shutterstock_552169984.png

Wanneer wordt uw auto een mobielvrije zone?

Dit onderwerp komt steeds vaker naar voren. We gaan in Nederland langzamerhand we de kant op waarbij het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden duurder beboet wordt dan het niet dragen van een gordel.

2X ZOVEEL BOETE 

In het Verenigd Koninkrijk treedt er op 1 maart 2017 een nieuwe wet in werking. In deze wet is vastgesteld dat wanneer een bestuurder gebruik maakt van een mobiele telefoon tijdens het rijden (ongeacht hoe), de bestuurder een dubbele zo hoge boete kan verwachten als voorheen (twee keer zoveel punten op hun rijbewijs + een boete van £200.-.)

In het rapport dat de Engelse organisatie RAC [JK1] (vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB) in 2016 heeft uitgebracht, komt naar voren dat bijna een derde van de bestuurders in het Verenigd Koninkrijk toegeeft gebruik te maken van een mobiel tijdens het rijden. Daarnaast gelooft een vijfde van de bestuurders dat het veilig genoeg is om hun social media te checken en sms’jes te versturen tijdens het stilstaan voor een stoplicht of in de file, ongeacht of dit in strijd is met de wetgeving. De verkeersveiligheidsofficier van GEM, Neil Worth zegt hier over het volgende: ‘’ De fysieke afleiding van het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden brengt een serieus risico met zich mee. Daarnaast is de mentale afleiding die elke bestuurder heeft, wanneer ze iets anders  doen dan het besturen van hun voertuig, ook zeer risicovol.’’ 

ONTMOEDIGEND OF RECHTVAARDIG?

De veranderingen komen nogal hard aan en veel bestuurders vinden ze dan ook ontmoedigend. Bestuurders die hun rijbewijs minder dan twee jaar hebben, lopen nu het gevaar hun rijbewijs te verliezen. Mocht het zover komen voor een jonge bestuurder, dan moeten ze zich aanmelden voor een tijdelijk rijbewijs en opnieuw hun theorie en praktijk examen halen.

De nieuwe wetgeving moet het doel, om mobieltelefoon gebruik tijdens het rijden te verminderen, ondersteunen. Daarbij zijn ze aan het kijken of er een mogelijkheid is om een nieuwe technologie toe te passen in voertuigen. Deze technologie moet telefoonsignalen in het voertuig blokkeren. Op deze manier wordt het gebruik van een mobiele telefoon haast onmogelijk gemaakt. Vorig jaar waren er meer dan 17.500 mensen voor de rechter gebracht in verband met  telefoongebruik tijdens het rijden. Wat een directe aanleiding is geweest voor het beginnen van deze discussie tussen telecombedrijven en meerdere autofabrikanten.

De vertegenwoordigster van de slachtoffers van mobiel gerelateerde verkeersongelukken, Baroness Newlove benoemt het  in één zin: ‘’We hebben betere scholing nodig met een duidelijk bericht die ons raakt, om er voor te zorgen dat de volgende generatie weet wat de gevolgen kunnen zijn’’

NIEUWE TECHNOLOGIE

In Nederland zijn de boetes voor handheld bellen ook al aardig hoog, met een boete bedrag van €230,-.  Is de volgende stap een mobiel vrij voertuig? Moeten we het Verenigd Koninkrijk ondersteunen in hun plannen voor een telefoonsignaal blokkerende technologie? Wat denkt u?  

 [JK1]Linked to: http://www.rac.co.uk/report-on-motoring/report-on-motoring-2016