Knowledge base > User guides > ABAX DB

ABAX Förarbeteende (Driving Behaviour)

INDEX

Översikt

ABAX Förarbeteende översikt

ABAX Förarbeteende är ett verktyg som hjälper dig förbättra förarnas körning och uppförande i trafiken. En fordonsflotta som rullar effektivare och säkrare i trafiken kostar mindre i bränsle och underhåll, den är miljövänligare, orsakar färre olyckor och är billigare att försäkra.

ABAX Förarbeteende övervakar fem centrala faktorer – acceleration, inbromsning, högersväng, vänstersväng och tomgång. Varje faktor ges en siffra från 0 till 100. Ju högre omdöme desto säkrare och mer ekonomisk är körningen. Omdömet för dessa faktorer kan betraktas på individuell nivå eller som en sammanfattning för hela fordonsflottan. Du kan också jämföra trender över tid, både internt och mot det nationella genomsnittet.

Köromdömena påverkar fordonskostnaderna, företagets miljöpåverkan, säkerheten, företagets rykte, sannolikheten för trafikolyckor och försäkringspremierna. Därför är det viktigt att de är så höga som möjligt!

En administratör kan övervaka körbeteendet i menyn Förarbeteende, i Rapporter, i Periodiska rapporter eller direkt i körningarna på kartan (Map).

Föraren kan också se de egna omdömena via appen ABAX Driving, som också ger tips om hur körningen kan förbättras.


Företagspoäng

Hur kan jag få en översikt över fordonsflottans körbeteende?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Företagets poäng består av ett genomsnittligt omdöme för alla förare.
 • Dessa omdömen beräknas med stöd av fem viktiga beteendefaktorer för samtliga förare under körningarna de senaste sju dagarna. Högsta möjliga siffra för varje faktor är 100.

Obs: Att förbättra företagets köromdöme kommer att påverka fordonskostnaderna, miljön och förarnas säkerhet.


Hur kan jag se om fordonsflottans uppförande i trafiken har förbättrats?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Gå ner till menyn ”Trend”.
 • Du kan snabbt se om dina åtgärder leder till förbättring, du kan se företagstrenden under de senaste 7 dagarna, 30 dagarna och 1 år av kontinuerlig drift. (En eventuell dag utan körningar räknas ej.)
 • Varje faktor kan aktiveras eller avaktiveras.

Hur vet jag om min fordonsflotta är bättre än genomsnittet?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Bläddra ner till menyn ”Jämförelse”.
 • Om du vill veta ifall ditt företags genomsnitt är bättre eller sämre än andras, kan du jämföra med det nationella genomsnittet för de senaste 7 dagarnas, 30 dagarnas respektive det senaste årets kontinuerliga drift.

Förarpoäng

Hur kan jag få en översikt över en förares körbeteende?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Gå till fliken ”Förare”.
 • Listan visar en översikt över företagets alla förare och deras köromdömen per faktor för de senaste sju dagarnas körningar. Om du vill se köromdömen över en längre tidsperiod kan du använda rapporten ”Förarpoäng” eller klicka på knappen ”Go to report” i det övre högra hörnet.
 • Du kan söka på en specifik förare, leta upp namnet i listan eller sortera en kolumn genom att klicka på kolumnens titel.
 • När du har hittat föraren, klicka på för att visa förarens poäng.
 • Den information som samlas in är densamma som på företagsnivå. Dessa omdömen beräknas med stöd av fem viktiga beteendefaktorer under de senaste sju dagarnas körningar. Högsta betyg är 100.
 • ”Förarens position i företaget är” visar hur föraren står sig jämfört med företagets övriga förare.
 • Du kan också klicka på till höger om varje körfaktor för ytterligare information, inklusive förarens ranking för just denna körfaktor.

Hur kan jag se om en förares uppförande i trafiken har förbättrats?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Gå till fliken ”Förare” och bläddra ner till menyn ”Trend”.
 • Du kan snabbt se om dina åtgärder leder till förbättring, du kan se förarnas trend under de senaste 7 dagarnas, 30 dagarnas respektive det senaste årets kontinuerliga drift. (En eventuell dag utan körningar räknas ej.)
 • Varje faktor kan aktiveras eller avaktiveras.

Hur vet jag om föraren är bättre än genomsnittet?

 • Öppna menyn Förarbeteende https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Gå till fliken ”Förare” och bläddra ner till menyn ”Jämförelse”.
 • Om du vill veta ifall förarens genomsnitt är bättre eller sämre än andras, kan du jämföra med företagets genomsnitt och det nationella genomsnittet för de senaste 7 dagarnas, 30 dagarnas respektive det senaste årets kontinuerliga drift.

Rapporter

Vad består rapporten ”Förarpoäng” av?

Rapporten ”Förarpoäng” är en sammanfattning över varje enskild förares körbeteende under en viss tidsperiod.

 • Börja genom att ange ett datum från ”Från datum” och datum till ”Till datum” – exempelvis hela månaden augusti.
 • Du kan också använda textsökningen för att söka på en specifik förare eller avdelning.
 • Klicka på ”Generera rapport” när du är klar.
 • Du kan välja en specifik avdelning eller sortera valfri kolumn genom att klicka på kolumnens titel eller exportera data som PDF, Excel, CSV eller XML.

Praktiskt tips: Att sortera på ”Förarpoäng” är ett enkelt sätt att sortera förarna från bäst till sämst, vilket ger möjlighet att belöna de bästa förarna eller identifiera de sämsta för åtgärder. 

 • Denna rapport kan också sammanställas som en ”Periodiska rapport".

Vad består rapporten ”Tomgångsrapport” av?

