Basse_00010

Zware straffen voor 'boef' met leasebak

Wanneer bij controle van de belastingdienst blijkt, dat een bestuurder meer dan 500 privékilometers heeft gereden of geen sluitende rittenregistratie kan aanleveren, kan de boete erg hoog oplopen. Ondanks het ondertekenen van een verklaring, zoals bijvoorbeeld de verklaring geen privégebruik.Indien bijvoorbeeld een bestuurder een onjuiste rittenregistratie aanlevert, zal de belastingdienst een flinke naheffingsaanslag opleggen. De bestuurder zal dan alsnog de bijtelling over dat jaar moeten betalen, plus een vergrijpboete van 100% en de verschuldigde belastingrente. Zorg ervoor dat u goed voorbereid 2016 in gaat en koop vandaag nog een ABAX Rittenregistratie!

BELASTINGDIENST CONTROLEERT

Autorijders met een auto van de zaak kunnen goed de klos zijn met een verklaring “geen privégebruik auto van de zaak" als bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat zij met die auto tóch meer dan 500 privékilometers per jaar hebben gereden. Voor een onterechte autoverklaring kan de inspecteur de forfaitaire bijtelling voor de auto naheffen. Daarbij kan volgens de beleidsregels van de Belastingdienst ook een boete worden opgelegd. De belastinginspecteur kan een verzuimboete opleggen van 80% van het wettelijk maximum van € 5.278 en deze nog verhogen naar 100% als sprake is van een onvolledige rittenregistratie. In plaats van die verzuimboete kan de inspecteur ook een vergrijpboete opleggen van 40% bij grove schuld en 80% bij opzet over het ten onrechte achterwege gelaten bedrag van de bijtelling. Als sprake is van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie is een vergrijpboete van maar liefst 100% mogelijk.

Lees meer op de website van 'fiscaal up to date'.

NEEM CONTACT OP

Zorg ervoor dat u goed voorbereid 2016 in gaat en koop vandaag nog een ABAX Triplog!

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.