fleet management system

De voordelen van ABAX Fleet Management


Wilt u meer weten over de voordelen van het gebruik van fleet management-software voor het beheer van uw voertuig- of machinepark? We leggen in een aantal alinea's uit welke voordelen u kunt hebben van het toevoegen van een fleet management-oplossing aan uw dagelijkse wagenparkbeheer.

Wat is fleet management?

Fleet management, ook wel wagenparkbeheer, wordt gedefinieerd als een proces waarmee bedrijven alle informatie met betrekking tot hun wagenpark kunnen zien en beheren: voertuigen, machines en bedrijfsmiddelen.

Een beheerder is verantwoordelijk voor het draaiende houden van het wagen- of machinepark: efficiënt, op tijd en binnen budget. Een beheerder kan de activiteiten van het wagen- of machinepark bewaken en besluiten nemen over asset-management, routering en verwerving of afstoting van voertuigen.

Lees meer over het Wagenparkbeheer bij ABAX

Maak gebruik van de real-time kaart

De meeste planners, chauffeurs en managers maken al gebruik van bijvoorbeeld Google Maps. Waarom zou u niet kiezen voor een telematicapartner die u dezelfde interactieve kaart biedt waaraan uw gehele team al gewend is? Maak uw keuze uit Google Maps, Street Maps, 3D-Maps of satellieten en haal er de meest waarde uit voor uw bedrijf, plaatselijk of wereldwijd.
 

Onze leveranciers zoals Google Maps en HERE Maps maken gebruik van kerngegevens die gegenereerd worden door 400+ scanvoertuigen wereldwijd – voorzien van lidar-technologie en verrijkt met overheidsgegevens, satellietbeelden en communitybijdragen. De kaartleveranciers verrijken uw basiskaarten met extra informatielagen die nuttig zijn voor fleet management zoals wegen, POI's, postcodepunten en 3D-herkenningspunten.

 • U krijgt betrouwbare routealgoritmen

 • Live-data op uw kaart

 • Geavanceerde routering

 • Vind uw bedrijfsmiddelen

 • Vind uw bestuurders

Verwerving van voertuigen en machines

Bedrijven kunnen de voertuigen en machines voor hun wagen- of machinepark primair op twee manieren verwerven: aanschaf of leasing.

Aanschaf

Bij dit type verwerving koopt het bedrijf het voertuig rechtstreeks in bij een dealer, veiling of onafhankelijke wederverkoper. Een voordeel van het zelf aanschaffen van uw voertuigen is de mogelijkheid om uw eigen logo en branding overal op uw voertuigen toe te passen. Veel autofabrikanten en dealers bieden kwantumkortingen aan voor bedrijven die overwegen een aantal voertuigen aan te schaffen. 

Helaas is er echter een grote financiële investering gemoeid met de aanschaf van voertuigen of machines, zodat er meer en meer gebruik gemaakt wordt van leasing.

Lease en huur

In geval van verwerving van voertuigen of machines via leasing tekent uw bedrijf  een leasingovereenkomst met de organisatie die of het bedrijf dat eigenaar is van de voertuigen. In deze overeenkomst worden alle voorwaarden van de lease geregeld, zoals de maandelijkse vergoedingen, onderhoudsvereisten en kilometers en de duur van de lease. Bij leasen van bedrijfsmiddelen verlaagt u meestal de maandelijkse kosten en kunt u uw voertuigen regelmatig vernieuwen.
Een groot nadeel van leasing is dat u vaak verantwoordelijk bent voor schade aan het bedrijfsmiddel aan het einde van de termijn. Uw verzekering kan dit risico verminderen, maar het blijft nog steeds een belangrijke overweging in het wagenparkbeheerder.

Bij het leasen van wagenparkactiva heeft u de neiging om de maandelijkse kosten te verlagen en kunt u uw wagenpark om de paar jaar bijwerken. Een van de grootste nadelen van leasen is dat de lessee bij beëindiging van de lease vaak de schuld krijgt van eventuele schade aan het actief. Uw verzekering kan dit risico verkleinen, maar vormt toch een belangrijke overweging voor de wagenparkbeheerder.

Lees meer over de ABAX wagenparkverzekering

Groene wagenparken

De laatste jaren zijn met de steeds grotere publieke aandacht voor de wereldwijde klimaatverandering veel bedrijven begonnen hun wagenparken te migreren van traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel naar milieuvriendelijkere opties zoals elektrische voertuigen, en elektrische machines zijn in opkomst.

