Milersättning och bilersättning 2022

Milersättning och bilersättning för tjänstebil/ förmånsbil och egen bil i tjänsten

Aktuella ersättningar för användning av tjänstebil/förmånsbil och privatbil i tjänsten.

 Car driving

Milersättning och bilersättning 2022 för tjänstebil/förmånsbil och privatbil

Ladda ner skatteguide

När du reser med bil i tjänsten och betalar drivmedlet på egen hand kan arbetsgivaren betala skattefri bilersättning enligt följande:

  • 18:50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)
  • 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel
  • 9:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

Om du inte har fått ersättning för tjänsteresan från arbetsgivaren får du dra av:

  • 18:50 kr per mil för egen bil
  • 6:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på diesel
  • 9:50 kr per mil för förmånsbil, tjänstebil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol)

Den som har ladd-hybridbil med dieselmotor som förmånsbil, kan få 9,50 kronor per tjänstemil skattefritt av arbetsgivaren – inte 6,50 kr som normalt gäller för dieselbilar.

Ersättning för trängselskatt och broavgifter är inte längre inkluderade i bilens förmånsvärde. Men åker du privatbil i tjänsten har du rätt att få ersättning för bro- och vägavgifter. 

Här kan du läsa mer om ersättningar och traktamenten från Skatteverket.

Bilförmånsberäkning

Bilens förmånsvärde baseras i en rad olika faktorer, så som nybilspris, extrautrustning och även miljöpåverkan.

Här kan du räkna ut ditt förmånsvärde för din bil.