Knowledge base > User Guides > ABAX RFID

ABAX RFID

INDEX

ABAX Driver ID Mobile

Hur ställer jag in Driver ID Mobile för mina förare?

Om du hanterar en flotta där förare delar bilar är ABAX Driver ID ett enkelt sätt att säkerställa att all data från förare och fordon loggas och organiseras. Du kommer då att ha kontroll över din flotta i realtid, med resor, förarbeteende och rapporter.

OBS! För att den här tjänsten ska fungera måste du konfigurera både fordon och förare korrekt.

 • Gå till 'Fordon' i 'Triplog'-menyn https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle
 • Tryck på fordonet som ska användas med Driver ID Mobile-tjänsten
 • Hitta där det står 'Använd drivrutinsigenkänning' och tryck på 'Ja' - tryck sedan på 'Spara'.
 • Upprepa detta steg för alla fordon du ska använda med Driver ID Mobile-tjänsten.
 • Alla förare måste ha ett unikt 'Föraringenkännings'-nummer för att kunna använda förar-ID. Om fältet med ’Fjärr-ID’ är tomt, kontakta ABAX kundtjänst så genererar vi en kod för alla förare som du vill använda tjänsten. Dina förare är nu redo att använda förar-ID med appen - för mer information, se "Hur loggar jag in på ett fordon med ABAX Driver-appen?"

Hur loggar jag in på ett fordon med ABAX Driver-appen?

Om dina företagsanställda delar fordon kan du använda vår Förar-ID-tjänst för att logga in på fordon innan du börjar köra. Med Driver ID Mobile kan du alltid logga in på fordon med ABAX Driver-appen

 • Tryck på "Resor" i Driver-appen.
 • Överst i listan kan du se vilket fordon du för närvarande är ansluten till.
 • Tryck på 'Ändra' för att se mer information, byta fordon eller koppla från fordonet du redan är ansluten till.
 • För att byta till ett annat fordon kan du välja ett från listan. Fordon visas med närmaste fordon först. Du kan också söka efter fordon i sökfältet.
 • Om det inte finns några fordon listade bör du kontrollera om du har aktiverat GPS och platstjänster för ABAX Driver-appen.

OBS! Du kan bara vara inloggad på ett fordon åt gången. Om en annan förare loggar in på samma fordon som du kommer du att ersättas och kopplas bort från fordonet.

ABAX RFID1

Lägg till en förare och ett RFID-nummer 

För att associera en förare med ett RFID-nummer måste föraren logga in (trycka ID-kortet eller chipet mot "tryck"-knappen på RFID-läsaren) ett fordon med RFID-kortet/brickan som inte redan är kopplad till föraren.

Om de inte ska genomföra en resa kan de logga ut genom att trycka på det turkosa X.

Administratören kan associera RFID-numret med en drivrutin genom att välja "RFID-logg" från Triplog-menyn.

Administratören kan sedan klicka på RFID-numret och tilldela ID-numret till en specifik förare.

RFID log

Rapporten visar att en förare loggade in på XXX000 29.8.2018 klockan 13:14. Händelsekolumnen visar att den inte är kopplad till en förare.


För att koppla RFID-numret till en förare klickar du på raden så får du ett nytt fönster där du tilldelar föraren och klickar ok.

Föraren och RFID-numret är nu sammanlänkade i systemet.

Upprepa denna process för alla drivrutiner.

RFID log drivers

Resa utan förare

Om fordonet är i rörelse och föraren inte är inloggad piper RFID-läsaren. Föraren kan logga in i upp till 2 minuter efter att resan har börjat. Om en förare inte loggar in i bilen får administratören en avisering om "Resor utan förare" i aviseringsmenyn. Det är viktigt att du sätter en guide på alla resor för att klara skattekraven. Gå till "Resor" i Triplog-menyn, välj aktuell period och lägg till filtret "Resor utan förare". Du får nu en rapport som visar alla resor som saknar förare. När du klickar på en tur tar den dig till ett nytt fönster. Här kan du lägga till en förare i menyfältet "Driver recognition". Upprepa denna process för alla turer utan förare.

Slutligen är det viktigt att markera varningen som hanterad. Detta gör du i menypunkten "Anmälan".

ABAX RFID2

Lägg till en förare och ett RFID-nummer 

En förare kan tilldelas ett RFID-nummer på två sätt: Antingen direkt i fordonet eller i offlineläge.

Direkt i fordonet:

För att koppla en förare till ett RFID-nummer i fordonet måste föraren logga in på fordonet med det RFID-kort/chip som inte redan är kopplat till föraren.

