Photo of Workers at a construction site

Arbejdstilsynet sætter fokus på sikkerhedsrutiner og kvalitetssikring

Sikkerheden på danske byggepladser skærpes, så det ikke længere kan være muligt at nedprioritere medarbejdernes sikkerhed, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Prioriteringer for Arbejdsmiljøindsatsen

Den nuværende strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, fokuserer på at nedsætte antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø, samt forebygge fysiske overbelastninger. Hertil har Arbejdstilsynet indført en ny tilsynsmetode på landets byggepladser, for at sikre at reglerne bliver overholdt og at målene nås.  

Nye initiativer

Fra 1. november 2017 vil Arbejdstilsynet komme på uanmeldt besøg på landets byggepladser for at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladserne, skriver dr.dk. Der vil i højere grad være fokus på de rammer bygherrerne og byggeledelsen opstiller for de enkelte byggerier, for at stille dem til ansvar hvis forholdene på byggepladsen ikke lever op til sikkerhedskravene.

Det forventes at sikkerhedsniveauet vil højnes på de danske byggepladser med Arbejdstilsynets nye initiativ, og at både medarbejdere og bygherrer vil prioritere sikkerheden højere end de gør i dag.