Knowledge base > User guides > Smart Connect

ABAX Smart Connect 

INDEX

Jak zacząć

ABAX Smart Connect – informacje ogólne

ABAX Smart Connect pozwala na łączenie maszyn OEM wiodących producentów bezpośrednio z Twoim kontem ABAX. Wystarczy jedno kliknięcie, aby podłączyć maszynę i za pośrednictwem jednego konta uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich danych ISO 15143-3 (znanych również pod nazwą AEMP). 

Bez urządzeń ABAX, bez instalacji, bez przerw w działaniu. Po połączeniu zasobu za pomocą ABAX Smart Connect będzie on przekazywać dane tak samo, jak gdyby był śledzony przy użyciu odpowiedniego modułu ABAX. To takie proste.

Więcej informacji znajdziesz na stronie "ABAX Smart Connect” 


Jak włączyć integrację?

Smart Connect Unit overview screenshot
 • Na liście znajdziesz wszystkie dostępne integracje z ABAX Smart Connect – w przykładzie pokazanym powyżej, integracje z Wirtgen Group i JCB są już aktywne, a z Hitachi i John Deere jeszcze nie. 
 • Załóżmy, że chcesz również podłączyć swoje maszyny ciężkie Hitachi – aby to zrobić, wybierz „Włącz”.
Smart Connect Hitachi unit login screen
 • Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i wybierz „Zapisz”. Pamiętaj, że przy wprowadzaniu danych uwierzytelniających ważna jest wielkość liter.

Uwaga: Jeżeli masz problemy z łączeniem urządzeń, albo nie wiesz, jakie są Twoje dane uwierzytelniające, niezbędne informacje znajdziesz tutaj

 • Po udanym połączeniu integracja z Hitachi będzie aktywna, dzięki czemu będziesz od teraz w stanie podłączać poszczególne maszyny.  

Jak podłączyć zasoby?

Smart Connect List of active and inactive integrations screenshot
 • Na liście znajdziesz wszystkie dostępne integracje z ABAX Smart Connect – w powyższym przykładzie integracje z Hitachi, Wirtgen Group i JCB są już aktywne, a z John Deere jeszcze nie. Jeżeli zasób, który chcesz dodać, nie jest częścią aktywnej integracji, więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Jak włączyć integrację” 
 • Wybierz opcję „Wybierz zasoby” – w tym przykładzie będą to urządzenia Hitachi.
Smart Connect Asset list screenshot
 • Okno wyświetli listę wszystkich Twoich zasobów wybranego producenta, wymienionych w kolejności alfabetycznej na podstawie ich PINu/numeru seryjnego.
 • Aby znaleźć zasoby, które chcesz podłączyć, możesz przewinąć listę, albo skorzystać z paska wyszukiwania.  
Smart Connect Asset list screenshot with search phrase
 • Użyj przycisku przełącznika, żeby podłączać zasoby. Jeżeli wybierzesz „Zamknij” albo klikniesz poza oknem, wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie. 

Uwaga: Maksymalną liczbę podłączonych zasobów określa liczba połączeń dostępnych na Twoim koncie. Po osiągnięciu limitu połączeń niezbędne będzie ich dokupienie (w tym celu skontaktuj się z ABAX), albo wyłączenie innych zasobów. Pamiętaj, że system połączeń jest elastyczny, a poszczególne zasoby mogą być dowolnie podłączane i odłączane. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Jak działają połączenia?”

 • Połączony zasób stanie się natychmiast dostępny na Twoim koncie ABAX, a także będzie widoczny na mapie i uwzględniany w raportach. Jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć zasobu, odśwież okno przeglądarki.

Gdzie znajdę dane z czujników dla danego zasobu? (Szczegóły dot. sprzętu)

Zasoby wyposażane w ABAX Equipment Control, takie jak duże maszyny, posiadają czujniki, które pozwalają na zbieranie różnego typu danych. Dane te znajdziesz w dwóch miejscach – (1) na mapie (zob. „Gdzie znajdę dane z czujników dla danej jednostki? (Mapa)”) lub (2) w sekcji zawierającej szczegółowe dane sprzętu - pokazane poniżej.

 • Wybierz zasób z listy i przejdź do sekcji „Odczyty czujników” 
 • Pojawi się tabela odczytów, zawierająca wszystkie dostępne dane z czujników wybranego zasobu.
Smart Connect Sensor Readings screenshot

Uwaga: Dostępne źródła danych (czujniki) będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym producenta urządzenia, jego typu, wieku itp. Dla Twojej wygody stworzyliśmy więc katalog danych każdego z producentów – Więcej informacji znajdziesz na stronie „Smart Connect OEM”


Inne kroki

Jak usunąć połączenie z zasobem?

 • Wybierz opcję „Wybierz zasoby” – w tym przykładzie wyświetlamy sprzęt Hitachi
Smart Connect Asset list screenshot
 • Okno wyświetli listę wszystkich Twoich zasobów wybranego producenta, wymienionych w kolejności alfabetycznej na podstawie ich PINu/numeru seryjnego.
 • Aby znaleźć zasoby, które chcesz podłączyć, możesz przewinąć listę, albo skorzystać z paska wyszukiwania. 
Smart Connect Asset list screenshot with search phrase
 • Użyj przycisku przełącznika, aby odłączyć zasoby. Jeżeli wybierzesz „Zamknij” albo klikniesz poza oknem, wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie. 
 • Odłączone zasoby nie będą dłużej widoczne na mapie, ani też nie będą przesyłały danych do systemu ABAX. Z kolei dane już zebrane pozostaną i będą zawarte w raportach. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Jak działają połączenia?”.

Jakie dane z czujników są dostępne w przypadku poszczególnych producentów?

System ABAX obejmuje wszystkie 19 czujników opisanych w ISO 15143-3 (inaczej AEMP). Dlatego też wszelkie dane dostępne we wspieranych systemach OEM, będą również dostępne za pośrednictwem ABAX Smart Connect. Należy jednak pamiętać, że nie każdy producent korzysta ze wszystkich 19 typów czujników.

Dla Twojej wygody stworzyliśmy więc katalog danych każdego z producentów – Więcej informacji znajdziesz na stronie startowej „Smart Connect OEM

Dodatkowo wszystkie typy czujników wraz z objaśnieniami znajdziesz tutaj.


Jak mogę uzyskać dane uwierzytelniające?

W celu aktywowania integracji w ramach ABAX Smart Connect niezbędne będą dane uwierzytelniające API. Nazwa tych danych różni się w zależności od producenta, dlatego też poniżej zamieszczamy link do ich listy. Więcej informacji znajdziesz na stronie "Smart Connect OEM"


Jak działają połączenia?

Połączenia ABAX Smart Connect funkcjonują na zasadzie elastycznej subskrypcji. Ty wybierasz, ile połączeń potrzebujesz. Możesz też dowolnie wyłączać i włączać połączenia z różnymi zasobami. Jedno połączenie obejmuje zawsze jeden zasób. Po aktywacji połączenia zasób pojawi się na mapie i będzie przesyłać dane do raportów, a kiedy połączenie zostanie dezaktywowane, zasób przestanie być widoczny na mapie i nie będzie przesyłać żadnych danych do ABAX.  

Przykładowo, w czerwcu zamawiasz 10 połączeń i używasz ich do podłączenia 10 koparek. W lipcu decydujesz, że wyłączysz 5 połączeń z koparkami, i że zamiast tego wykorzystasz je do połączenia 5 buldożerów.  

W czerwcu mapa i raporty pokazywać będą 10 koparek.
W lipcu mapa i raporty pokazywać będą 5 koparek i 5 buldożerów.
Z kolei jeżeli wygenerujesz raport za czerwiec i lipiec, będzie on zawierać dane pochodzące z okresów, w których jakikolwiek zasób miał aktywne połączenie. Oznacza to, że 5 wyłączonych koparek pojawi się w raporcie, ale dotyczące je dane pochodzić będą jedynie z okresu, w którym ich połączenia były aktywne.

W każdej chwili możesz skontaktować się z ABAX, aby dokupić więcej połączeń.


Zastosowanie map

Gdzie znajdę dane z czujników dla danego zasobu? (Mapa)

Zasoby wyposażane w ABAX Equipment Control, takie jak duże maszyny, mogą być wyposażone w czujniki, które pozwalają na zbieranie różnego typu danych. Dane te znajdziesz na mapie (zob. poniżej) albo w menu „Equipment details” – zob. „Gdzie znajdę dane z czujników dla danego zasobu? (Szczegóły dot. sprzętu)"

 • Znajdź i kliknij jakąkolwiek ikonę zębatki, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
 • Wybierz zakładkę czujników – zostaną wtedy wyświetlone wszystkie dostępne dane. 

Uwaga: Dostępne dane z czujników będą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak producent maszyny, jej typ, wiek itp. Dla Twojej wygody stworzyliśmy więc katalog danych każdego z producentów – Więcej informacji znajdziesz na stronie "Smart Connect OEM"

Smart Connect Map Screenshot