Person writing on a piece of paper

Historik og efterkalkulation

Få automatisk rapportering over hvor meget tidsforbrug din virksomhed har haft – samlet og pr. svend.

Først skal det kunne måles

Når man driver virksomhed på den lange bane er det vigtigt at man lærer af hver udført opgave. Oftest afgiver du tilbud hvor den afgørende faktor er timeforbrug. Ud fra udfyldte timesedler har du en ide om hvor lang tid der er brugt på opgaven, men du har ikke et præcist billede, og dermed heller ikke en reel måling for om det er gået som forventet, bedre eller dårligere.

For at du kan optimere, skal du først kunne måle, og derfor er det på den lange bane vigtigt at du kan måle hvor effektivt opgaven er udført.

Faste pladser og kunder

Få automatisk rapportering over hvor meget tidsforbrug din virksomhed har haft – samlet og pr. svend – på en specifik kunde, byggeplads eller andet. I dag har du kun data som ofte er skrevet efter hvad svendene husker i slutningen af ugen – med ABAX  får du et 100% præcist billede af hvor meget tid du virkelig har brugt på hver kunde, byggeplads eller projekt. Når du hver uge får en præcis status for tidsforbrug på en opgave eller kunde kan du lang tid før projektet er afsluttet følge med i om din virksomhed er foran eller bagefter den plan du har afgivet tilbud efter.

Hvad vi gør

Uanset hvilken medarbejder der arbejder på opgaven, får du et 100% overblik over tidsforbrug på det enkelte projekt hvilket kan bruges til efterkalkulationen.

  • Hvor meget tid bruger du reelt på kunden
  • Lad svendene arbejde med værktøj – ikke papir
  • Få en løbende status på tidsforbrug
  • Se historikken – og mål om det gik som forventet
  • De eneste præcise måleværktøj
  • Vær på forkant med udviklingen i projektet

Få en gratis demonstration af vores produkt, og få automatisk rapportering over dit tidsforbrug.

Gratis demo af ABAX systemet