ABAX Worker - Användarmanual för webben

I den här manualen förklarar vi allt du behöver veta för att använda ABAX Worker via webben.

My ABAX – Användare och tillgänglighet 

Tillgång till ABAX Worker får man genom att logga in på My ABAX. Du ska ha fått ett SMS från ABAX med en länk som leder dig till My ABAX. Skapa ditt eget lösenord och logga in.

Vi har tre menypunkter i My ABAX: Produkter, Användare och Företagsinfo.

Under fliken Produkter kan du se hur många ABAX Worker-licenser du har tillgång till och till vem/vilka dessa licenser är tilldelade.

Användare innehåller vilka personer som är registrerade i My ABAX, vilken produkt de använder i ABAX (just nu är bara ABAX Worker inkluderat) och ger möjlighet för att bjuda in nya användare.

Genom att fylla i informationen under Bjud in ny användare kommer personen då att få ett SMS med en länk så att denna kommer kunna skapa sin användare på egen hand.

Företagsinfo är en översikt som visar information om ditt företag, samt en översikt över vilka personer i företaget som har åtkomstnivån administratör i My ABAX. Som administratör har du möjlighet att bjuda in nya och frånta existerande användare tillgången till ABAX Worker.

Inloggning

För att logga in på ABAX Worker som administratör eller projektledare använder du dig av länken https://abax.worker.cloud och använd samma användarnamn och lösenord som du tidigare skapat på My ABAX.

Språk Språk på webbsidan kan ändras genom att klicka på rullgardinsmenyn, därefter väljer man det språk man önskar.
Telefonnummer Skriv in telefonnummer. Kom ihåg att landsnummer måste skrivas före telefonnumret, till exempel +4673123456
Lösenord

Skriv in valt lösenord. Detta kommer vara samma som i My ABAX

Startsida

Startsidan ger en snabb och enkel överblick över var medarbetarna har registrerat tid, avvik på uppgifter, internt eller projekt.

Det är tre olika informationsrutor på startsidan:

Incheckade medarbetare 
Visar alla medarbetare som är registrerade i ABAX Worker, ger en realtidsöversikt över vilka medarbetare som har checkat in på uppgifterna för dagen och visar även hur många timmar varje medarbetare har registrerat i dag.

Avvik - uppgifter
Denna översikt visar uppgifter som har hamnat lite utanför de planlagda ramarna. Ett uppgiften kommer att lägga sig i denna lista om det är avvik av följande typer: 

  • Försenad start
  • För få framsteg på uppgiften 
  • Överskriden deadline
  • Tidsestimering överskriden 
  • Inga framsteg är rapporterade

Avvik
Ger omedelbar översikt om avvik är inrapporterade från medarbetare på uppgifterna, projekt eller internt i företaget. På startsidan kommer det finnas information om allvarlighetsgrad, status och deadline.

Projekt

I menyn finns en flik som heter ”Projekt”, klickar du där kommer du till en översikt över alla projekt som är registrerade i systemet. När man loggar in första gången kommer det inte ligga några projekt i översikten.

För att upprätta projekt, klicka på ”Upprätta nytt projekt”. Det finns flera filtreringsmöjligheter för projekt, som beskrivet under. Det finns också en enkel översikt över status på projekt, antal utförda uppgifter på projekt och deadline.

Upprätta nytt projekt Öppnar sidan för att skapa ett nytt projekt
Status Val för filtrering i projektlistan. Aktiv, Planerad, Pågående, Stoppad, Avbruten, Fullfört och Alla
Namn eller nummer

Sök efter projektnamn eller projektnummer
 

Kund

Välj projekt baserat på kunder från rullgardinsmenyn

Skapa nytt projekt

När man skapar ett nytt projekt finns det många fält att fylla i, men alla behöver inte användas. Minimumkrav för att kunna upprätta ett projekt är: Kund, Projekt, Projektledare, Kontaktperson och kontaktpersons telefon.
Beskrivning av de olika fälten när man skapar projekt finns förklarat här:

Kund Namn på kund
Projekt Namn på projekt
Projektledare

Företagets projektledare. Denna väljs automatiskt till den som skapar projektet.
 

Kontaktperson, kontaktpersons telefon, kontaktpersons e-post, adress, postnummer, ort

Kundens och kontaktpersonens kontaktinformation

Projektnummer Här kan projektnummer skrivas manuellt eller genereras automatiskt.
 
Status Projektstatus
Startdatum

Startdatum för projektet

Deadline Frist för slutförande av projektet
 
Projektbeskrivning Beskrivning av projektet
 

Lägg till kund

Om en kund redan existerar kan den väljas från rullgardinsmenyn. Är det en ny kund klickar man på knappen Lägg till ny.

För att upprätta kund är följande fält obligatoriska: Kundnamn, kontaktperson och kontaktpersons telefon.

Alla fält som finns tillgängliga när man skapar en kund finns förklarade nedan:

Kundnamn

Namn på firman eller personen

Typ av kund

Typ av kund, firma eller privat

Organisationsnummer Om det är ett företag kan man fylla i organisationsnummer
 
Kontaktperson, Kontaktpersons telefon, Kontaktpersons e-post, Adress, Postnummer, Ort
 
Kundens och kontaktpersonens kontaktuppgifter
 
Kundnamn, Kontaktperson och Kontaktpersons telefon
 

Dessa fält krävs för att skapa en ny kund

Efter att man har skapat en kund första gången, kan man på ett nytt projekt enkelt välja den från rullgardinsmenyn och all information som fylldes i vid skapandet fylls i automatiskt i fälten.

Om du har fyllt i alla informationsfälten om kunden kommer alla fälten i rutorna för projektinformation och projektposition vara färdigifyllda.

Projektbeskrivning

I projektbeskrivningen förs det in vad som ska göras på projektet. Innehållet här lägger sig som en beskrivning för vad som ska genomföras direkt i mobilapplikationen.

Projektstatus

Projektstatus bestämmer om projektet ska starta omedelbart eller framåt i tiden.

Startdatum är dagen projektet startar och deadline är dagen projektet ska vara färdigställt. Om det är oklart när deadline är kan det väljas senare i tiden eller inte väljas alls.

Arbetsflöde i projektet

Kärnan i hur information sprider sig vidare till resten av företaget i ABAX Worker ligger i skapandet av projekt. Samtidigt samlar den all data på ett ställe det är enkelt att komma åt. Som vi har sett på tidigare kan ett projekt upprättas snabbt och enkelt med endast ett par fält att fylla i.

Men det är inte alltid det räcker när det kommer till mängden information eller storleken på projektet. ABAX Worker är byggt så att det är enkelt att bygga vidare på projekt, så det kan passa till företag av alla storlekar. Vi ska nu se lite på möjligheterna som finns i projektledningen.

Som vi har illustrerat tidigare är det enkelt att skapa ett projekt. Klicka på Skapa nytt projekt och fyll i fälten med information.

Efter att man har skapat ett projekt kan vi klicka på det för att öppna projektet. Överst på sidan kommer du se en egen meny.

Vi kommer att gå igenom varje menypunkt här i tur och ordning. Info har vi redan kollat på tidigare under avsnittet ”Lägg till kunder”.

Uppgifter

När man klickar på Spara projekt skapar systemet automatiskt en uppgift på projektet.

ABAX Worker är uppgiftsbaserat. Det innebär att en medarbetare jobbar direkt med uppgifter. För att systemet ska vara effektivt för alla blir den första uppgiften automatiskt skapat av systemet. Denna uppgift kommer ha samma namn som projektet och är tillgängligt omedelbart för medarbetare.

Uppgifter har en rad olika fält, och alla kan ändras. Till skillnad från projekt så finns här några fält som är speciellt för uppgiften. Eftersom vi har klickat oss in på uppgiften som blev automatiskt upprättat har den redan en del fält som är färdigifyllda. Blanda annat Uppgiftsnamn, uppgiftsstatus, startdatum, deadline, tillgänglig för alla och beskrivning.Denna data är direkt hämtat från projektet. Övriga fält är beskrivna nedan:

Estimat i timmar

Här skrivs det in antal timmar som antas ska förbrukas på uppgiften. Estimeringen av tid mäts sedan mot registrerad tid på projektet, om förbrukad tid överstiger estimeringen skickas en varning.

Framsteg

Denna sätts av medarbetarna i enlighet med registrering av tid. Genom att markera korrekt framsteg i procent mot estimerad tid, ser du snabbt om estimeringen måste justeras eller inte. Ett exempel kan vara att det tidsestimeringen är 20 timmar. Det har jobbats 10 timmar, men arbetet har bara kommit 25% framåt. Då ser man att tiden bör justeras.

Tilldela medarbetare En uppgift kan tilldelas en eller flera användare genom att välja dem från rullgardinsmenyn.
Tillgänglig för alla En uppgift är som standard tillgänglig för alla. Det innebär att en medarbetare kan gå in på sin mobil och välja att denna ska jobba på den uppgiften. Om det inte önskas kan man bocka ur boxen och tilldela uppgiften till en person.

För att upprätta en ny uppgift är det bara att klicka på det önskade projektet, välja uppgifter och klicka på Skapa ny uppgift.

HMS- och kvalitetssäkring 

För att navigera till HMS/KS, klicka på projektet det gäller och därefter HMS/KS.

Hälsa, Miljö- och säkerhet (HMS) och Kvalitetssäkring (KS) ligger tillgängligt för både projekt och uppgiftsnivåer. Det är möjligt att lägga till HMS-artiklar och KS-scheman på projekt i sin helhet eller på en specifik uppgift.

Artiklar eller checklistor som har lagts på projektnivå kommer finnas på alla uppgifter som tillhör projektet. Artiklar och checklistor som har lagts till en specifik uppgift kommer bara vara synligt för den uppgiften.

För varje dokument finns det information om vad för slags dokument det är och vilken nivå det ligger på:

  • Ikon med bokstäverna HSE gäller för artiklar 
  • Ikon med bokstäverna QA gäller för checklistor man kan fylla i 
  • Blå ikon med ett P beskriver att dokumentet är lagt på projektnivå 
  • Röd ikon med ett T beskriver att dokumentet är lagt på uppgiftsnivå

För att läsa en artikel eller se på ett schema är det bara att klicka på det. I tillägg till information om dokument som nämnt ovan är det information om vem som har lagt till det, vilket datum det blev tillagt och möjlighet för att ta bort dokument från projekt.

Överst i högra hörnet ser vi en knapp som heter Lägg till nytt dokument. Klickar du där får du upp ett val om du vill öppna katalogen för HMS eller KS. Skärmen kommer då visa en tvådelad bild – på vänstra sidan får man en lista över alla dokument och kan förhandsvisa dessa genom att klicka på dokumentets namn. För att lägga till projekt klickar du på Lägg till som schema. Det kommer då läggas till i listan på högra sidan och vara listat som dokumentation medarbetare ska läsa eller fylla i. Under Dokumentnamn är det också möjligt att söka efter dokument.

Bifogade dokument

Bifogade dokument är alla dokument, bilder eller ifyllda scheman som laddas upp eller fylls i i systemet.

Klicka på Lägg till nytt dokument för att ladda upp lokala dokument

Markera ett eller flera dokument för att ladda ner. Dessa hamnar då i en mapp och laddas ner till din PC.

Dokumenttyp är ett filtreringsverktyg för de olika typerna av dokument. Det är möjligt att kunna se foton, ifyllda HMS, HMS-utkast, ifyllda KS, KS-utkast eller annat.

Papperskorgen tar bort dokument från projektet.

Kontroll av tidslistor

Kontroll av tidslistor ger dig översikt över timmar registrerade i vald period. Det är möjligt att se timmar för person och projekt. Det är också möjligt att lägga till redigera anställdas timmar.

På toppen av sidan till kontrollen av tidslistor finns ett filterval för medarbetare och projekt. När man väljer medarbetare och projekt listas både anställde, vilka projekt de jobbat på och total på projekten.

Välj datum från och till samt uträkning av förväntade arbetstimmar per person ut ifrån antal valda dagar..

Trycker man på en av medarbetarna får vi detaljer om vilka dagar, var och när medarbetaren har registrerat tid. Här är det möjligt att ta bort inmatningar och lägga till timmar. Genom att klicka på Lägg till kommer ett nytt fönster öppna sig. För att lägga till timmar för medarbetare är projekt och uppgifter obligatoriska val. Annars kan det läggas till kommentarer, datum det gäller, start och sluttid, löneart och eventuell lunch. Inlägget läggs till på den valda personen. Medarbetaren kommer också kunna se att data har lagts till i sin mobilapp.

Export av tidslistor

Använd menyn till vänster för att navigera till Tidslistor export. Här finner du en översikt över tidigare exporterade tidslistor, möjlighet för att söka baserat på projekt eller tidsperiod. Alla tidigare exportlistor sparas och kan laddas ner när som helst.

För att skapa en ny exportlista klickar du på Skapa ny export.

För att skapa en ny export måste vissa parametrar väljas. Datum för vilken period du önskar att hämta tid för. Val av specifika projekt eller alla projekt. Val av specifika medarbetare eller alla medarbetare.

Exportfilen är en Excelfil – och kan du välja vilka data från ABAX Worker som ska komma med i den filen. Under fälten för Datum, Projekt och Medarbetare är det ett fält som heter välj fält som ska överföras till exportfil. Om du till exempel trycker på X i Anställningsnummer kommer inte anställningsnummer vara med i Excelfilen. Ordningen på kolumnerna med data bestäms också utifrån ordningen man sätter dem i.

ABAX Worker export fungerar även som så att den ordningen du ställer upp Excelfilen i, sparas till nästa gång så att du slipper göra om samma sak igen.
När du är färdig med att ställa in parametrarna, klicka på Exportera; du kommer då skickas tillbaka till listan över exportfiler och kan ladda ner filen. Själva exportfilen sparas i ABAX Worker och det är möjligt att ladda ner igen, när som helst.

Filen som nu är nedladdat är i formatet .xslx och kan öppnas i Excel eller liknande program.

Bemanningslista

Bemanningslista, även känt som översikslista, visar vilka som har jobbat på anläggningen eller arbetsplatsen innanför en angiven tidsperiod.

Välj projekt du önskar en bemanningslista för, välj därefter mellan vilka datum listan ska gälla för. Klicka på Ladda ner rapport uppe i det högra hörnet för att ladda ner rapporten i PDF eller Excel. I rapporten får du även med viktig information så som företagsnamn, organisationsnummer, rapportperiod, projekt, kundnamn och projektledare.

Medarbetare

Medarbetare visar alla anställdas namn, roll och telefonnummer. Genom att klicka på en medarbetare får du upp profilen. Här kan administratören fylla i information om den aktuella medarbetaren. Detta kan personen även på egen hand göra via mobil-appen.

En administratör har möjligheten att fylla i och ändra i webb-gränssnittet. En medarbetare kan bara redigera sin egen profil genom applikationen. Fält som namn och telefonnummer måste ändras i My ABAX. Roll i organisationen är det endast administratören ändra genom webbgränssnittet. Det är även möjligt att ladda upp anställningsavtal som tillhör en medarbetare. Filen måste vara i ett av följande format: .doc .pfd .txt .xls .docx .jpg .jpeg eller .png.

Företag

Företagschecklistor ger en översikt över vilka dokument som är ifyllda på företaget, utanför projekt, i en angiven tidsperiod.

Fördefinierat finns en översikt över vilka scheman som är ifyllda den senaste månaden. Det är möjligt att ändra datum så att perioden blir längre eller kortare. Genom att trycka på välj från bibliotek får du välja mellan scheman från antingen HMS eller KS. Här kan du välja ett specifikt schema för att se alla ifyllda versioner av det. Det är även möjligt att välja Medarbetare för att se scheman ifyllda från en specifik person. Till slut är det även möjligt att trycka på Lägg till schema för att hitta och fylla i ett schema som du önskar att ha i översikten.

Ifyllda checklistor

Ifyllda checklistor ger dig översikt över alla ifyllda checklistor eller scheman som är ifyllda oberoende om det är på projekt eller för internkontroll.

Fördefinierat hämtar den alla checklistor eller scheman som är ifyllda senaste månaden. Även här kan det definieras om det är specifika checklistor eller scheman du önskar att se. 

Datumet kan ändras för att göra perioden längre eller kortare. Genom att klicka på checklista eller schema får du se den ifyllda versionen. Denna lista ger en god översikt över var det förekommer avvikelser.

Avvikelser

Avvikelsehantering i ABAX Worker är rollspecifik. Det innebär att du har en person som rapporterar avvikelsen och en person som är ansvarig för att hantera avviket.

För att bestämma vem som ska vara ansvarig för avvikelser trycker man på kugghjulet överst till höger i webbgränssnittet.

Klicka på Tilldela medarbetare för att välja vilka personer som ska vara ansvariga för att hantera avvikelser.

Både administratör, projektledare och medarbetare har möjlighet att rapportera avvikelser. En medarbetare gör det genom applikationen, administratör och projektledare har möjlighet till att registrera avvikelser genom både applikation och på webb. För att registrera avvikelser på webben går man till dokumentation och därefter avvikelser. Du kommer då till en översikt över alla avvikelser oberoende av status och möjlighet för att trycka på knappen med ”lägg till ny avvikelse”.

Som tidigare nämnt kan avvikelser både rapporteras i mobilappen och på webben. I denna användarvägledning förklarar vi hur man gör detta på webben. Det finns två olika sätt att registrera avvikelser på. Direkt på ett projekt eller uppgift – eller en generell avvikelse utan anknytning. Det är viktigt att veta att processen kring avvikelsehanteringen är densamma oavsett om avvikelsen är knuten till en uppgift eller inte.

För att rapportera en avvikelse på projekt eller uppgift klickar du på det aktuella projektet eller uppgiften och klickar på ”Lägg till ny avvikelse”.

Om avvikelsen ska vara generell, välj Dokumentation, gå till Avvik och därefter Lägg till ny avvikelse.

Datum och tid för saken

Datum och tid för saken. Som standard hämtar systemet nuvarande tidpunkt och datum

Kategori Vilken kategori avvikelsen. Kategori måste väljas.
Allvarlighetsgrad Allvarlighet på avvikelsen. Valet här påverkar deadline för att lösa saken. Ju högre allvarlighet, desto kortare deadline.
Involverade personer Tillåter specificering av personer som blir påverkade av avvikelsen.
Beskrivning Beskrivning av vad som hände. Detta fält krävs
 
Adress, Postnummer, Postort
 
Adress för platsen där avvikelsen ägde rum
 
Temporär lösning Beskrivning av temporär lösning
 
Föreslagen lösning
 
Beskrivning av lösning föreslagen av insändaren
 
Uppladdade filer
 

Möjlighet för att ladda upp filer bundna till avvikelsen.

Arbetsfyt i avvikelsehantering

När en avvikelse är upprättad får den statusen väntar på validering. Avvikelsen är då tilldelad en av de ansvariga för avvikelser i företaget. När avvikelsen har status väntar på validering har ansvarig möjligheten till att ändra eller lägga till information på saken. Det är även möjligt att lägga till flera bilder/filer.
Notera: alla ändringar som görs blir registrerade. När saken är sedd och värderad av den ansvariga har vi tre val:

Efterfråga information Möjlighet för att skicka sak tillbaka till insändaren för att efterfråga mer information
 