Om de inte vill genomföra en resa kan de logga ut genom att trycka på "X"-knappen.
Administratören kan associera RFID-numret med föraren genom att välja "RFID-logg" från Trip Log-menyn och generera en rapport.

Rapporten visar att en förare loggade in på XXX000 29.8.2018 klockan 13:14. Händelsekolumnen visar att den inte är kopplad till en förare.


För att koppla RFID-numret till en förare klickar du på raden så får du ett nytt fönster där du tilldelar föraren och klickar ok.

Upprepa denna process för alla drivrutiner.

RFID log drivers

Anslut RFID-nummer och förare utan att sitta i fordonet (i kontorsläge):

För att associera en förare med ett RFID-nummer i "kontorsläge", tryck på X-knappen samtidigt som du använder ett gem för att återställa enheten. När vitt blinkar kan du släppa X-knappen. Du är nu i "kontorsläge".
Du kan nu ansluta RFID-läsaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Ett blått ljus indikerar att du har en lyckad anslutning.

Från Triplog-menyn, välj "Drivers". Välj sedan den drivrutin du vill associera med RFID-numret, klicka på fältet "Fjärrkontroll-ID" och håll muspekaren över. Skanna RFID-kortet/chippet så läggs numret automatiskt till i fältet.

För att gå ur "kontorsläge", tryck på återställningsknappen på sidan av RFID-läsaren och koppla ur USB-kabeln.


Batteri och anslutning

Den uppladdningsbara RFID2-läsaren har en batterikapacitet på upp till 6 månader vid normal användning. Efter detta måste laddas. Om batteriet sjunker under 30 % blinkar en röd lampa för att påminna föraren om att läsaren behöver ladda. En laddningskabel (USB) ingår i paketet. Enheten måste laddas med en EN62368-laddningsenhet. Av säkerhetsskäl kommer batteriet inte att laddas under 0 °C eller högre än 45 °C.

Du kan kontrollera batteriets status genom att trycka och hålla ned "X"-knappen i tre sekunder. Ett färgat ljus indikerar batteriprocenten:
Grönt ljus > 70 %
Gult ljus 30 % - 70 %
Rött ljus <30 %

Du kan kontrollera anslutningen till ABAX5-enheten genom att trycka och hålla ned "X"-knappen i tre sekunder. Ett färgat ljus indikerar om det finns en anslutning:
Blått ljus = RFID-läsaren är ansluten till ABAX5-enheten
Rött ljus = RFID-läsaren är inte ansluten till ABAX5-enheten


Resa utan förare

Om fordonet är i rörelse och föraren inte är inloggad piper RFID-läsaren. Föraren kan logga in i upp till 2 minuter efter att resan har börjat.

Om en förare inte loggar in i bilen får administratören en avisering om "Resor utan förare" i aviseringsmenyn. Det är viktigt att du sätter en guide på alla resor för att klara skattekraven. Gå till "Resor" i Triplog-menyn, välj aktuell period och lägg till filtret "Resor utan förare". Du får nu en rapport som visar alla resor som saknar förare. När du klickar på en tur tar den dig till ett nytt fönster. Här kan du lägga till en förare i menyfältet "Driver recognition". Upprepa denna process för alla åk utan förare.

Slutligen är det viktigt att markera varningen som hanterad. Detta gör du i menypunkten "Anmälan".


ABAX Driver App

Så här loggar du in med ABAX Driver App

 1. Gå till antingen App Store (Apple) eller Google Play Store (Android), beroende på vilken typ av mobil enhet du har
 2. Sök och ladda ner appen "ABAX Driver"
 3. Ange ditt användarnamn och lösenord - de kommer att vara desamma som din huvudsakliga inloggningsinformation
  • Obs! Om ditt användarnamn och lösenord är okänt kan din administratör skicka en påminnelse via SMS.
 4. Klicka på 'Ändra' högst upp på skärmen för att söka efter ett fordon - Du kommer också att se om du för närvarande är inloggad på ett fordon
  • Obs! IPhone-användare kan uppmanas att aktivera platstjänster - Du kan göra detta från din iPhones inställningar> sekretess> platstjänster

Välj fordon från listan och bekräfta genom att trycka på 'Klar'.
Fordon visas med närmaste fordon först. Du kan också söka efter ett fordon i sökfältet.

Om du vill logga ut trycker du på 'Logga ut' och bekräftar genom att trycka på 'Klar'.

Obs: Om en annan förare loggar in på samma fordon kommer den tidigare föraren att bytas ut.