Aerial shot of a car

Omvendt bevisbyrde ved brug af firmabil

For firmabiler er det op til virksomheden at bevise at al kørsel er i henhold til reglerne,. Dette kaldes for omvendt bevisbyrde, og udgør en betydelig risiko for både ejer og chaufføren af firmabilen, som begge risikerer et skattesmæk ved utilfredsstillende dokumentation.

I hverdagen tænker vi sjældent på, om der er en risiko ved ikke at føre tilfredsstillende kørselsregnskab på brugen af firmabilen. Det er jo egentlig ikke noget som tager særlig lang tid eller meget energi. Så længe alt er skrevet ned korrekt.

Derimod er der flere ting som du må holde øje med, hvis du ikke har installeret en elektronisk kørebog i din firmabil. Her er tre ting du skal være opmærksom på:

  1. I skattesager bruges der omvendt bevisbyrde. Hvis SKAT mener at have grund til at tro, at en firmabil har været benyttet privat, er det op til skatteyder at dokumentere det modsatte
  2. Det er en mangeårig praksis at brugere af firmabiler også har benyttet bilen til private formål. Dette har været tilfældet for mere eller mindre stiltiende accept fra arbejdsgivere, men betyder ikke nødvendigvis at det er lovligt  
  3. Reglerne omkring brug af firmabil er blevet bedre de sidste par år, men er fortsat uoverskuelig

Hvordan fungerer det i praksis?

Praksissen med omvendt bevisbyrde er specielt interessant og meget vigtig at kende til. Dette betyder i praksis at SKAT ikke behøver at bevise at brugen af firmabilen er misligholdt. Det er op til virksomheden og den ansatte som kører bilen at bevise at al kørsel er i henhold til reglerne. Den eneste måde du eller den ansatte kan bevise det, er ved korrekt dokumentation gennem en kørebog. For at slippe manuelt arbejde er det nemmest at installere elektronisk kørebog  i bilen.

For at undgå at havne i denne skattefælde, er det altså to ting som gælder:

  1. At du dokumenterer for køreturene du kører privat
  2. At du betaler for turene du kører privat

I praksis har det vist sig, at en nøjagtig udfyldt kørebog er den eneste dokumentation som vil godtages.

Det hjælper ikke at tro

Selv om du gør dit bedste og tror du har dit på det rene, løber du stadig en stor økonomisk risiko eftersom SKAT tror, at du ikke har fulgt reglerne godt nok. Så sidder du som nævnt selv med bevisbyrden. Skattereglerne er indrettet sådan, at hvis der ikke kan fremlægges tilstrækkelig bevis for at man har fulgt reglerne, så skal skattemyndighederne efter en konkret vurdering lægge til grund for hvad de finder mest hensigtsmæssig. Med disse typer bestemmelser sættes den enkeltes retssikkerhed i fare. Konsekvensen er, at eftersom man aldrig har benyttet en firmabil til private formål, vil man alligevel kunne blive beskattet for fri bil så længe man ikke kan dokumentere sin uskyld.

Måske lidt vanvittigt, men sådan er reglerne.

Book en gratis demo

Vi viser dig hvordan ABAX effektiviserer og støtter dig i det daglige arbejde

Book en demo