ABAX Statusrapport

Hvornår tjekkede du sidst din flåde for alle detaljer?

Du kan enkelt og effektivt trække ABAX Statusrapport, og få det hele gennemgået. Ved at benytte rapporten får du et hurtigt overblik.

Rapporten viser ansættelsesnummer, navn på chauffør, registreringsnummer på bilen, biltype, tidspunkt for sidste aflæste kilometerstand, tidspunkt for sidste tur, akkumuleret kilometerstand, serienummer på ABAX enheden, samt telefonnummer og e-mail adresse til chaufføren.

Ved at benytte rapporten får man hurtigt et overblik over bedriftens biler, og kan nemt se om data for hvert køretøj er opdateret, samt at ABAX enheden fungerer som den skal. Dersom en av indikatorerne vises i rødt, er det et tegn på at chaufføren har glemt at opdatere information om sit køretøj, eller at ABAX enheden ikke fungerer optimalt. Ved at have telefonnummer og e-mail adresse til chaufførerne i samme rapport, bliver det enkelt for administrator at tage kontakt, således at fejl kan rettes op. Administrator bør også sikre at alle chaufførerne har registreret sit telefonnummer og korrekt e-mail adresse, for at ABAX kan sende varsler direkte til chaufføren, hvis en fejl opstår.

Statusrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres i andre systemer til videre brug.

Rapporten er også tilgængelig som en periodisk rapport, således at den automatisk kan sendes direkte til en ønsket e-mail adresse. Rapporten kan sendes hver dag, hver uge eller hver måned.