Markera som ogiltig Väljs om den inskickade avvikelsen är ogiltig
 
Starta hantering
 

Väljs om avvikelsen ska bearbetas

Efter att status är ändrad till starta hantering blir även följande fält tillgängliga:

Beskrivning Detta fält krävs. Här beskriver man vad den korrigerande åtgärden innebär
 
Åtgärden redan påbörjad Beskrivning av korrigerande åtgärd som redan är påbörjad
 
Ansvarig Personen som är ansvarig för korrigerande åtgärder
Deadline

Frist för påbörjande av korrigerande åtgärder

Administera artiklar

Under inställningar är det möjligt att administrera HMS/KS-artiklar. Här erbjuds möjlighet för att redigera redan existerande artiklar, samt möjligheten att skapa helt nya artiklar. Nya Artiklar kan placeras i på förhand definierade kategorier under Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) och Kvalitetskontroll (KS). Genom att uppdatera kommer artikeln att få ett nytt versionsnummer. Som administratör kan man bland annat bläddra igenom gamla versioner. Alla projekt eller uppgifter som innehåller tidigare versioner av artiklar kommer automatiskt uppdateras till senaste version. Det innebär att du kan administrera hela HMS- och KS-biblioteket från ett ställe, samtidigt blir alla projekten uppdaterade med den senaste versionen av artikeln. När man arbetar med artiklar är det enkelt att redigera redan existerande text, lägga till nya överskrifter och avsnitt.

HMS Väljer vilka bibliotek du jobbar med
 
KS Väljer vilka bibliotek du jobbar med
Artikelnamn Sök för att hitta artikeln
Ny artikel

Skapar ny artikel i kategorin
 

Inledning, Rutiner, Åtgärdskort, Medarbetare, Kartläggning, Avvikelsesystem, Diverse dokument, Bygg och anlägg, Projekt
 
Förhandsdefinierade kategorier
 
Penn-ikonen
 
Redigera artikel
 

Ny eller redigera artikel

Ny artikel öppnar en ny artikel i vald kategori. Klicka på ikonen formad som en penna för att redigera vald artikel.

Artikelnamn blir huvudnamnet på artikeln. Det är möjligt att redigera detta namn i efterhand. Du kan skapa så många avsnitt du önskar. Artikeln kommer lägga si nederst i listan i den valda kategorin.

Artikelnamn Namn på artikeln
Avsnittsnamn Namn på avsnittet
Avsnittsinnehåll Innehåll i avsnittet
Nytt avsnitt

Skapar nytt avsnitt i artikeln

Publicera artikeln Sparar och publicerar artikeln

Redigering av artikeln kommer fungera på samma sätt som att skapa en ny, bortsett från att det redan kommer att finnas innehåll.

Versionshantering

När du redigerar en artikel och sparar denna kommer det skapas en ny version av artikeln. Endast den senaste versionen kommer vara synlig i HMS/KS-biblioteket. De resterande versionerna är endast synliga vid administration av artiklar. Här kan man se följande information: datum, status, ändrad av och versionsnummer.

Löneexport

Löneexport gör det möjligt att exportera och läsa tid så att du kan importera tidslistorna till ditt lönesystem. 

Notera! Skillnaden på ”Löneexport” och ”Export av tidslistor” är att den sistsnmända endast genererar en anpassad Excel-fil utan att låsa tidsregistrering du väljer att inkludera i rapporten. ”Export av tidslistor” är bra att använda om du önskar att hämta ut tid i Excel till annan användning än vid lönekörning.

Gå till löneexport genom att klicka på ”Löneexport” i menyn till vänster. Då kommer du till en lista med alla tidigare löneexporter du har genomfört. Första gången du kommer hit kommer listan att vara tom. Senare när du har exporterat tid till lön kommer den visa när exporten blev utförd, vem som genomförde exporten, vilken period det är exporterat tid för och vilka medarbetare som är inkluderade i exportfilen, samt vilket format filen har sparats i.

För att generera en ny fil klickar du på ”Ny export” uppe till höger. I fönstret som visas väljer du först perioden du önskar att hämta tid från. Notera att endast tid som inte ridigare är exporterad kommer att visas i översikten. I filtret kan du välja om du vill exportera tid med eller utan lunch inkluderat och vilka medarbetare som ska inkluderas i exporten. För att ytterligare kontrollera att timantalet är korrekt före du exporterar, kan du i filtret till höger välja att visa både medarbetare och projekt. Detta kommer påverka hur exportfilen ser ut.

Om det finns behov för att ändra en medarbetares timmar kan man klickar man på personen och gör nödvändiga justeringar.

När listan med medarbetare och tid är OK klickar du på ”Nästa steg”. Här kan du välja mellan tre olika exportformat:

1. Excel

Välj kolumnerna du önskar att exportera i den ordning du önskar

2. Huldt & Lillevik

Inga fler val behövs. Före du kan exportera tid i detta format måste alla medarbetare ha ett anställningsnummer i sin ABAX Worker-profil. Detta anställningsnummer måste vara det samma som i Huldt & Lillevik.

3. Visma Lön
Inga fler val behövs. Före du kan exportera tid i detta format måste alla medarbetare ha ett anställningsnummer i sin ABAX Worker-profil. Detta anställningsnummer måste vara det samma som i Visma Lön

Efter att ha valt format klickar du på ”Export” uppe i högra hörnet. Du kommer då tas tillbaka till listan med alla tidigare exporter där du kommer se att exportfilen genereras. När filen är färdiggenererad kan du ladda ned den och använda den i ditt lönesystem.

Notera! Tidsregistreringen du nu har exporterat är låste och kan inte redigeras. Om du önskar att redigera tidsregistreringen som är exporterad måste du ta bort den aktuella exporten genom att klicka på soptunnan till höger. Detta kommer öppna tidsregistreringen så att den kan redigeras. Du måste därefter exportera timmarna på nytt, som förklaras ovan, för att låsa dem igen.

Material

Använd menyn till vänster för att gå till material. Här kommer allt material som är tillgängligt för medarbetarna att listas. För att upprätta nytt material gå till Lägg till ny, här finns det två fält som måste fyllas i.

Namn

Namn på materialet

Enhet Välj enhetstyp

Därefter är det bara att klicka på Spara. Översts på sidan kan olika typer av material filtreras och sökas på för att få en översikt av vad som är skapat och är tillgängligt.

Status

Filtrera på materialets status

Namn Sök på materialets namn
Tillagd av Filtrera på vem som har lagt till materialet
Från/ till Filtrerar på tidsperiod då materialet har blivit tillagt
 

För varje linje av material är det på högersidan en knapp som kan skjutas fram och tillbaka. Genom att klicka på denna aktiverar du och inaktiverar du materialet. Om man inaktiverar materialet är det inte längre möjligt för medarbetare att välja det i appen. Om du önskar att aktivera materialet igen måste du väja ”inaktiva” i status-filtret överst.

Material på en uppgift

För varje enskild uppgift finns en översikt över använt material. Gå in på en uppgift och välj Material för att se på eller lägg till material för användning. Här finns det två visningsformer. Du kan välja mellan att se en sammanfattning av använt material eller en detaljerad visning med varje registrering av materialanvändning.

Rapporterad från Filtrerar specifik tidsintervall
Rapporterar till Filtrerar specifik tidsintervall
Tillagd av Filtrerar vem som har till materialet
Material Filtrerar vilket material som ska visas i listan
Se

Val av visning i listan under, sammanfattning eller detaljer

Sammanfattning

Visar totaler för använt material på uppgiften i enlighet till valt filter. Genom att klicka på specifika material kommer du till en detaljerad visning. Klicka igen på en specifik användning för att redigera mängd eller namn,

Detaljer

Listar detaljerad förbrukning. Klicka på förbrukningen för att redigera mängd eller namn.

Lägg till ny användning

För att lägga till ny användning, klicka på Lägg till nytt bruk överst i högra hörnet. Välj material och mängd, klicka därefter på Spara.