shutterstock_123732109.jpg

Verklaring geen privégebruik? Ook dan rittenregistratie vereist!

Als er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt met een personen- of bestelauto van de zaak, kan een werknemer het formulier ‘Verklaring geen privégebruik’ invullen en overhandigen aan de werkgever. Er hoeft dan geen bijtelling betaald te worden. Maar ook in dit geval moet de werknemer overtuigend kunnen bewijzen dat hij niet meer dan 500 privékilometers rijdt. Daarom moet er toch een rittenregistratie bijgehouden worden.

Wijzingen doorgeven

De verklaring geldt voor onbepaalde tijd. De werknemer moet alle wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven (bv. nieuw kenteken). Als er wijzigingen zijn die leiden tot het intrekken van de verklaring, moet de werknemer dit zo snel mogelijk melden. Doet hij dit niet, kan de werknemer een boete krijgen.

Toch meer dan 500 km privé?

Wordt het maximale aantal kilometers toch overschreden, dan krijgt de werknemer een naheffing over de bijtelling.

NB: Als de werkgever weet dat een werknemer toch meer dan het toegestane aantal privékilometers rijdt/gaat rijden, is de werkgever verplicht dit te melden aan de Belastingdienst en de bijtelling privégebruik auto bij het loon tellen.

Doet de werkgever dit niet, en is het duidelijk dat de verklaring ten onrechte afgegeven is, dan komt de naheffingsaanslag + belastingrente + evtuele boete bij de werkgever terecht.

Naheffing kan t/m 5 jaar terug in tijd plaatsvinden.

Meer over ‘Verklaring geen privégebruik’ en rittenregistratie

- Verklaring geen privégebruik aanvragen

- Meer over elektronische rittenregistratie