør derefter landmændene i stand til at træffe bedre informerede beslutninger og forbedre deres arbejde baseret på realtidsdata. IoT gør det muligt at drive landbrug og dyrke fødevarer på en mere bæredygtig måde ved at implementere tilsluttede enheder og innovative teknologier i landbruget.  
 
Gennem intelligent landbrug nedbringes mængden af fysisk arbejde for landmændene samtidig med at produktiviteten og effektiviteten øges. Landmændene får også større kontrol over processerne. Det gør arbejdet mere forudsigeligt, og det forbedrer samtidig dets effektivitet. 

Øget arbejdsproduktivitet og sæsonbetingede arbejdskraftsomkostninger 

Inden for landbrug og landbrugsproduktion gør størrelsen på og antallet af de brugte jordarealer det vanskeligt for driftslederne at udføre deres daglige arbejde med at holde styr på alle de anvendte landbrugskøretøjer og -redskaber samt at vide, hvor markarbejderne er. Gennem intelligent landbrug og GPS-sporing kan landmændene nemt og hurtigt finde frem til deres køretøjers og redskabers status og lokalitet i realtid. Som landmand ved du altid, hvor hver medarbejder befinder sig, og hvor maskinen blev efterladt ved slutningen af hver arbejdsdag. De leverede data vil kunne hjælpe dig med at få kontrol over din virksomhed og træffe bedre ledelsesbeslutninger. 

Fordi der ofte er tale om store jordarealer, er det meget vigtigt, at medarbejderne også er effektive, når de planlægger deres køreruter, da den tid, der bruges på at køre ud til de forskellige steder, kan være ganske betydelig. Med GPS-sporing af landbrugskøretøjer kan du sikre dig, at medarbejderne benytter de mest effektive ruter. 

Gennem den øgede driftseffektivitet, som realtidssporingen byder på, nedbringes den tid, der bruges på administrativt arbejde, og der kan være behov for mindre tilsyn. Det betyder, at medarbejdere er i stand til at udføre arbejde i større områder, og dine sæsonbetingede arbejdskraftsomkostninger nedbringes. 

Find frem til mistet udstyr 

De maskiner og redskaber, der anvendes i landbruget, er ofte meget kostbare, og de er desværre nogle gange et mål for kriminelle. Med løsningerne fra ABAX får du et realtidsoverblik over alle dine værdifulde redskaber og køretøjer for at sikre, at de altid er præcis der, hvor de formodes at være. GPS-sporing byder på et ekstra lag af beskyttelse og sikkerhed, og kan endda sænke dine forsikringspræmier, men vigtigst af alt, giver de dig ro i sindet. 

Du bliver i stand til at spore dit udstyr, uanset størrelse, med eller uden en strømkilde. Du er også i stand til at anvende et geohegn i et bestemt område, og på denne måde vil du modtage en meddelelse, hvis udstyret skulle forlade området uventet. 

 

 

 

Brug af geohegn til forskellige formål, såsom høst, jordkultivering og gødskning 

I landbruget er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvilke områder der skal undgås, og hvilke områder der kræver særlig behandling som f.eks. høst. Du kan opsætte et geohegn for at prioritere bestemte områder, f.eks. til gødskning eller høst. På den anden side kan du også opsætte geohegn for områder, der bør undgås, hvilket er nyttigt, når det er tid til jordkultivering. 

 

Spar omkostninger ved at holde redskaberne og køretøjerne kørende længere 

Som tidligere nævnt er de maskiner, der anvendes i landbruget, ofte dyre. Proaktiv vedligeholdelse forlænger maskinens livscyklus og sparer omkostninger til udskiftning af dit udstyr. Med ABAX-løsninger bliver du i stand til at spore dine maskintimer og proaktivt sætte ind med den nødvendige vedligeholdelse. 


Mere miljøvenlig bedrift gennem reduceret brændstofforbrug 

Når du er i stand til at optimere brugen af køretøjer, såsom traktorer og høstmaskiner, vil du ikke blot spare tid og penge ved at reducere brændstofforbruget og mængden af manuelt arbejde, men også gøre din del for miljøet ved at skabe et mere bæredygtigt landbrug. 

Ekstreme vejrforhold og livstidsgaranti 

 

 

I landbrugsindustrien udsættes udstyret hyppigt eller permanent for snavs, fugt, ekstreme temperaturer, vind og endda storme. Dette betyder, at den eneste måde at nå den kapacitet, som fremtiden kræver, er ved at forbedre drifts- og produktionseffektiviteten. Bare sig til, vi står klar til at imødekomme dit behov. Skulle noget alligevel gå galt, så udskifter vi enheden gratis i din kontraktperiode. 

Book en gratis demo

Er du klar til at tage dit landbrug til det næste niveau? Så tøv ikke med at kontakte os for at få mere at vide.

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at reducere risici, omkostninger og administrativ tid?