ABAX Equipment Control och integritet

ABAX EQUIPMENT CONTROL OCH INTEGRITET

Med GPS-positionering i sin utrustning kan man få tillgång till en hel del data. Det är därför viktigt att man väljer en produkt som gör det enkelt för dig och ditt företag att följa gällande integritetslagstiftning. När vi på ABAX utvecklar och skapar våra produkter har vi alltid integriteten i fokus, så att vi bygger lösningar som alla faktiskt får använda - det ska vara enkelt att göra rätt.

Enligt Datainspektionen får använda du positioneringsteknik för följande ändamål, med stöd av en intresseavvägning:

• Logistik och fördelning av resurser
• Klagomålshantering och kundservice
• Säkerhet
• Framställning av statistik

När man vet vad man vill använda utrustningskontroll- och GPS-spårningssystemet ABAX Equipment Control är nästa steg, om företaget är fackligt anslutet, att göra en MBL-förhandling med berörda fackförbund om det är reglerat i kollektivavtalet. Efter MBL-förhandling är genomförd ska all berörd personal informeras om vad som ska införas, hur det fungerar och hur det kommer att användas. Vi på ABAX har tydliga och bra mallar och stöddokument för att göra denna process så enkel som möjligt. Som kund hos ABAX får man alltid tillgång till dessa hjälpmedel, samt även till våra experter inom området när man behöver mer hjälp.

Har du några frågor? 

Klicka här för att kontakta kundservice som har öppet 24/7.

Gps-spaarning-och-integritet-med-abax.jpg