Mapa

Overvågning af varer under transport med jernbane?

Hos ABAX tager vi vores kunders behov alvorligt, og vi er parate til at tage enhver udfordring op, for at opfylde deres krav. Sådan var det også i tilfældet med vores kunde, et internationalt speditionsfirma, som ønskede at gennemføre et forsøg med overvågning af containere under transporten til Kina og retur.

Når vi skaber vores produkter, lytter vi til kunderne og svarer på markedets behov. Vi havde noteret os en voksende tendens til transport med jernbane, og vi besluttede derfor at gennemføre et eksperiment i samarbejde med kunden. Vores mål var at overvåge gods, som blev transporteret med jernbane fra Polen til Kina og retur igen. Herefter implementerede vi et pilotprojekt, som blev afsluttet med succes.

Vores mission

Vores kontrahent er et internationalt speditionsfirma, som blandt andet inkluderer varetransport med jernbane i sin portefølje. Inden vi påtog os forsøget med den første jernbanetransport, havde vores kunde en vision. Virksomheden ønskede at sikre modtagerne muligheden for at overvåge forsendelsen under hele transporten. De ville ikke begrænse deres viden til tre meddelelser: hvornår containeren var blevet afsendt fra Polen, hvornår den ankom til destinationen, og hvornår den vendte tilbage til Polen.
Hvilke komplikationer og trusler ville manglen på GPS-lokationer under transporten medføre?

  • Manglende viden om hvornår varerne nåede frem til destinationen
  • Manglende information om eventuelle tyverier
  • Manglende information om eventuel forlænget transporttid
  • Manglende mulighed for at informere kontrahenterne om forsinkelser
  • Stress


Et eksperiment der lever op til det 21. århundrede

I vores eksperiment påtog vi os at overvåge containere under jernbanetransport fra Polen til Kina. 41 dage – det var den tid, det tog, at transportere varerne på begge strækninger, og vores EQ-enhed muliggjorde en effektiv lokalisering af godset under hele transporten på en strækning på over 9.000 km for hver retning.
 


Fremtidens løsning

Den nye Silkevej er jernbanesporet, som udgør et alternativ til luft- eller søtransport til og fra Kina. Med ABAX-udstyr kan jernbanetransport overvåges fuldt ud, og varer, som transporteres på denne måde, kan nå frem til kunderne til tiden. I tilfælde af - ofte uforudsigelige - forsinkelser, er det godt at informere kunderne og planlægge arbejdet, uden stres og uden tab.
ABAX EQ-udstyr afgiver et spor fra sin position hver 12. time, uafhængigt af om der er GSM-signal. I tilfælde af manglende GSM-signal, gemmes data i enheden og fremsendes, når der igen fremkommer et tilgængeligt GSM-signal, uanset hvor i verden, den befinder sig.
Fordelene kunden får ved anvendelse af ABAX EQ-enheder til overvågning af deres containere er mange. Her er nogle stykker af dem:
 

  •  Mulighed for præcis planlægning af transporten
  • Viden om forsinkelser
  • Optimering af arbejdet
  • Godset er under nøje kontrol
  • Adgang til præcise rapporter

 

Med en GPS-enhed fra ABAX kan du effektivt administrere containere og jernbanevogne. Du ved altid præcist, hvor dine ressourcer befinder sig. ABAX EQ-modulerne kan virke i flere år ved hjælp af energibesparende indstillinger samt et internt batteri med udvidet levetid.

ABAX kalustonvalvontalaitteelle suunniteltu metallikehikko

Resultatet af testen

Pilotprojektet blev gennemført succesfuldt. Godset og lokaliseringen har været synlig under hele transporten. EQ-signalerne blev efter kundens ønske fremsendt hver 12. time i overensstemmelse med fabriksindstillingerne.
Det var den første eksperimentelle jernbanetransport, og den opfyldte kundens forventninger. Vi er overbevist om, at ABEX EQ sikrer overvågning af alle varer, som transporteres med jernbane i containere, og takket være sine muligheder vil vores GPS-enhed have en positiv indflydelse på udviklingen af denne transportform.


 

SE PRISER