Sustainability CSR highlights 2021 header

Kernpunten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanaf 2021

2021 was wederom een bijzonder jaar om in te ondernemen, maar heeft ABAX niet weerhouden om op het gebied van MVO en duurzaamheid verdere stappen te zetten.

Met WeForest hebben we 70.000 nieuwe bomen geplant

Elk jaar stellen we ons als doel om één boom te planten voor elk nieuw abonnement bij ABAX - en in 2021 zijn we erin geslaagd om maar liefst 70.000 bomen te planten.We zijn erg trots op de extra impact die we bereikt hebben met verzekeringspartner ZEGO die meer dan 13.000 bomen mogelijk heeft gemaakt en met afvalbeheerpartner REEN waarvoor we 24.000 bomen mochten aanplanten.

We blijven ook in 2022 bomen planten via WeForest, onze vertrouwde partner voor herbebossing. Lees meer over het herbebossingsproject hier

sustainability highlights infographic 2021

Transformatie naar een elektrisch wagenpark

In 2021 hebben we onze inspanningen voortgezet om verder te transformeren naar een volledig elektrisch wagenpark. We zijn van plan om tegen 2023 een volledig elektrisch wagenpark te hebben.

We kijken ernaar uit om de reducties in onze scope 1 & 2-emissies later in het eerste kwartaal te delen.

Woman watering WeForest seedlings in Nursery in Malawi

Onze toeleveringsketen groener maken

We hebben in 2021 veel verbeteringen doorgevoerd om de toeleveringsketen nog 'groener'te maken.

  • Smart Connect: Dit is de toekomst in telematica. Via ons platform en in combinatie met OEM-geïnstalleerde hardware kunnen gegevens gedeeld worden zonder dat er een extra apparaat  nodig is. Dit is zeer innovatief op het gebied van telematica en reduceert aanzienlijk de CO2 waarden, terwijl tegelijkertijd gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit toenemen voor klanten.
  • In gevallen waar we wel telematica units nodig hebben om het uitlezen van gegevens mogelijk te maken (over het algemeen bij de oudere machines) hebben we tijd besteed aan het onderzoeken van alternatieve materialen en duurzame leveranciers die ons helpen bij het vervullen van onze missie.

Milieu en afval opruimen

Dit jaar hebben we het opruimen van 1 miljoen plastic PET-flessen uit de natuur gesponsord, met name via Trash Mongers in Nigeria en Ecodrop in Ghana en techpartner Empower.

Om onze toewijding aan deze zaak nog meer tot uitdrukking te brengen, gingen onze medewerkers op 22 september zelf ook de straat op voor een plaatselijke schoonmaak. In 7 steden verzamelden 300 medewerkers in totaal een 370 kg zwerfvuil. 

Drone image abax employees clean up day HQ Larvik

Diversificatie van het managementteam

We hebben diversiteit in onze organisatie hoog staan, met 19 nationaliteiten in 8 landen en een leeftijdscategorie van 21-68. 

Het afgelopen jaar hebben we het senior managementteam kunnen uitbreiden. Daarbij is nu 25% vrouw en dat betekent dat we een gezonde gender verdeling hebben in het management.