ABAX Equipment Control User Manual

I den här guiden får du som administratör av ABAX Equipment Control instruktioner för de olika funktionerna. Om du fortfarande har frågor du inte finner svaret på är du välkommen att höra av dig till vår kundservice som är öppen 24/7.

Thumbnail

ABAX Mini

Här visas en lista över alla ABAX Mini-enheter. När man monterar dessa är det viktigt att notera vilken enhet som monteras i vilket objekt. Vill man lägga till eller redigera information om en enhet klickar man den raden. I rutan som dyker upp kan man fylla i följande information:

Namn Enhetens namn
Beskrivning Fritextfält
Avdelning Välj vilken avdelning enheten ska tillhöra
Serienummer     
Statiskt fält som visar enhetens serienummer
Senast sedd av Statiskt fält som visar vilken enhet som senast såg ABAX Minin, här står antingen enhetens namn eller AGN (ABAX Global Network) om enheten har setts av en enhet som inte tillhör dig
Senast sedd Datum och tid för senast lokalisering
Synlig i karta Markera detta alternativ om enheten ska synas i kartan

ABAX Recovery Service

Vid tillval av ABAX Recovery Service får objektet inte märkas med text om att sök- och spårningsutrustning finns monterat. Se till att inte använda ABAX-klisterlappar eller egna klisterlappar som avslöjar detta.

Efter installation är det viktigt att kontrollera att enheten fungerar korrekt. Se till att enheten skickar signaler korrekt genom att leta efter uppdatering i kartan. Om enheten inte avger signaler ska ABAX Kundcenter kontaktas så fort som möjligt för assistans och felsökning.

Vid stöld av enhet måste kunden rapportera in detta till ABAX Kundcenter via telefon eller e-mejl. ABAX kontaktar sedan AS Skankontroll som igångsätter spårning av enheten. En polisanmälan ska även upprättas så fort som möjligt.

Rapporter

Under rapporter finns en rad olika rapporter. Vissa av dessa rapporter är finns endast för vissa paket, medan andra finns för alla användare. Alla rapporter går att skriva ut eller exportera till PDF, Excel, CSV eller XML. När man valt en rapport väljer man vilket datum man önskar att söka mellan och klickar på Generera rapport.

Användningsrapport Visar en sammanställning på hur mycket och vart utrustningen har använts. En sammanställning finns för varje enhet, samt en detaljerad beskrivning med position och tid.
Varningsrapport Denna rapport visar antalet varningar per utrustning och avdelning i företaget. Man kan välja ifall rapporten ska visa alla varningar, eller om man endast vill se ifall en specifik varning inträffat genom att välja en från rullgardinsmenyn.
Enheter i område Denna rapport visar en statisk bild över status för underhåll av utrustningen. Här kan man se information om bland annat när senaste service genomfördes samt när nästkommande ska ske.
Geofence-områden. Här ser du alla dina geofence-områden. Du kan också skapa nya områden, som nämnt tidigare.
Underhållsrapport Denna rapport visar en statisk bild över status för underhåll av utrustningen. Här kan man se information om bland annat när senaste service genomfördes samt när nästkommande ska ske.
Geofence-områden. Här ser du alla dina geofence-områden. Du kan också skapa nya områden, som nämnt tidigare.
Enhetsstatus Översikt över enheter med ström- eller GPS-problem.
Dashboard eq

 

Karta

Klickar man Karta i under Equipment Control i huvudmenyn får man upp en karta med realtidspositioner för objekten. Har man även ABAX Triplog kommer även dessa att synas i samma karta. Om man redigera vad som syns i kartan kan man i vänstermenyn klicka på de tre raderna och bocka för vad man önskar att se. De val som finns är:

Visa Fordon Visar alla fordon med ABAX Triplog installerad
Visa Utrustning Visar alla objekt med ABAX Equipment Control installerad
Visa ABAX Mini     
Visar alla objekt med ABAX Mini installerad
Visa Områden  Lägger till ett lager på kartan med alla områden som skapats i systemet
Visa Etikett Visar objektets etikett, vanligtvis namnet på enheten
Gruppering  Om man har många objekt på samma ställe grupperas dessa objekt samman i en cirkel med en siffra som visar hur många objekt som finns där.
Visa Trafik Visar rådande trafikläge i kartan
Följ utvalda Fordon Om man önskar att följa ett fordons rörelse markerar man det/dessa fordon och bockar i denna ruta, kartbilden kommer då att följa fordonet

Man kan även från denna meny skapa ett område. För mer information om hur man skapar ett område, se segmentet Administrera områden.

För att zooma i kartan kan man antingen använda scroll-funktionen på musen/plattan, dubbelklicka eller använda pilarna till höger i kartan. För att flytta kartbilden håller man ner vänster musknapp och drar kartan åt det håll man önskar. Ovanför plus- och minus-knappen i kartan kan man välja om man vill se en terräng-vy, satellit 

Om man klickar på ett objekt får man upp mer information om vart bilen är, samt en bild från platsen. Man kan även välja att se de senaste 20 positionerna eller skicka ett SMS till föraren.

