Wat betekent de AVG voor uw rittenregistratie?

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

Deze GDPR (of in het Nederlands, Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Organisaties moeten vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens zij verzamelen, en hoe zij deze data gebruiken en beveiligen. Wat betekenen deze nieuwe regels voor de informatie vanuit uw rittenregistratiesysteem?

De privacyrechten van EU-burgers rond het verwerken van persoonlijke gegevens worden versterkt en uitgebreid.  Bedrijven moeten bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens en mensen moeten gemakkelijk hun toestemming weer kunnen intrekken. De wet is ook van toepassing op organisaties uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, maar wel diensten of producten aanbieden binnen de Europese Unie.

Maatregelen

ABAX neemt al maatregelen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen binnen de GDPR. Momenteel bekijken we al onze producten, processen en systemen om eventuele gaten in de beveiliging aan het licht te brengen. Omdat we altijd al veel aandacht hebben besteed aan privacybescherming, en daarom geen grote afwijkingen verwachten, gaan we ervan uit dat we begin 2018 aan de GDPR-eisen kunnen voldoen.

Bij ABAX zijn we er trots op dat we onze concurrenten een stap voor zijn, door nu al ISO-27001 gecertificeerd te zijn (certificering voor informatieveiligheid).

De doelen van ABAX op gebied van informatieveiligheid zijn:

  • Bijdragen aan een veilig informatieverwerkingsproces, dat wil zeggen de data-bronnen van ABAX beschermen tegen schending van vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid.
  • Voorkomen, ontdekken en snel herstellen van inbreuk van de security van ons product, om de schade te minimaliseren.
  • Waarborgen dat ABAX werkt volgens de huidige wetgeving voor de branche.
  • Verzekeren dat alle ABAX-medewerkers, inclusief tijdelijk personeel, de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben op gebied van informatieveiligheid.
  • Versterken en ondersteunen van de zakelijke doelstellingen van ABAX.

We zullen onze processen op dit gebied constant blijven verbeteren. Zo kunnen onze klanten erop vertrouwen dat ze zaken doen met een leverancier die waarde hecht aan hun belangen en deze beschermt. Of zoals wij zeggen: ‘ een leverancier die niet alleen dingen goed doet, maar ook de goede dingen doet.’  

Lees meer over onze ISO-certificering hier: ABAX ISO-certificering

Wij willen graag betere relaties opbouwen met onze klanten door te bewijzen dat de privacy van onze klanten van groot belang is. Dit leidt tot meer vertrouwen en loyale klanten.

Lees hier meer over GDPR