Vidarebefordra föraraviseringar (fliken Aviseringar)

Använd fliken för att vidarebefordra aviseringar från en specifik förare till en annan person (som en linjechef) via e-post/sms. Observera att föraren alltid kommer att få dessa aviseringar.

  • Öppna menyn "Förare": https://abax.cloud/central/drivers/ eller hitta den via "Admin > Förare". 
  • Välj föraren från listan. 
  • Välj fliken "Avisering". 
  • Lägg till kontaktuppgifter för alla aviseringar som du vill vidarebefordra.