privacy

Persondataforordningen

Den 25. Maj 2018 træder den nye EU-Persondataforordningen (også kaldt GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Det er en forordning stiftet af EU, som stiller hårde krav til hvordan data af EU-borgere håndteres.

Blandt andet indebærer den nye persondataforordning at EU-borgere kan få mere kontrol over information som direkte eller indirekte har med dem at gøre. De nye regler indebærer store forandringer for virksomheder og organisationer, og hvis virksomhederne ikke følger de nye regler, kan de forvente at få store bøder.  

ABAX og persondataforordningen

ABAX har allerede påbegyndt arbejdet med at tilpasse organisationen efter de nye regler, og vi står klar til maj 2018 når persondataforordningen træder i kraft. Vi har analyseret vores produkter, processer og systemer for at få et bedre billede af, hvad der skal tilpasses til de nye regler.

ISO-certificeret

I ABAX har integritet og informationssikkerhed altid været en høj prioritet, hvilket har resulteret i, at vi siden 2012 er certificeret med ISO 27001 for styring af informationssikkerhed. I arbejdet mod at kvalificere os til certificeringen, har vi opsat flere mål, som sikre højt informationssikkerhed i hele vores organisation.

Vores målsætninger for at sikre informationssikkerheden i ABAX:

  • Bidrage til sikker informationsbehandling dvs. beskytte ABAX’ informationsressourcer mod overtrædelser af fortrolighed, integritet og tilgængelighed.  
  • Undgå, opdage og hurtigt rette op på sikkerhedsbrud for at minimere skader.
  • Forsikre at ABAX arbejder i overensstemmelse med branchens nuværende lovgivning.
  • Forsikre at alle ABAX ansatte, såvel som midlertidige ansatte, har nødvendig information og kompetencer inden for informationssikkerhed.
  • Styrke og understøtte ABAX’s forretningsmål.

 

Eftersom vi længe har arbejdet for disse målsætninger, er vores tilpasning for at leve op til persondataforordningen ikke så stor. Vi vil sørge for at opfylde alle kravene inden for de næste par måneder, så vi er klar når persondataloven træder i kraft!

 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte vores kundeservice ved at udfylde nedenstående formular.