Abax-day2-MRakke-162.jpg

Al rijdend een betere werkomgeving creëren

De Europese Transport Safety Council (ETSC) heeft in de afgelopen weken een rapport gepubliceerd. Dit rapport richt zich op het beheren van privé voertuigen die gebruikt worden voor zakelijke ritten. Dit rapport is samengesteld met behulp van verschillende experts op het gebied van; verkeersveiligheid, wagenparkbeheer en Arbowetgeving binnen de Europese unie. Het doel van dit rapport is om als gids te dienen voor bedrijven die hiermee te maken hebben.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel van de zakelijke ritten in Europa vaak juist niet met een bedrijfsvoertuig worden gereden.
Het blijkt dat het veelal privé voertuigen zijn.
Desondanks betekend dit nog steeds dat de werkgever verantwoordelijk is voor de werknemer die in het voertuig rijd.
Dit lijkt het managen van werk gerelateerde verkeersveiligheid lastiger te maken.
Of toch niet?

 
WAAROM TIJD STEKEN IN HET BEHEREN VAN MIJN WERKNEMERS PRIVÉ VOERTUIG? 

Zorg plicht, verkeersveiligheid stimuleren en het naleven van de Arbowetgeving is wettelijk verplicht in alle EU-lidstaten.
In het Europese Framework Directive 89/391/EEC staat dat elke werkgever duidelijk moet hebben welke risico’s hun werknemers kunnen ervaren op het gebied van gezondheid en veiligheid,
en hoe deze te voorkomen zijn. Het feit dat een werknemer een privé voertuig gebruikt voor zakelijke doeleinden heeft hier geen invloed op.

Het bovenstaande genoemde rapport gaat in op deze onderwerpen.
Het biedt alleen geen concrete en duidelijke oplossingen aan.
Vandaar dat wij de 5 belangrijkste problemen hebben uitgelicht en u daarbij een mogelijke oplossing aanbieden.

1. Het verminderen van gereden kilometers (4.1 & 4.5)

U heeft meer controle over de gereden zakelijke kilometers wanneer u gebruik maakt van een digitaal platform.
Met deze informatie heeft u de mogelijkheid om routes zo nodig aan te passen en onnodige ritten te verminderen en voorkomen.

2. Te hard rijden (4.3)

Te hard rijden gaat vaak hand-in-hand met ongelukken.
Met behulp van onze ‘hoge snelheid’ notificatie kunt u automatisch op de hoogte worden gehouden van het eventueel te snel rijden door uw werknemers.
Daarmee kunt u het risico op een boete of ongeluk verminderen.

3. Bellen tijdens het rijden (4.3)

Ons rittenregistratiesysteem komt met een Live Map.
Wat inhoud dat u de voertuigen live kunt volgen.
U weet wanneer ze aan het rijden zijn en wanneer ze stil staan.
Hierdoor kunt u het juiste tijdstip benutten om uw werknemers op een veilige manier in te lichten over b.v. een nieuwe opdracht.
Zo kunt u bellen en sms’en tijdens het rijden verminderen.

4. Voertuig status (4.4)

Met het ABAX-Rittenregistratiesysteem heeft u de mogelijkheid om uw voertuigadministratie online bij te houden.
Het ontwerp is zo in elkaar gezet dat u al uw voertuig documentatie in één systeem kunt bewaren.
Denk aan leasecontracten, overeenkomsten met de garage en Co2 rapportages etc.
Zo heeft u al uw belangrijke documentatie altijd bij de hand.

5. Onderhoud (4.6)

Met ons systeem heeft u de mogelijkheid om automatisch notificaties te ontvangen over de eerstvolgende Apk-keuringen van uw voertuigen.
Met behulp hiervan weet u zeker dat uw voertuigen altijd voldoen aan uw bedrijfspolicy en de Apk regelgeving.