Effektiv flådestyring med den nye RFID 2.0

Har du en række biler, der bruges af flere førere?

Kan du identificere, hvilke biler førerne har kørt i? Få at vide, hvordan et føreridentifikationssystem med den nye RFID 2.0 læser gør det muligt for dig at styre din flåde mere effektivt. 

Ved præcist, hvem der kører og hvornår 

Er du flådeadministrator? Administrerer du en række biler, der bruges af flere førere? Så er systemet til føreridentifikation et godt valg for dig. Med Driver ID kan du knytte en fører til en køretøjsaktivitet og sikre, at køretøjet kun bruges af autoriserede medarbejdere. 

Få indsigt i, hvordan førerne bruger dine køretøjer 

Hvornår var du sidst bevidst om, at dine køretøjer bruges uden for arbejdstiden? Med Driver ID kan du se tilbage på de ture, der er kørt med dine køretøjer, og identificere, hvilke førere har kørt uden for arbejdstiden uden at have tilladelse til det. Denne indsigt sikrer, at du tager velovervejede beslutninger om, hvordan din bilflåde bliver kørt.   

Hvad skal du bruge? 

 • Hver fører har et unikt id-kort (virksomheder uden id-kort kan benytte et lille ABAX id-tag). 
 • Driver ID Hardware (anbefalet udvidelse) eller Driver ID Mobile (appen er kun tilgængelig med en ABAX GPS-enhed). 

Hvordan fungerer det? 

For at finde ud af, hvem der kører på en enkelt tur, skal føreren bare holde id-kortet eller ABAX-tagget over RFID-læseren for at registrere føreren.  

ABAC Driver ID er konfigureret, således at føreren kan forblive logget på efter hver tur, når det er samme medarbejder, der kører samme bil det meste af tiden. 

Kraftigere summer  

Ønsker du mere kontrol med, hvordan dine køretøjer bruges? Så skal dine førere bruge Driver ID effektivt, hver gang de bruger bilen. Hvad skal du gøre for at klare det? Svaret er det nye RFID 2.0 med den kraftigere summer. Hvad betyder det i praksis? Hvis køretøjet bruges uden føreridentifikation, begynder enheden at summe for at minde den pågældende person om at logge på systemet; det fungerer på samme måde som når man bliver opfordret til at bruge sikkerhedsseler i bilen. RFID-læseren fortsætter med at summe indtil føreren logger på med sit id-kort (maks. 120 sekunder).  

Optimér din flåde  

Hvorfor ikke kombinere Driver Identifikation-tjenesten med Driver Behaviour (køreadfærd) for at få endnu mere indsigt i, hvordan din bilflåde bruges? Medarbejderens kørestil påvirker direkte virksomhedens driftsomkostninger. Ved at analysere vigtige køreegenskaber kan din flådeadministrator se, hvor der skal træffes foranstaltninger for at forbedre brændstofeffektiviteten, reducere vedligeholdelsesudgifter og slid på køretøjerne. 

Anmod om et tilbud baseret på din bilflådes behov. Planlæg en web-DEMO og lad os vise dig, hvordan ABAX kan gøre din arbejdsdag mere effektiv.  

Book en gratis demo

Vi viser dig hvordan ABAX effektiviserer og støtter dig i det daglige arbejde

Book en demo

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.