Er zijn meerdere redenen om te denken aan "groenere" alternatieven voor uw voertuig- of machinepark. Een effectief beheerd groen voertuigpark kan de totale kosten en het risico van hoge brandstofprijzen aanzienlijk verminderen. Bovendien kunnen groene voertuigen de emissies van uw wagenpark aanzienlijk omlaag brengen en dat is een directe en zinvolle manier om de CO2-footprint van uw bedrijf te beperken.

Verbetering van het publieke imago van uw bedrijf is wellicht voldoende reden om aan een groen wagen- of machinepark te denken, maar tevens moet bedacht worden dat recente wetgevingsvoorstellen ertoe kunnen leiden dat transportsectoren gedwongen worden om groenere alternatieven te kiezen voor hun voertuigpark.>

Lees de blog:

Groei met een groen wagenpark

GPS voor het volgen van het wagenpark

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de wagenparkbranche is de wijdverbreide invoering van tracking- en global positioning-systemen (GPS) waarmee voertuigen en machines in real-time kunnen worden gevolgd. Het resultaat hiervan is dat men toegang heeft tot real-time updates en meldingen met gegevens die rechtstreeks van het voertuig naar het softwareplatform worden verzonden.

De voornaamste doelen van fleet management zijn verhoging van de efficiëntie en vermindering van de exploitatiekosten. Met GPS-trackers en fleet-monitoring worden uw voertuigen gevolgd op een aantal verschillende criteria:

 • Locatie bedrijfsmiddel

 • Rijroutes

 • Tijd van stationair draaien

 • Bestuurderstatus (in beweging, geparkeerd of stationair)

 • Incident op de kaart (hard remmen, scherp indraaien of snel optrekken)

 • Gebruik als de basis voor een onderhoudsplan

White van idling

Meer over stationair draaien en het terugbrengen van de emissies

Trailer tracking – volgen van uw vracht

Met een beheersdienst voor trailer tracking kunt u uw wagenparkbeheer stroomlijnen. Plan en leer van de routehistorie, en analyseer de laadtijden door middel van geofences, hoe groot uw voertuigpark ook is. Uw telematica-oplossing transformeert een wirwar van gegevens tot heldere instructies waar u wat mee kunt. De gegevens waarmee u uw voertuigpark verbetert zijn betrouwbaar en real-time. Verbeter het behoud van bestuurders voor het wagenpark door routes te kiezen die tijd besparen zodat uw bestuurder minder stress ervaart. 
 
ABAX helpt u uw vracht te volgen. 

Veiligheid en risicomanagement

Een fleet tracking-systeem kan ook bijdragen aan een grotere veiligheid op de weg van uw voertuigpark en aan de veiligheid op het bouwterrein. Met onze oplossing kunt u incidenten met onveilig rijgedrag, zoals hard remmen of scherp indraaien, op de kaart zien. Deze informatie over het rijgedrag biedt het bedrijf de mogelijkheid om een en ander te onderzoeken en met de werknemer te bespreken voordat een veiligheidsprobleem tot een ernstiger incident leidt.

Train uw wagenpark

De grootste hindernis voor wagenparkbeheerders bij de invoering van een trackingsysteem in een bedrijf is weerstand van werknemers. Veel werknemers kunnen het gevoel hebben dat het bedrijf de software gebruikt om hen te bespioneren, terwijl deze systemen juist ontworpen zijn voor hun veiligheid en voor een betere bedrijfsvoering.   

Voorlichting en training zijn de beste manieren om terughoudendheid van werknemers ten opzichte van fleet tracking tegen te gaan. Een top-down trainingsmethode, te beginnen bij uw management, is een heel goede manier om te zorgen voor meer werknemersvertrouwen.
 

ABAX is keeping track of data privacy

Meer weten over gegevensbescherming bij ABAX

Idealiter krijgen uw voertuigbestuurders en machinebedieners de benodigde trainingsmogelijkheden. Het regelmatig aanbieden van zowel verplichte als optionele trainingsprogramma's is een nuttige manier om te zorgen dat uw bestuurders altijd op de hoogte zijn van de trends in de sector en van de bedrijfsregels zoals het bestuurdersreglement. Met een combinatie van doorlopende trainingsinitiatieven op de weg en daarbuiten zorgt u ervoor dat uw bestuurders uw voertuigpark veilig en effectief gebruiken.  

Meerdere oplossingen mogelijk voor het volgen van het bestuurdersgedrag. Deze service geeft zowel de bestuurder als u als beheerder informatie over het gedrag van de bestuurders in het verkeer en de ABAX Driver App voorziet hen van constructieve tips om hun rijvaardigheid te verbeteren, zoals hard remmen en abrupt rijgedrag, zodat u maatregelen kunt nemen ter voorkoming van ongevallen. 

