Effektiv administrering av fordonsflottan med nya RFID 2.0

Har du ett antal fordon som körs av flera förare? Kan du ta reda på vilken förare som körde vilket fordon? Läs mer om hur ett föraridentifieringssystem med den nya läsaren RFID 2.0. ger dig en mer effektiv administration av fordonsflottan.

 

Information om vem som kör och när

Är du ansvarig för en fordonsflotta? Ansvarar du för ett antal fordon som används av flera förare? Då kan systemet för föraridentifiering vara något för dig. Med hjälp av ABAX Driver ID kan du knyta en förare till en resa, så att du är säker på att fordonet bara körs av behörig personal.

Ta reda på hur förarna använder fordonen

När upptäckte du senast att ett fordon kördes efter arbetstid? ABAX Driver ID innehåller information om fordonets körhistorik vilket ger dig möjlighet att identifiera förare som använder fordonet på fritiden utan tillstånd. Med den insikten kan du effektivisera fordonsflottans drift.

Vad du behöver

  • Alla förare har unika ID-kort (om företaget inte utfärdar ID-kort för de anställda kan en liten ABAX ID-tagg användas)
  • Driver ID Hardware (rekommenderat tillval) eller Driver ID Mobile (app endast tillgänglig tillsammans med ABAX GPS-utrustning)

Så här fungerar det

Det som krävs för att veta vem det är som kör fordonet är att föraren placerar ABAX-taggen på RFID-läsaren för att registrera sig. ABAX Driver ID är konfigurerat på ett sådant sätt att föraren är inloggad efter varje resa om det i regel är samma person som kör bilen.

Högre signal

Vill du öka kontrollen över hur fordonen används? Då vill du att förarna använder Driver ID varje gång de sätter sig i fordonet. Hur det går till? Lösningen är den nya RFID 2.0. med högre signal. Vad betyder det i praktiken? Om fordonet körs utan föraridentifikation påminner enheten föraren om att denne måste logga in, ungefär som när man inte använder säkerhetsbältet. RFID-läsarens enhet fortsätter att låta till dess föraren loggar in med ID-kortet (högst 120 sekunder).

Optimera fordonsflottan

Varför inte kombinera tjänsten ABAX Driver ID med ABAX Förarbeteende för ännu mer information om hur fordonen används? Den anställdes körstil har en direkt påverkan på företagets driftkostnader. Genom att analysera förarbeteendet kan du enkelt se var det är nödvändigt att vidta åtgärder för att sänka utgifterna för bränsle och underhåll och för att minska slitaget på fordonen.

Boka en gratis demo

Vi visar hur ABAX effektiviserar och underlättar i det dagliga arbetet.

Boka en tid

Vad är nytt? 

  • Uppladdningsbart batteri
  • Trådlös, förmodligen den enda på marknaden
  • USB-anslutning till kontoret
  • Bättre antenn
  • Tål temperaturförändringar ännu bättre
  • Högre hörbar signal när den inte är inloggad