online-security.jpg

Wat gebeurt er met uw ritinformatie?

U bent vast bekend met de verschillende aanbieders van rittenregistratiesystemen in Nederland. Maar, weet u ook hoeveel van die aanbieders investeren in het beveiligen van uw ritgegevens? Gegevens worden steeds meer gedigitaliseerd, het veiligstellen van uw digitale gegevens wordt steeds belangrijker.

Als leverancier van een digitaal rittenregistratiesysteem zijn we bij ABAX hier dagelijks mee bezig. We investeren veel in het veiligstellen van uw gegevens. Daarin speelt ons ISO 27001 certificaat de hoofdrol. Door onze processen, informatievergaring en bewaring en protocollen ISO te certificeren kunnen we waarborgen, dat uw gegevens volgens de ISO normen worden bewaard. 

BEVEILIGING BIJ ABAX

Natuurlijk voelen we ons verantwoordelijk voor het veiligstellen van uw gegevens in deze moderne digitale wereld. Hierbij willen we waarborgen dat uw gegevens niet zomaar ingezien of aangepast kunnen worden door ongeautoriseerde personen. Vandaar dat we ook voor ons eigen personeel strikte protocollen hebben vastgesteld die ons helpen met het juist analyseren, identificeren en verhelpen van dreigingen die uw gegevens zouden kunnen schaden. Dit hebben we ook doorgevoerd in de samenwerking met onze partners, die aan dezelfde protocollen moeten voldoen. 

5 MANIEREN WAAROP ABAX UW INFORMATIE BEVEILIGD 

  1. Alle informatiebronnen van ABAX zijn beschermd tegen eventuele overtredingen en het schenden van vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid,
  2. We hebben strikte protocollen die helpen in het voorkomen, opsporen en (snel)herstellen van dreigingen, mochten deze voorkomen,
  3. ABAX waarborgt de veiligheid van uw gegevens door altijd te voldoen aan de meest recente wetgeving omtrent informatiebeveiliging,
  4. Ons personeel is getraind in informatiebeveiliging en de daarbij behorende protocollen, zodat we er zeker van zijn dat ze daaraan voldoen,
  5. Als laatste hebben we informatiebeveiliging opgenomen in onze zakelijke doelstellingen. Zo gaan we ervanuit dat we dit altijd te kunnen blijven waarborgen.

Wilt u meer informatie over de ISO 27000 certificaten en waar ze precies voor staan? Klik dan hier.