ABAX environment report office workers looking at screen

Met het nieuwe milieurapport bent u klaar voor de eisen van de toekomst

Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de milieurapportage en volgens het EU-actieplan gaan de documentatie-eisen over emissies strenger worden als een van de middelen om het doel - 40% minder broeikasgassen - te bereiken. Met ons gloednieuwe milieurapport staan wij al helemaal klaar om u te helpen bij die rapportage.

Op de klimaatconferentie van Parijs is afgesproken dat de EU-lidstaten hun huidige emissie van broeikasgassen in de periode tot 2030 met 40 procent moeten terugdringen. Dit jaar komen de eerste verordeningen in verband met het EU-kader en de eerste stap binnen het EU-actieplan is de taxonomieverordening. ;Maar waar moet u als bedrijfseigenaar nou mee beginnen? Wij helpen u op gang met goede procedures VOORDAT de eisen van kracht worden.

Vereiste milieurapportage

De European Green Deal richt zich op bedrijven met meer dan 500 medewerkers die op zoek zijn naar financiering. De verordening is bedoeld om informatie te verzamelen over emissies, om het groenwassen terug te dringen en om beschikbare informatie begrijpelijk te maken voor de overheid.

Het probleem voor investeerders is dat er momenteel geen betrouwbare informatie is. Er zijn te veel standaarden voor duurzaamheidsrapportage

Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge

Maar wat betekent het precies voor België

Voor alle lidstaten van de EU geldt de verplichting tot het rapporteren van emissies en het volgen van de taxonomie en EU-landen zijn verplicht om emissies te rapporteren richting lokale overheden. Maar ook EER-landen zoals Noorwegen gaan hiermee beginnen.

Noorwegen is deelnemer aan een taskforce (PRTR) en ondertekende in 2003 een protocol, ontwikkeld in het kader van het Verdrag van Aarhus, voor de opzet van een emissieregister. Dat register verplicht een deel van de bedrijven tot rapportage over emissies richting de overheden in het betreffende land, waarna die overheden vervolgens verplicht zijn om de verkregen data door te sturen naar de commissie.

Eisen met betrekking tot emissierapportage bij openbare aanbestedingen

In 2018 al werd door Bymiljøetaten, de Noorse overheidsdienst voor stedelijke omgevingen, de eis ingesteld dat alle nieuwe aankopen fossiel vrij moesten zijn om uiteindelijk te komen tot emissievrije voorzieningen. In verband hiermee vraagt de overheid ondernemers maandelijkse milieurapportages in te dienen met betrekking tot het machinetype, de euro classificatie, het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

 

trees environment csr

 

Wat gaat dit betekenen voor de bouwbranche?

Een register en eisen met betrekking tot de documentatie van emissies gaan veel bedrijven flink wat meer papierwerk opleveren. In de bouw en vergelijkbare branches hebben ze daar al mee te maken. De publieke sector wil namelijk het voortouw nemen voor de rapportage van emissies en bij veel gemeenten is dat al een eis bij hun aanbestedingen en aankopen. Door de Noorse gemeenten zijn eisen ingevoerd voor minimale emissies bij hun projecten. Hierbij moeten alle onderaannemers tijdens de projecten van de gemeente emissierapportages indienen. Met andere woorden: bedrijven met goede rapportageprocedures zijn in het voordeel bij een eventuele aanbesteding. Het goede nieuws is dat ABAX inmiddels al een gloednieuw milieurapport heeft ontwikkeld om het dagelijks werk voor u simpeler te maken.

Welke functies heeft het EQ milieurapport?

In het nieuwe ABAX Milieurapport kunt u eenvoudig al uw machines toevoegen en analyseren, ongeacht de leverancier. Zolang de machine een tracking unit heeft vanuit de fabriek en is verbonden via ABAX Smart Connect worden alle vereiste datapunten verkregen conform ISO 15143-3 (AEMP 2.0). De namen van de machines zijn automatisch de namen of merken die we bij de fabrikant ophalen, maar door het toevoegen van interne namen voor de machines kunt u makkelijker onderscheid maken en analyseren in hoeverre graafmachine 1 meer verontreinigt dan machine 2 en in hoeverre het brandstofverbruik ongelijkmatig verdeeld is. Machines met ABAX-hardware kunnen gebruikmaken van het gebruikslog, waarbij het gemiddelde brandstofverbruik voor de machines wordt gebruikt voor de berekening van emissies die bovendien worden aangegeven in het nieuwe milieurapport. Op die manier krijgt u een volledig milieurapport met daarin alle emissies van uw machinepark, ongeacht het machinetype en de door u gebruikte telematica.

Volledig overzicht met de volgende parameters:

  • DEPARTMENT
  • NAME
  • MAKE
  • MODEL
  • OPERATING HOURS 
  • FUEL USED
  • AVERAGE FUEL USED
  • CO2 EMMISSION

 

Bent u al klant?

Aan de slag met ABAX Smart Connect

Aan de slag!