EU logo on a keyboard

Forandringer i forhold til EU´s Databeskyttelsesforordning

Senest den 25. maj 2018 skal alle virksomheder i EU lande have tilpasset sig den nye Databeskyttelsesforordning. Dette vil dog ikke påvirke funktionerne i ABAX produkter.

Persondataloven har til formål, at beskytte personer mod overtrædelse af privatlivets fred ved behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesforordningen er baseret på de fælles EU regler i det såkaldte databeskyttelsesdirektiv. Fra maj 2018 gælder de nye regler omkring databeskyttelse for alle som behandler persondata i EU-lande, men også for virksomheder udenfor EU, hvis de tilbyder varer eller tjenester til EU-lande.

Når det gælder funktionerne i ABAX produkter, vil denne databeskyttelsesforordning ikke medføre forandringer.

Der kommer dog komme visse administrative forandringer for de virksomheder som behandler personoplysninger, og dette vil vi naturligvis holde vores kunder opdateret omkring. Vi arbejder med at tilpasse os de nye regler, og vil informere vores kunder i god tid, inden forandringerne træder i kraft.

/Rikke Jensen