Noren laten zien dat het kan: per kilometer betalen voor je privé-ritten

In Noorwegen hopen ze een regeling in te voeren die er voor zorgt dat er na 2025 geen auto’s meer op de weg zijn die op benzine of diesel rijden. Een bijzonder visionair standpunt. Naast deze in het oog springende maatregel om emissies tegen te gaan, is de Noorse wetgeving ook op andere logistieke vlakken een stuk verder dan onze. Het zogeheten ‘pay-per-use’ voor privé-kilometers met een bedrijfsauto is zowel voor werknemer, werkgever als de wetgever een win-win-win-situatie.

In Noorwegen maakt circa 90 procent van de bedrijven gebruik van een model waarbij er voor privégebruik van een bedrijfswagen door de werknemer per kilometer betaald wordt. Dit model is sinds begin 2016 van kracht. Hiervoor moest een werknemer altijd het volle pond betalen bij privégebruik van een bedrijfsvoertuig. Of dit nu een kort ritje naar de beste bakker van de buurt of juist een lange zit naar het vakantieadres was. Voor deze eerste categorie korte ritjes is de nieuwe regelgeving een uitkomst.

WOON-WERKVERKEER 

Voor woon-werkverkeer bestaan in Noorwegen net zoals in Nederland zakelijke vergoedingen. Met een bedrijfsauto moet je hier goed op je tellen passen, want even een paar kilometer extra om de kinderen op school af te zetten, valt al meteen onder privé-kilometers. In Nederland betaalt een werknemer bijtelling als hij met zijn zakelijke voertuig meer dan 500 kilometer privé rijdt. Dit aantal kilometers lijkt misschien best wat, maar in de praktijk blijkt deze afstand zo gehaald te worden. Bij een overtreding van deze regels loopt de werknemer het risico op een fikse verzuimboeten en naheffing van de Belastingdienst. Wil je extra kosten en vervelende boetes voorkomen, dan zul je het bedrijfsvoertuig enkel voor zakelijke ritten moeten inzetten. Oftewel: de bedrijfsauto op de zaak laten staan en de kinderen met de eigen wagen ophalen. Dat een werknemer hiermee niet de meest optimale logistieke planning heeft, zowel qua kilometers als tijd, zal geen verbazing wekken.

WERKGEVERSVOORDEEL 

De bedrijfswagen gebruiken voor korte ritjes tegen een eerlijk tarief heeft niet alleen voordelen voor de werknemer. Ook de werkgever kan hiervan profiteren. Een organisatie met meerdere locaties of veel projecten buiten de deur wil zo min mogelijk tijd kwijt zijn met reizen van A naar B. Het tegengaan van tijdsverspilling is een stuk eenvoudiger als het zakelijke voertuig niet alleen voor klussen van het werk gebruikt mag worden, maar ook voor privé-ritten.  Omdat de kosten per kilometer worden berekend, is het gebruik van een bedrijfsauto te vergelijken met de aanschaf en onderhoud van een eigen auto. 

CONTROLE 

Tenslotte is ook de Noorse overheid gebaat bij deze manier van werken. Niet zo gek natuurlijk, omdat zij de regelgeving hebben ingevoerd. Al het privégebruik van zakelijke voertuigen wordt door gebruikers gedocumenteerd met een sluitende elektronische rittenregistratie. De overheid controleert in praktijk vooral door scanners te plaatsen bij winkelcentra, sportwedstrijden en andere evenementen. Zo kan er veel scherper controle worden uitgevoerd. Dit is overigens iets waar hier in Nederland recent door de Hoge Raad nog een stokje voor gestoken is. 

 
OOK IN NEDERLAND: REKENINGRIJDEN ENIGE OPLOSSING VOOR GROEIEND FILEPROBLEEM 

Ook in Nederland zou zo’n vergoeding per kilometer een uitkomst kunnen zijn. Voor de leaserijders en hun bijtelling maar ook voor een vermindering van de filedruk. De brancheorganisaties Bovag, RAI en ANWB hebben al vaker opgeroepen tot het invoeren van een kilometerheffing, om het groeiende aantal files te beperken. Volgens hen is rekeningrijden de enige oplossing om de toenemende druk op de wegen te ondervangen. Een eerdere studie van Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dit.  

Meer files

Ook al zijn er meer wegen aangelegd; we staan vaker in de file door de aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen. Daardoor rijden er namelijk steeds meer auto's en vrachtwagens op de weg.

Een vorm van rekeningrijden is volgens de organisaties de enige oplossing om te voorkomen dat het hele land dichtslibt. Het zou moeten gaan om een systeem dat rekening houdt met de plek, tijd en de gebruikte auto.

 

 
HEIKEL PUNT 

Invoering van rekeningrijden is al jaren een heikel punt. Het wordt door velen eerder als een belastingverhoging gezien dan een rechtvaardigere verdeling van de kosten. Ook zou het technisch te lastig en te kostbaar zijn. En er zijn zorgen ten aanzien van de privacy. De Noren - toch ook een volk dat privacy hoog in het vaandel heeft - laten nu zien dat het allemaal niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. de technologie is er, de noodzaak ook. Nu alleen de wil nog.

 

Benieuwd wat een volgend kabinet hiervan gaat maken.