"Tomgångsrapport” ger en detaljerad översikt över alla händelser då fordonen går på tomgång, för varje förare över en definierad tidsperiod. Den anger hur länge och var tomgångskörningen ägt rum, och vad det kostat i bränsle.

 • Börja genom att ange ett datum från ”Från datum" och datum till ”Till datum” – exempelvis hela månaden augusti.
 • Du kan också använda textsökningen för att söka på en specifik förare eller avdelning.
 • Klicka på ”Generera rapport” när du är klar.
 • Du kan välja en specifik avdelning eller sortera valfri kolumn genom att klicka på kolumnens titel eller exportera data som PDF, Excel, CSV eller XML.

Praktiskt tips: Du kan ställa in dina värden för bränsleförbrukning vid tomgång i menyn ”Företagsinställningar” https://abax.cloud/triplog/settings/company

Standardvärdena är det förväntade, nationella genomsnittet.

 • Denna rapport kan också sammanställas som en ”Periodiska rapport”.

Vad består rapporten ”Rapport över körhändelser” av?

”Rapport över körhändelser” är en lista över varje körhändelse under en definierad tidsperiod och var den ägt rum.

 • Börja genom att ange ett datum från ”Från datum” och datum till ”Till datum” – exempelvis hela månaden augusti.
 • Du kan också använda textsökningen för att söka på en specifik förare eller avdelning.
 • Klicka på ”Generera rapport” när du är klar.
 • Du kan välja en specifik avdelning eller sortera valfri kolumn genom att klicka på kolumnens titel eller exportera data som PDF, Excel, CSV eller XML.
 • Denna rapport kan också sammanställas som en ”Periodiska rapport”.

Praktiskt tips: Du kan också se varje körhändelse på kartan. Se ”Hur använder jag förarbeteende-tjänsten i kartan?” för mer information.


Användning av karta

Hur använder jag tjänsten förarbeteende på kartan?

Se Hur använder jag förarbeteende-tjänsten i kartan?


Frågor och svar

Hur beräknas köromdömena och vad innebär detta?

ABAX-enheten i varje fordon använder väl testade algoritmer och robusta parameteruppsättningar för att detektera händelser som uppfyller de 5 viktiga körbeteendefaktorerna. Kraftiga accelerationer och inbromsningar samt tvära svängar mäts med hjälp av enhetens accelerometer, som mäter g-krafterna. Tomgången mäts med hjälp av en kombination av en rörelsegivare och GPS.

En siffra på 81–100 betyder ett konsekvent bra körbeteende. Förarens körstil är ett gott exempel på en miljövänlig, säker, ekonomisk körning som inte sliter onödigt på fordonet. Vi rekommenderar att du belönar denna förare.

En siffra på 41–80 tyder på att föraren ibland visar prov på ett dåligt körbeteende.  Förarens körstil är ofta miljövänlig, säker och ekonomisk och den utgör ingen påfrestning på fordonet. Men föraren kunde vara mer konsekvent. Vi rekommenderar att du ber föraren använda Driving Analyser i Driver-appen.

En siffra på 0–40 tyder på att föraren har ett genomgående dåligt körbeteende. Om föraren förbättrar sin körstil kommer det att avsevärt förbättra företagets fordonskostnader, miljöpåverkan, säkerhet och rykte. Ett sådant omdöme kan också tyda på aggressiv eller trafikfarlig körning vilket ökar risken för trafikolyckor och att försäkringspremien höjs. Vi rekommenderar att du instruerar denna förare och säkerställer att han/hon använder Driving Analyser i Driver-appen.


Vad säger köromdömena om säkerheten och fordonsflottans kostnader?

Poäng
Körfaktor 0-4041-8081-100
AccelerationBetydligt högre kostnader för bränsle och underhåll.

Detta kan också tyda på aggressiv eller trafikfarlig körning vilket ökar risken för trafikolyckor och höjda försäkringspremier.
Aningen högre kostnader för bränsle och underhåll. Gott exempel på en miljövänlig, ekonomisk körstil som inte sliter onödigt på fordonet.
BromsningBetydligt högre kostnader för underhåll.

Kan också vara en indikator på sena inbromsningar eller osäker körning som ökar risken för olyckor och en högre försäkringspremie..
Aningen högre kostnader för underhåll. Gott exempel på en säker körstil som inte sliter onödigt på fordonet.
KurvtagningBetydligt högre kostnader för underhåll.

Kan också vara en indikator på aggressiv eller osäker körning som ökar risken för olyckor och en högre försäkringspremie.
Aningen högre kostnader för underhåll.Gott exempel på en säker körstil som inte sliter onödigt på fordonet.
TomgångskörningBetydligt högre bränslekostnader och koldioxidutsläpp.

Omfattande tomgångskörning kan också leda till en betydande ökning av underhållskostnaderna.
Aningen högre bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Gott exempel på en miljövänlig, ekonomisk körstil som inte sliter onödigt på fordonet.

Varför visas inte förarpoäng?

Det tar några dagar för att kalibrera uppgifterna om körbeteende så att ett omdöme kan sammanställas. Om det har gått längre tid än så finns det ytterligare några skäl till att omdömet för en förare inte visas. Vi rekommenderar att du försöker följande:

 • Kontrollera att enheten är aktiv genom att söka efter en rapporterad position eller en registrerad körning.
 • Kontrollera att fordonet har en registrerad förare.

Varför har jag så dåligt föraromdöme?

För information om hur ett köromdöme beräknas, se ”Hur beräknas köromdömena och vad innebär detta?

Om du misstänker att enheten inte rapporterar korrekt data rekommenderar vi att du prövar följande:

 • Kontrollera att enheten är rätt installerad.
 • Om du har ändrat enhetens position nyligen kan du pröva med att återställa den.