Portrait photos of Petter Quinsgaard and Bjørn Erik Helgeland

Onze nieuwe missie!

Sinds 1 januari is de nieuwe missie van ABAX: “Solutions Provider for the Connected Workspace".

ABAX Missie

In 2009 werd gekozen voor de missie “Problem solver for everyone using vehicles at work”. Deze missie heeft het bedrijf gebracht waar we nu zijn.

Technologie verandert de manier van werken in de hele wereld. Dit gebeurt in een steeds sneller tempo en beïnvloedt grote delen van onze werkdag. Voor ABAX betekent dit, dat we voortdurend voorop moeten blijven lopen in het bieden van slimme oplossingen waarmee u eenvoudig toegang hebt tot alle delen van uw werk, ongeacht of u zich in de auto, op kantoor of in het veld bevindt. In 2017 hebben we ABAX Worker geïntroduceerd in Noorwegen, Zweden, Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken. Daarmee bieden we ook oplossingen aan bedrijven die geen of in beperkte mate voertuigen gebruiken. In de toekomst zal deze trend nog sterker zijn en daarom hebben we onze missie gewijzigd in “Solutions Provider for The Connected Workspace”. 

Het werken aan de nieuwe missie begon tijdens de jaarlijkse interne Kick-off in 2016. Alle medewerkers waren hierbij betrokken door deelname creatieve sessies rond het formuleren van de nieuwe missie. Daarnaast zijn er workshops geweest. Er zijn veel goede ideeën binnengekomen, maar slechts enkele die echt de spijker op de kop sloegen. Een van de uitdagingen was dat de bestaande missie erg goed was en echt iets betekende voor het bedrijf en de medewerkers.

Een goede missie heeft enkele basisvereisten:

  • Het definieert de markt van het bedrijf
  • Het identificeert wat het bedrijf doet voor zijn klanten
  • Het dient als richtlijn voor de ontwikkeling van het bedrijf
  • De medewerkers kunnen zich in hun dagelijkse werk relateren aan de missie
  • De eigenaren kunnen erop vertrouwen dat het bedrijf hun doel dient.

Markt

De ABAX-markt kan op veel manieren worden gedefinieerd. Geografisch, per klantensegment, door klantindustrieën, door de industrie waarin we werken en door de technologie en oplossingen die we bieden.

Klanten

De missie die we sinds 2009 hadden, zegt dat we problemen oplossen voor onze klanten. Ook met onze nieuwe missie blijven we producten en diensten van hoge kwaliteit leveren om onze klanten te helpen elke dag zo winstgevend mogelijk te maken. Wij leveren onze producten met enthousiasme met het doel ook onze klanten enthousiast te maken. En we zullen er altijd naar streven koploper te zijn in de technologische evolutie, zodat onze klanten beschikken over de beste en nieuwste oplossingen in hun dagelijkse werk.

Richtlijn

Een van de meest uitdagende beslissingen is wat niet te doen. De missie zal ons helpen ook die beslissingen te nemen.

Medewerkers

Om je verbonden te voelen met de missie, moet deze iets voor ons betekenen in ons dagelijks werk. De missie moet ons het gevoel geven dat ons werk van betekenis is.

Eigenaren

Bij het investeren in een bedrijf zijn de meesten zich zeer bewust bij het kiezen van de sector. Zijn de investeerders geïnteresseerd in onroerend goed, landbouw of technologie? ABAX werkt in de IoT (Internet of Things) en daarvan is iedereen die investeert in ABAX zich zeer bewust. De missie moet dit ook weerspiegelen.

Onze nieuwe missie in nu vastgelegd en gepresenteerd bij de Kick-off in januari 2018. Deze missie voldoet aan de bovenstaande vereisten en zal ons helpen bij de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.

- Petter Quinsgaard, CEO ABAX en Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX