Användarmanual ABAX Driver ID med RFID-läsare

För att få korrekta körjournaler är det viktigt att varje resa har en förare. För företag som har en bilpool och flertalet mer anställda än bilar kan det vara en mardröm. För att underlätta för er, har ABAX tagit fram tilläggstjänsten ABAX Driver ID, som gör det möjligt för en förare att logga in och markera sig som förare på bilen. På så vis får man korrekt data i live-kartan, resor, förarbeteende och rapporter – all data i systemet blir korrekt och i linje med alla regler och direktiv. 

När ABAX Driver ID beställs, behöver ABAX en lista på alla förare, fordon och om tillämpligt, RFID-nummer. För att förenkla uppstarts-processen kan ABAX lägga till alla förare till systemet och koppla dem till deras respektive RFID-nummer. Om ABX inte får en lista, eller om företaget lägger till nya förare med nya RFID-nummer, måste administratören lägga till dessa uppgifter.

På den här sidan får du instruktioner för vår senaste version RFID 2.0 och tidigare versionen RFID 1.

Användarmanual ABAX RFID 2.0

Hur man installerar, loggar in och återställer en RFID-läsare som är monterad i bilen 

Använd den dubbelhäftande tejpen och kardborrebandet och montera RFID-läsaren på bilens instrumentpanel. Enheten fungerar endast när den är kopplad till en ABAX5 Triplog-enhet. För att logga in som förare scannar du ditt RFID-kort/tagg över ABAX-loggan. En pip-ton och ett grönt ljus bekräftar att du har loggat in korrekt. För att manuellt logga ut från fordonet klickar man på den blå “X”-knappen. En korrekt utloggning bekräftas med en pip-ton och ett rött ljus. Föraren kommer att förbli inloggad tills det att den manuellt loggar ut (genom att klicka på det blå “X:et”) eller tills det att en annan förare loggar in på fordonet.

Koppla en förare och ett RFID-nummer 

En förare kan kopplas till deras RFID-nummer på två olika sätt - “i bilen”-läge eller “kontors”-läge.

I bilen-läge:
För att kunna koppla en förare till deras RFID-nummer, ska föraren logga in (trycka deras RFID-kort/tagg mot “PRESS”-knappen på RFID-läsaren) på ett fordon med deras kort/tagg som inte är kopplat. Administratören kan sedan koppla RFID-numret till föraren genom att välja “RFID-LOG” från Triplog i huvudmenyn och få fram en rapport. 

Exemplet ovan visar att en förare har loggat in på en bil med registreringsnummer “XXX123” DEN xx.xx.xxxx. Under fliken “Händelser” syns RFID-numret som inte är kopplat till en förare.

För att länka RFID-numret till en förare, klicka på raden för att få upp en pop-up-ruta. Välj sedan den förare som ska passa det numret i rullgardinsmenyn, klicka sedan på OK.Den föraren och RFID-numret är nu länkade samman i systemet. Återupprepa för alla förare.

Kontorsläge:
För att länka en förare till deras RFID-nummer genom kontors-läget så klickar du och håller X:knappen tills det att ett blått ljus kommer från enheten – du är nu i “kontorsläge”.

Koppla RFID-läsaren till en dator med hjälp av USB-sladden som följde med i lådan - enheten blinkar grönt när kopplingen har lyckats. 
Klicka sedan på “Triplog” i huvudmenyn, välj “Förare”. Välj föraren du vill koppla till ID-numret och markera fältet “Förar-ID”. Scanna sedan RFID-kortet/taggen på läsaren, numret kommer då dyka upp i fältet.

För att gå ut ur “kontorsläge”, återställ läsaren genom att klicka på återställnings-knappen och koppla bort USB-kabeln.  

Batteri och kontroll av koppling

Läsarens batteri kan räcka så länge som sex månader i normal användning före uppladdning behövs. Om batteriet går under 30% börjar läsaren lysa rött för att påminna föraren om att ladda enheten. En USB-kabel finns med vid leverans, som går att koppla in i bilen. För att kontrollera batteri-statusen, trycker och håller du in X-knappen i tre sekunder. Färgen på lampan visar på batterinivå där grön är >70%, gul 30-70% och röd är <30%. För att kontrollera kopplingen med ABAX Triplog-enheten, klicka och håll in X-knappen i tre sekunder. Om lampan lyser blått finns koppling, och om lampan lyser rött saknas koppling. 

Resa utan förare

Om fordonet registrerar rörelse (300 meter och/eller 16km/h), läsaren påminner föraren om att logga in med ett lila blinkande ljus och ett pip var 10:e sekund i en minut, som låter högre och högre. Pipet kommer att fortsätta tills föraren klickar på x:knappen. En förare kan logga in upp till två minuter efter en resa är genomförd. Om en förare inte loggar in på fordonet kommer varningen “Förarlos bil” att hamna under “Varningar” i menyn. Denna varning bör hanteras av administratören för att säkerställa korrekt data. För att lägga till en förare på en förarlös resa klickar du på “Resor” och söker på den dagen som varningen genererades. Du kan lägga till filtret “Endast resor utan förare” för att snabbt hitta rätt. Klicka sedan på resan som saknar en förare och lägg till föraren under “Förar-ID” i pop-up-rutan. Repetera detta för alla resor i listan.
Slutligen kan du gå till varningar och avmarkera den aktiva varningen genom att klicka på den och “Markera som behandlad”.

Användarmanual ABAX RFID 1

Hur man installerar, loggar in och återställer en RFID-läsare som är monterad i bilen 

Genom att använda den dubbelhäftande tejpen med kardborreband, monteras RFID-läsaren på bilens instrumentpanel, inom 70cm från ABAX4- eller ABAX5-enheten. För att logga in som förare trycker du ditt RFID-kort/tagg mot “PRESS”-knappen. En pip-ton och ett grönt ljus bekräftar att du har lyckats logga in korrekt. För att manuellt logga ut från fordonet klickar man på den blå “X”-knappen. En korrekt utloggning bekräftas med en pip-ton och ett rött ljus. Föraren kommer att förbli inloggad tills det att den manuellt loggar ut (genom att klicka på det blå “X:et”) eller tills det att en annan förare loggar in på fordonet. 

Koppla en förare och ett RFID-nummer 

För att kunna koppla en förare till deras RFID-nummer, ska föraren logga in (trycka deras RFID-kort/tagg mot “PRESS”-knappen på RFID-läsaren) på ett fordon med deras kort/tagg som inte är kopplat. Administratören kan sedan koppla RFID-numret till föraren genom att välja “RFID-LOG” från Triplog i huvudmenyn och få fram en rapport. 
  
Exemplet ovan visar att en förare har loggat in på en bil med registreringsnummer “XXX123” DEN xx.xx.xxxx. Under fliken “Händelser” syns RFID-numret som inte är kopplat till en förare.
  
För att länka RFID-numret till en förare, klicka på raden för att få upp en pop-up-ruta. Välj sedan den förare som ska passa det numret i rullgardinsmenyn, klicka sedan på OK.Den föraren och RFID-numret är nu länkade samman i systemet. Återupprepa för alla förare. 

Batteri och kontroll av koppling

NA.

Resa utan förare

Om fordonet registrerar förflyttning kommer läsaren att påminna föraren med ett pip om denna inte har loggat in. En förare kan logga in upp till två minuter efter att en resa har avslutats. Om en förare inte loggar in på fordonet kommer varningen “Förarlos bil” att hamna under “Varningar” i menyn. Denna varning bör hanteras av administratören för att säkerställa korrekt data. För att lägga till en förare på en förarlös resa klickar du på “Resor” och söker på den dagen som varningen genererades. Du kan lägga till filtret “Endast resor utan förare” för att snabbt hitta rätt. Klicka sedan på resan som saknar en förare och lägg till föraren under “Förar-ID” i pop-up-rutan. Repetera detta för alla resor i listan. Slutligen kan du gå till varningar och avmarkera den aktiva varningen genom att klicka på den och “Markera som behandlad”.