Compliance voor fleet managers 

Privacy in overeenstemming met de wet is belangrijk zodat de werknemers zich veilig voelen. Bij het zoeken van de gewenste tracking-oplossing dient u ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking plaatsvindt conform de Avg en dat men u kan helpen de juiste doelen in te stellen voor het gebruik van een tracking-oplossing. 

Hoe ABAX omgaat met Avg en gegevensbescherming

Goed georganiseerd onderhoud zorgt voor veiligheid 

Veel operatorgerelateerde risico's met betrekking tot wagenparken hadden voorkomen kunnen worden als de apparatuur in perfecte staat was. Door onderhoud en inspecties goed bij te houden verlaagt u niet alleen het aantal ongevallen maar ook de ongeplande reparatiekosten en de hoeveelheid buitenbedrijftijd van uw wagenpark. Bovendien moeten alle bestuurders de plaats en het juiste gebruik kennen van alle veiligheids- en noodapparatuur op de door hen gebruikte voertuigen.  

Een cultuur van veiligheid 

Het invoeren van een cultuur van veiligheid binnen uw bedrijf is een van de belangrijkste dingen die u als wagenparkbeheerder kunt doen. Het opstellen van een verplichte veiligheidsrichtlijn voor het voertuigpark is ook een goede preventieve manier om de bestuurders veiliger op de weg te houden.   

 Deze richtlijnen moeten onder meer regels omvatten voor het verplichte gebruik van veiligheidsgordels, het aanhouden van maximumsnelheden en hoe te handelen in geval van een incident op de weg, zoals voertuigproblemen of een ongeval. Dit kan worden gerealiseerd door de focus te leggen op veiligheid op alle niveaus van de organisatie, van managers tot nieuwe werknemers.

Verbeterde diefstalbeveiliging 

In geval van een ongeval of diefstal kunnen met behulp van de ABAX tracking software de voertuigen, werktuigen of machines bewaakt en gevolgd worden. Bovendien kan gevolgd worden wie er toegang heeft tot het voertuig en/of het bedrijfsmiddel, en kan eventueel ongeoorloofd gebruik getraceerd worden door geofences in te stellen rond geografische gebieden van willekeurige grootte, zoals projecten of bouwterreinen.  

Zorgt tracking van bedrijfsmiddelen voor bescherming van uw bedrijfsmiddelen en machines? 

Bijhouden van het wagenparkonderhoud

Er moet een preventief onderhoudsprogramma gevolgd worden vanaf het moment van verwerving van het bedrijfsmiddel. Dit programma dient te bestaan uit geplande inspecties, onderhoud en reparatie, met als doel het maximaliseren van de beschikbaarheid van het bedrijfsmiddel. Een solide onderhoudsprogramma voor uw voertuigpark is een uitstekende manier om risico's te managen, de veiligheid te waarborgen en de uitgaven te minimaliseren.   

Een onjuiste verzorging en onderhoud van uw voertuigpark leidt tot bedrijfsmiddelen die onveilig zijn in het gebruik. Deze veiligheidsproblemen zijn niet alleen gevaarlijk voor de werknemers; slecht onderhoud kan ook leiden tot verwijten van nalatigheid en proceskosten als er iets misgaat.

Het onderhoud kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën

1. Preventief onderhoud

Legt de nadruk op het handhaven van de algehele "gezondheid" van het voertuig of de machine, terwijl ook gelet wordt op eventuele nog verborgen problemen, zodat duidelijk is waar uw bedrijfsmiddelen staan ten opzichte van de onderhoudstoestand. Een voorbeeld van snel en efficiënt preventief onderhoud is bijvoorbeeld een wekelijkse bandenspanningcontrole.

2. Periodiek onderhoud

Dit type onderhoud is vergelijkbaar met preventief onderhoud en richt zich op het werk dat voor het desbetreffende type bedrijfsmiddel periodiek wordt uitgevoerd. Tot deze diensten behoren onder meer oliewissel, bandenwissel, vloeistofcontroles, motorreiniging en nog meer. De frequentie waarmee deze diensten moeten worden uitgevoerd hangt af van het type machine of voertuig.

3. Urgent onderhoud

Zoals de naam al aangeeft is urgent onderhoud ongepland en kan het niet worden ingepland of voorzien. Idealiter kan een bedrijf alle ernstige urgente onderhoudsproblemen voorkomen door middel van gegevens van uw telematica-oplossing en een uitstekend preventief en periodiek onderhoudsbeleid. 

