Hold skattefar fra døren

Kalenderen siger oktober og tiden er kommet for at tjekke din forskudsopgørelse. En af de ting du nu skal se på, for ikke at få skattesmæk næste år, er befordringsgodtgørelser.

Du har nu mulighed for at gå ind på skat.dk og ændre dine oplysninger for din forskudsopgørelse. Det er her du kan se hvor meget du skal betale i skat for 2014. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort. Ændrede oplysninger bliver i de fleste tilfælde  automatisk sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere.

Befordringsgodtgørelse er en godtgørelse som arbejdsgiver kan udbetale til den ansatte for erhvervsmæssig kørsel den ansatte har gjort i sin private eller firmaets bil. Lad os grave lidt dybere i hvad det er og hvorfor det er vigtig at have god kontrol.

Befordringsgodtgørelsen kan enten være skattepligtig eller skattefri afhængig af om det er en privat bil eller egen bil og formål med turen. Selv om SKAT hævder at der ikke i bogstavelig forstand ikke er behov at føre en kørebog er der en lang række krav til bogføringbilaget som skal opfyldes og som dårligt kan løftes uden en korrekt ført kørebog.

PRIVAT BIL

Erhvervsmæssig kørsel kan som nævnt ovenfor foretages i enten din private bil eller firmaets bil. Med begrebet egen bil menes det først og fremmest en bil som er registreret i ejerens navn.

Men det kan også være:

  • Ægtefælles bil hvis man har fælles økonomi som mange har hvis de er gift.
  • Bil som bruges i et bilkollektiv
  • Leasing af privat bil.

Hvis godtgørelsen skal udbetales uden at du skal betale skat så er der en række klare betingelser som skal være på plads:

   •  Alt skal være erhvervsmæssig kørsel
   • Udbetaling skal kun ske for de faktisk kørte kilometer.
   • Arbejdsgiver skal føre kontrol af kørte kilometer og udbetalt godtgørelse

Her er  mere information om reglerne og hvilke krav SKAT har sat til dokumentation

FIRMABIL

Fri firmabil er en bil som bliver stillet til rådighed af firmaet til privat kørsel og er derfor et skattepligtig personalegode uanset i hvor stor grad bilen bliver brugt til privat kontra erhvervsmæssig kørsel.

Dette gælder også i det tilfælde hvor man har flere biler – fuld beskatning af alle bilerne er normen og der bliver ikke givet mængde rabat.

Kørebogen giver dig altså sikkerhed i gode og korrekte data som kan gøre store udslag hvis du har behov for at ændre din forskudsopgørelse

/Kenneth