Vehicle driving alongside a green field in the summer with blue skies

Fra Gul til Hvid er en succes!

Både private og ervervsdrivende har længe kunne købe dagsbeviser fra SKAT. Vi ser lidt nærmere på, hvilke krav der stilles og hvad man skal være opmærksom på ved køb af dagsbeviser til din gulpladebil.

At køre private turer i sin gulpladebil har i mange år været forbundet med stor risiko, og noget som tit og ofte ender ud i store udgifter for de som ikke kender eller overholder reglerne. Siden 2013 er reglerne blevet mere smidige for dem, som ønsker at bruge gulpladebilen til at flytte med, hente møbler i IKEA eller trække campingvognen frem og tilbage til Italien. 

Forudsætningen for at kunne sætte sig ind i sin varebil og køre ud til IKEA er, at du har købt din gulpladebil fri af de gældende skatte og afgiftsmæssige forpligtelser for den pågældende dag. Det gør du ved hjælp af et dagsbevis (dagsbillet) til den nette sum af 225 Kr (bil med totalvægt op til 3000 kg). 

Alle kan købe et dagsbevis, når de har firmaet's tilladelse til at køre i varebilen. Dagsbeviset er ikke personligt, men giver tilladelse til privat kørsel. 

Sådan er reglerne

  • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn, fra kl. 00.00 til 23.59.
  • Der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår (1. januar til 31. december).
  • Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel påbegyndes.
  • Der kan tidligst købes et dagsbevis 45 dage, før det skal bruges
  • Dagsbeviset skal medbringes i bilen. Print din kvittering, eller medbring den elektronisk (fx på e-mail). Det er dit ansvar, at kvitteringen kan læses
  • Dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage, og ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes. 

Vær opmærksom på

En ting som alle bør være opmærksom på er, at tidsperioden for dagsbeviset ikke strækker sig i 24 timer, men indenfor tidsperioden 00.00-23.59. Det vil sige, køber man eksempelvis et dagsbevis fredag eftermiddag varer dagsbeviset kun frem til fredag aften kl 23.59. Så hvis man har planer om at bruge gulpladebilen til at hente møbler i IKEA den efterfølgende lørdag, så klapper fælden hvis SKAT finder ud af det. Man skal med andre ord købe 2 dagsbeviser, 1 til fredag og 1 til lørdag.

Ejer du virksomheden og betaler medarbejders dagsbevis, skal medarbejderen betale skat af beløbet. Det er A-indkomst, og der skal trækkes A-skat og am-bidrag, fordi det er en særlig beskatning af fri bil.

Her kan du bestille dagsbeviset til din gulpladebil!