ABAX gebruik van de technologiecapaciteit van bomen

Wereld Milieu Dag, Noorwegen (5 juni 2020) – het snelst groeiende telematica bedrijf  lanceert hun herbebossingsproject in samenwerking met non-profit organisatie WeForest om bewustwording te creëren voor de noodzaak van duurzaam leiderschap in het bedrijfsleven. 


Elk gekocht abonnement draagt rechtstreeks bij aan het herbebossingsproject in Malawi om het Mount Mulanje bos te herstellen. Voor het eerste jaar heeft ABAX zich gecommitteerd voor een bedrag van € 100.000,- ter ondersteuning van 80 hectare natuurlijke regeneratie , dit zijn ongeveer 96 voetbalvelden. Tot nu toe heeft dit project 320.000 bomen hersteld op 256 hectare bos.

Waarom herbebossing?

Wij hebben gekozen voor het planten van bomen, omdat bomen de beste technologie zijn om kooldioxide uit de atmosfeer te verwijderen. “Bij ABAX draait alles om de technologie die we in de toekomst kunnen vertrouwen.” Zegt CPO Bruce Atle Karlsen. De voorspellingen van de wereldwijde temperatuurstijging heeft ABAX ertoe gezet om hierin een actieve en betrokken rol te spelen. Het planten van bomen en het herstellen van bossen zal bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van koolstof in de atmosfeer.

Atle Bruce Karlsen and Morten Strand planting trees outside corbon neutral office in Larvik, Norway

Maar het gaat niet alleen om planten van bomen

In januari sprak ABAX de doelstelling uit om in 2022 klimaatneutraal te zijn. Het betrokken personeel heeft al verschillende initiatieven genomen om de uitstoot van het bedrijf te verminderen, bijvoorbeeld door het overgaan op een volledig elektrisch wagenpark en het overstappen op duurzame verpakkingen. ABAX’s technologiesoftware geeft haar klanten de kans om hetzelfde te doen, om hun bedrijven toekomstbestendig te maken voor de onvermijdelijke milieu rapportages die gaan komen.
ABAX spant zich in om met duurzame transacties met hun leveranciers de value chain duurzamer te maken. Ook nodigen zij lokale organisaties uit om zich bij hen aan te sluiten om duurzame praktijken in het bedrijfsleven te mobiliseren.


WeForest

WeForest is een internationale, non-profit organisatie dat met bedrijven en wetenschappelijke partners samenwerkt om schaalbare en duurzame oplossingen te ontwikkelen om aangetaste bossen te herstellen. Herbebossingsprojecten houden rekening met de lokale bevolking en ontwikkelen een duurzame leefomgeving, zodat zowel de bevolking als de natuur in harmonie samenleven.


Malawi was bedekt met 3,4 miljoen hectare bos, 65% van deze bossen zijn nu gekapt, door de grote afhankelijkheid van de bevolking van brandhout, bouwhout en houtskool. De vooruitzichten zijn, dat dit alleen maar meer wordt doordat de bevolking groeit. WeForest werkt samen met de bosbouwafdeling van de regering van Malawi, de Mulajne Mountain Conversation Trust en 10 lokale kwekerijen om samen de biodiversiteit van de bossen te behouden, 2 soorten bossen te herstellen en om alternatieve inkomstenbronnen te creëren voor de lokale bevolking en zo de huidige ontbossing te stoppen.

Bekijk onze samenwerking met WeForest: https://www.weforest.org/partner/abax

Lees meer over onze weg om CO2 neutraal te worden 

Contact:
Taryn Sumpton, project manager in duurzaamheid en ESG
taryn.sumpton@abax.no