Man-getting-out-of-car.jpg

Vad händer med körjournalsdatan när någon slutar?

Här får du svaret på vad ABAX gör med körjournalsdatan när någon slutar i ditt företag.

Pratade med en av våra kunder idag om hur länge data från elektronisk körjournal får sparas. Enligt bokföringslagen ska verifikationer sparas i sju år. En noggrant förd körjournal eller en elektronisk körjournal är bland annat det säkraste beviset för att styrka att servicebilen inte använts privat. Skatteverket kan vid särskilda tillfällen begära underlag för upp till 7 år tillbaka i tiden.

Om en person slutar på företaget, påverkar inte detta tiden för hur länge en körjournal får sparas, lika lite som timlistor och annan dokumentation som rör den anställdes tjänst får förstöras innan fristen för 7 år är nådd.