Photo of Triplog Web App, iOS App and an ABAX 5 Unit

Risikoen ved ikke at have styr på kørslen til virksomhedens erhvervsbiler

Hvis der ikke er overblik over virksomhedens køretøjer, og brugen udenfor arbejdstiden, kan det få store økonomiske konsekvenser for virksomheden og ansatte.

Mange ansatte medbringer firmabilen på gule plader til bopælen og kører ud til midlertidige arbejdspladser og opgaver. De fleste arbejdsgivere har også fuld tillid til at deres ansatte kun benytter firmabilen til erhvervsmæssigt brug.

Men hvis man som arbejdstager ikke har styr over køretøjerne, og de bliver benyttet til privatkørsel udenfor normal arbejdstid, er der en risiko for at det kan få store omkostninger for virksomheden og ansatte.

Konsekvenserne for privatkørsel på erhvervsbiler 

Lad os tage et eksempel med en håndværker, som efter endt arbejdsdag, evt. påtager sig ekstraarbejde på vej hjem. Denne håndværker har på forkant ikke tænkt over hvilken konsekvens det kan pålægge ham selv, virksomheden han arbejder for, og for hans kollegaer. Han skulle hjælpe en tidligere kollega med en VVS opgave. Da denne håndværker ikke er selvstændig, gør de afregningen enkel, ved at der bliver afregnet kontant. Hverken firmaet eller håndværkeren er autoriseret, men med tanke på at arbejdet udføres med en god hensigt, glemmer man at tænke på konsekvenserne.

Ovenstående sker hyppigere end hvad vi tror, særligt når der er travlt i byggebranchen og mangel på hænder. Dog det kan få store økonomiske konsekvenser for håndværkeren, for virksomheden hvor han er fastansat, og de andre ansatte.

Håndværkeren kan blive beskattet for fri bil, virksomheden kan risikere en kæmpe bøde, samt tilbagebetaling af fratrukket moms på bilen. Virksomheden kan også blive pålagt at dokumentere, at der ikke bliver kørt privat i de andre erhvervsbiler, hvilket også udsætter og mistænkeliggør de andre ansatte, hvis dokumentationen ikke er i orden.

Risiko for negativ virksomhedsomtale 

Derudover skal vi også huske på konsekvensen med evt. dårlig markedsføring og omtale for virksomheden. Håndværkeren har haft erhvervsbilen med virksomhedens logo med ude på et job, som virksomheden ikke er bekendt med. Hvis der evt. skulle opstå en tvist mellem kunden og håndværkeren omkring det udførte arbejde som ikke er autoriseret,  kan det få endnu større konsekvenser for den ansatte, samt at virksomheden får forbundet sit navn med noget negativt.

Mange ansatte er ikke bekendte med ovenstående risiko, men ser ofte fordelen med en elektronisk kørebog, som noget der skaber tryghed og ikke overvågning, når de informeres og får forståelsen omkring konsekvenserne ved ikke at have dokumentationen for kørslen i orden – Og selv om du selv kører efter reglerne, er det ikke sikkert at din kollega gør det.

Læs mere om vores elektroniske kørebog ABAX Triplog her eller kontakt vores kundeservice ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.