I sökfältet till vänster kan man välja om man vill se en specifik avdelning söka på förare/enhet eller adress. Söker man på en adress får man även se vilka enheter som är närmst den positionen. Önskar man att skicka närmsta person på ett akutuppdrag kan man använda denna funktion.

Utrustning

Under menyvalet Utrustning finner du en lista på alla ABAX Equipment Control som finns i ditt system. Vid monteringen är det viktigt att anteckna vilken enhet som monteras i vilket objekt. Önskar man att lägga till information om en enhet klickar man på den raden. Den information som kan fyllas i är:

Namn Det önskade namnet på enheten
Reg. nr Objektets registreringsnummer
Typ Fritextfält som kan användas för till exempel vilken typ av utrustning detta är
Info Fritextfält för information om utrustningen
Objektbeskrivning Fritextfält för beskrivning av objektet
Avdelning Vilken avdelning utrustningen tillhör
Kundreferens Fritextfält
Serviceintervall Här kan man fylla i hur ofta objektet ska på service för att sedan få en notifikation om detta
Senaste service Fyll i när den senaste servicen genomfördes
Nästa service Här visas när nästa service ska genomföras
Status Om enheten är aktiv eller inte
Serienummer Statiskt fält som visar enhetens serienummer

Om enheten ska befinna sig inom ett specifikt område kan man aktivera GEO-fence för att få en varning om enheten lämnar detta område. Har man tidigare skapat GEO-fence-områden kan man välja vilket enheten ska tillhöra. Har man inga områden kan man skapa detta genom att klicka på Geo-fence-områden, mer information om hur man skapar dessa finns under segmentet Geo-fence-områden.

Om enheten ger ifrån sig en varning kan man välja att vidarebefordra dessa varningar till en specifik person genom att fylla i ett telefonnummer för SMS eller en e-mejladress för att få ett e-mejl.

Om enheten skulle försvinna kan man höja frekvensen för inrapportering av positioner. Detta gör man genom att klicka på Aktivera aktivt spårningsläge

Installation

Vår rekommendation är att enheten monteras med fri sikt mot himlen, men kan alternativt monteras dolt. Vid dold montering kan enheten monteras under plåt eller plast, men undvik tjock plåt för att säkerställa bästa möjliga GPS-kontakt. För mer information om alternativa installationer, se våra videos.

Inställningar

För att komma åt inställningar för ditt konto klickar man på kugghjulet i det högra hörnet. Under inställningar kan man skapa avdelningar, sätta en normal arbetstid, ställa in periodiska rapporter, syften, företagsinställningar eller drivmedelspriser.

Avdelningar

För att skapa eller redigera avdelningar klickar man på inställningar (kugghjulet) i huvudmenyn och väljer ”Avdelningar” i undermenyn. Här visas då en lista över de avdelningar som finns, har inga avdelningar skapats ligger endast företagets namn där. Önskar man att redigera en existerande avdelning klickar man på den avdelningen. Det som kan redigeras är namn, adress, e-post och telefonnummer. 

Vill man skapa en ny avdelning klickar man på knappen ”Lägg till ny avdelning” och fyller i informationen i rutan. När ni är färdiga klickar man på ”Spara” i det högra hörnet.

Företagsinställningar

Under företagsinställningar kan man redigera vad man önskar att se i kartan och rapporter. De alternativ som finns är:

Välj routing Välj vilken kartfunktion du önskar att ha
Etikett-innehåll Välj vad du önskar att etiketten i kartan ska innehålla
Etikett Bocka för detta alternativ om du vill att objekten i kartan ska visa etikett som standard
Gruppering Bocka för detta alternativ om du önskar att gruppera objekt som befinner sig i samma område
Fordon Bocka för detta alternativ om önskar att se ABAX Triplog-enheter som standard i kartan
Utrustning Bocka för detta alternativ om du önskar att se ABAX Equipment Control som standard i kartan
Områden Bocka för detta alternativ om du önskar att se skapade områden i kartbilden
Visa gatuadress med nummer i ABAX Triplog-rapporter Visar gatuadress med nummer
Visa gatuadress med nummer i ABAX Equipment Control-rapporter Visar gatuadress med nummer
Syfte krävs för alla typer av resor vid leverans av körjournal Bocka för detta om du önskar att syfte ska krävas på alla resor vid leverans av körjournal
 

Min profil

Om du klickar på person-symbolen uppe i det högra hörnet öppnas en rullgardinsmeny där du kan redigera uppgifter om din profil. De val som finns är:

Profil Redigera din e-mejl och telefonnummer
Ändra lösenord Här kan man ändra lösenord
Fakturaöversikt Här kan man beställa en fakturaöversikt
Enhetsöversikt Visar en lista över aktiva enheter på ditt konto
Användarhandbok Tar dig till användarhandboken för systemet
Logga ut Loggar ut från systemet

Batteribyte

Om enheten varnar för batteribyte ska ABAX Kundcenter kontaktas för att kunna assistera vid utbyte av batteriet.