Met gebruikmaking van equipment control is dit bijzonder nuttig om te achterhalen waar het onderhoud noodzakelijk wordt, en tevens voor het opstellen van een preventief en periodiek onderhoudsplan voor al uw wagenparkonderhoud.

Fleet Management Guide download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is dit kostenbesparend?

Wanneer bijvoorbeeld onnodig motoronderhoud gedaan wordt aan een graafmachine leidt dit tot onnodige kosten voor het bedrijf. Ongeplande service is al duur, en verlies in actie of tijd op de bouw is nog duurder.

Periodiek preventief onderhoud moet onder meer omvatten:

 • Een checklist met onderhoudstaken op basis van de specifieke vereisten voor elke uitrusting.  

 • Een termijn waarbinnen deze taken moeten worden uitgevoerd.

 • Een handig systeem waarin de operators de inspectiegegevens en toekomstige klachten over de uitrusting kunnen vastleggen. 

 • Ingeplande periodieke werkvergaderingen voor bespreking van de toestand van het voertuigpark. 

 • Interne of externe getrainde monteurs voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud.  

 • Testen, inspectie, smering, reiniging, reparatie, vervangen van versleten onderdelen en nog meer. 

Verbeter de efficiëntie en routes voor uw wagenpark

Help uw bestuurders om verkeersdrukte en potentiële vertraging te vermijden met historische verkeersgegevens voor een bepaalde plaats, tijd of weekdag. De meeste telematica-providers bieden routehistorie aan, wat ideaal is om uw toekomstige routes te verbeteren en efficiënter te worden. Uw voertuig geeft om de minuut een betrouwbaar GPS-signaal naar het wegennet, zodat u als beheerder de meest waarschijnlijke route ziet voor zowel bewegende als toekomstige trajecten.

Verzorging van apparatuur en machines

Het ABAX softwareprogramma kan gebruikt worden om een preventief onderhoudsprogramma voor uw voertuigpark te ontwikkelen, uit te voeren en te onderhouden. Deze technologie maakt het makkelijker door de implementatie van een automatisch systeem. 

Geautomatiseerde telematica zoals ABAX kan gegevens verzamelen over alle aspecten van het voertuigpark, zoals de positie van het voertuig, het gedrag van de bestuurder, voertuigactiviteit, motordiagnostiek en nog meer. Deze informatie wordt verzameld en opgeslagen voor eenvoudige toegang tot de rapportage voor wagenparkbeheerders en technici.

Rapporten over wagenparkgegevens waarmee u eenvoudig actie kunt ondernemen

De rapporten zijn essentieel voor u als voertuigparkbeheerder bij het management van de in het bedrijf beschikbare voertuigen, machines of andere apparatuur. Met Scheduled Reports ontvangt u de meest valide gegevens automatisch direct in uw inbox.

Meer over rapporten 

Verzekering voor voertuigparken 

Verzekeringen in het algemeen zijn een ingewikkelde sector, en wagenparkverzekeringen zijn daarop geen uitzondering. Door toevoeging van een oplossing die gebaseerd is op het rijgedrag wordt alles veel betaalbaarder; een voorbeeld is de verzekering van het Britse Zego, waarmee de klant minder betaalt wanneer diens bestuurders zich in het verkeer goed gedragen.

Vinden van een verzekeringspolis voor uw voertuigpark? Enkele tips:

Verzekering op basis van gebruik is een optie die wordt aangeboden door sommige autoverzekeraars zoals Zego, waarbij het rijgedrag van uw wagens wordt bijgehouden, met mogelijk lagere autoverzekeringspremies als uw wagens goede rijscores laten zien.
Voor een betere klantervaring waarmee uw bedrijf geld kan besparen en het risico voor de bestuurder kan beperken wenden veel bedrijven zich tot verzekeringen op basis van gebruik (UBI). En door intern een bestuurdersreglement te handhaven waarbij u met uw bestuurders een contract aangaat over hun rijgedrag, zou u met behulp van een UBI de kosten nauwkeuriger kunnen voorspellen.

Waarom gebruik maken van fleet management-software van ABAX?

Het ABAX Fleet Management-programma volgt, analyseert en werkt aan de optimalisatie van alle aspecten van uw voertuigpark. Met behulp van toekomstbestendige voertuigparksoftware kunt u bestuurders trainen, het voertuigpark volgen, onderhoudstoestand en veiligheid verbeteren, risico verlagen en voorbereid zijn op alle bedrijfssituaties en een beter risicomanagement. 
 
Met behulp van een tracking-oplossing worden de meest noodzakelijke gegevens aangeleverd in een gebruikersvriendelijk interface voor snelle toegang tot de belangrijkste cijfers.