Trip Stop Report

Trip Stop Report for Fleetmanagere

Ønsker du at have lidt bedre kontrol over din leveringsservice? Vil du se hvornår, hvor og hvor længe hvert køretøj stoppede mellem ture, for at strømline afhentning og levering? Så vil en analyse af din Trip Stop Report være meget værdifuld for din virksomhed! 

Hvad er en Trip Stop Report?

En Trip Stop Report fortæller en flådemanager hvor længe et køretøj har holdt stille på en given lokation. Det er tilgængeligt for firmaer med firmakøretøjer og giver dig mulighed for at udelukkende analysere firmature.

Hvordan kan det bruges?

For at forbedre tur/rejseeffektivitet bør du vurdere varigheden af dine ture, og hvor lang tid køretøjet brugte ved hver afsluttet tur. Når du forstår hvor lang tid chaufførerne bruger ved nøglelokationer, kan du styre og planlægge deres ruteoversigter, såvel som strømline opholdene, og potentielt forkorte varigheden af hvert stop. 
 

Indsigt i Trip Stop giver nøjagtige detaljer om ankomst, afgang og varigheden på en lokation og kan bruges til at fakturere services. 


Trip monitorering giver større sikkerhed for dig og dine ansatte. Dette hjælper dig også med at identificere og skelne mellem firmature og private ture foretaget i firmakøretøjer. 

Smart monitoring 

Det er almindelig kendt blandt flådemanagere, at opleve mangel på kontrol over hvad der sker med deres flåde ude på vejene. Som oftest sætter managere retningslinjer op og gennemfører træningsprogrammer så deres chauffører kan udføre deres job på effektiv og tryg vis. Ikke desto mindre er det svært at vide om de retningslinjer bliver fulgt ude i marken. Af og til er det først når der kommer tilbagemelding fra en utilfreds kunde, at du opdager at ting ikke kører som planlagt. 

Ved at analysere detaljerne i dine flådes ture får du pålidelig og målbar indsigt der kan hjælpe dig med at forstå dag-for-dag bevægelserne i flåden, så du kan træffe beslutninger på et bedre informationsgrundlag.   

Det er flådemanagerens pligt at optimere præstation og minimere omkostninger på køretøjerne. Vi hjælper vores kunder med at skabe større overskud ved at give dem det overblik over deres køretøjer, der er nødvendigt for at kunne præstere bedre. Det kalder vi smart overvågning. 

Trip Stop i praksis 

Vores kunde er en genbrugs- og affaldsvirksomhed, der opgaver og flytter affald. Ejeren ønskede at overvåge hvor lang tid chaufførerne brugte på at læsse affald af på lossepladsen. Han brugte Trip Stop Report for at få en forståelse af, præcis hvor lang tid hvert aflæsningsjob tog at fuldføre. Han kunne se, at nogle jobs tog halvt så lang tid som andre. Ved hjælp af denne information var han i stand til at sætte ind med træning og sætte mål sammen med chaufførerne for at optimere tidsforbruget ved aflæsning, og har sidenhen været i stand til at forbedre denne proces i retning mod at flytte mere affald hver dag og forbedre sit udkomme af forretningen.

Bestil tid til en web DEMO og lad os demonstrere for dig, hvordan ABAX kan hjælpe dig med at forbedre udkommet af din forretning.