Knowledge base > User guides > Live map

Mapa Live

INDEX


Korzystanie z Mapy

Jak optymalnie korzystać z funkcji wyszukiwania?

 • Możesz wyszukiwać wg fragmentu adresu, kierowcy, pojazdu, numeru rejestracyjnego, a także wg nazwy działu, rodzaju zasobu oraz numeru seryjnego modułu.
 • Wyszukując wg adresu, uzyskasz listę zasobów położonych najbliżej wskazanego adresu oraz szacowany czas dojazdu, uwzględniający natężenie ruchu.
 • Klikając w wybrany pojazd z listy wyświetlisz najkrótszą trasę dojazdu na miejsce.
 • Ostatnie wyszukiwania są zapamiętane - możesz usunąć wszystkie klikając ‘Wyczyść’ lub pojedynczo klikając ‘X’

Jak zobaczyć ETA kierowcy?

 • Otwór Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • W polu wyszukiwania wpisz miejsce docelowe.
 • Poniżej pola wyszukiwania wyświetli się lista pojazdów.
 • Kliknij wybrany pojazd, żeby zobaczyć szacunkowe ETA oraz odległość.

Jak wyświetlić listę wszystkich moich zasobów?

 • Kliknij w wybrany sprzęt lub pojazd, aby podążać za nim na mapie oraz by otworzyć okienko ze szczegółowymi informacjami na jego temat

Jak wyświetlić więcej danych o wybranym zasobie?

 • Otwórz Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Aby otworzyć okno szczegółowych informacji o pojeździe lub urządzeniu, wystarczy kliknąć na jego ikonę na mapie.

Jak zobaczyć ostatnią zarejestrowaną pozycję?

 • Otwórz Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu lub urządzenia, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • ‘Ostatnia aktualizacja’ u dołu po prawej stronie podaje datę i godzinę zarejestrowania ostatniej pozycji.

Jak bezpośrednio z Mapy przejść do danych pojazdu lub kierowcy?

 • Otwórz Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu lub urządzenia, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • Do danych pojazdu przejdziesz klikając wyróżnioną kolorem nazwę pojazdu - ‘Audi’
 • Do danych kierowcy przejdziesz klikając wyróżnioną kolorem nazwę kierowcy – ‘Agata Z’

Jak zobaczyć historię przejazdów pojazdu z wybranego dnia (lub dłuższego okresu)?

 • Otwórz Mapę  https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu lub urządzenia, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • Jeśli pojazd zarejestrował przejazd(y) w danym dniu, ich podsumowanie wyświetli się u dołu okna – żeby zobaczyć na mapie wszystkie pozostałe przejazdy z tego dnia, kliknij ‘pokaż więcej’.
 • Możesz też kliknąć ikonę ‘Przejazdy’ u góry okna.
 • Kliknij ikonę ‘Kalendarza’ żeby zmienić datę .
 • Gdy klikniesz któryś z przejazdów z listy, na mapie podświetli się przejechana trasa.

Jak bezpośrednio z mapy wysłać SMS do kierowcy?

 • Otwórz Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • Jeśli pojazd ma przypisanego kierowcę, po prawej stronie będzie widoczna ikona ‘wyślij SMS’
 • Kliknij tę ikonę, wpisz treść wiadomości i naciśnij ‘Wyślij’
 • Jeśli kierowca nie ma wprowadzonego poprawnego numeru telefonu, wyświetli się okno z instrukcją postępowania

W jaki sposób korzystać z funkcji Driving Behaviour w widoku Mapy?

 • Otwórz Mapę  https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • Jeśli pojazd zarejestrował przejazd(y) w danym dniu, ich podsumowanie wyświetli się u dołu okna – żeby zobaczyć na mapie wszystkie pozostałe przejazdy z tego dnia, kliknij ‘pokaż więcej.
 • Możesz też kliknąć ikonę ‘Przejazdy’ u góry okna.
 • Kliknij ikonę ‘Kalendarza’ żeby zmienić datę.
 • Gdy klikniesz któryś z przejazdów z listy, na mapie podświetli się przejechana trasa.
 • Jeśli w trakcie wybranego przejazdu zostały zarejestrowane jakieś zdarzenia, wyświetlone zostaną w odpowiednich miejscach trasy przejazdu, w pokazanym przykładzie widzimy 2 ostre skręty w lewo,

W jaki sposób korzystać z funkcji Toll Road w widoku Mapy?

 • Otwórz Mapę https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Kliknij ikonę wybranego pojazdu, aby otworzyć okno szczegółowych informacji.
 • Jeśli pojazd zarejestrował przejazd(y) w danym dniu, ich podsumowanie wyświetli się u dołu okna – żeby zobaczyć na mapie wszystkie pozostałe przejazdy z tego dnia, kliknij ‘pokaż więcej.
 • Możesz też kliknąć ikonę ‘Przejazdy’ u góry okna.
 • Kliknij ikonę ‘Kalendarza’ żeby zmienić datę.
 • Gdy klikniesz któryś z przejazdów z listy, na mapie podświetli się przejechana trasa.
 • Ikona ‘kamery’ oznacza, że punkt poboru opłat był na trasie przejazdu.
 • Klikając ikonę‘kamery’ wyświetlisz godzinę oraz kwotę.

Opcje Mapy

Jak pokazać lub ukryć nazwy etykiet moich zasobów?

Etykiety zasobów wyświetlają opis obok ikony danego zasobu.

 • W menu ‘opcji mapy’ możesz włączyć lub wyłączyć widoczność etykiet na mapie – zmiana następuje od razu i pozostaje w tej samej formie także po wylogowaniu.
 • Zaznacz według pól wyboru, czy etykieta ma wyświetlać nazwę pojazdu i/lub nazwisko kierowcy
 • Nazwę pojazdu możesz wpisać w oknie Dane pojazdu, w menu ‘Pojazdy’ https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle - kliknij wybrany pojazd z listy, w polu ‘Nazwa pojazdu’ wpisz wybrany przez siebie tekst i kliknij ‘Zapisz’ w prawym górnym rogu okna
 • Nazwę kierowcy możesz określić w menu ‘Kierowcy’ https://abax.cloud/triplog/triplog/driver - kliknij wybranego kierowcę z listy, zmień tekst w polu ‘Nazwisko’ i ‘Zapisz’ klikając w prawym górnym rogu okna.
 • You can also access the vehicle and driver menu options directly within the map by following this guide.

Jak grupowanie wpływa na widok moich zasobów?

Dzięki grupowaniu zasobów, widok na Mapie może być czytelniejszy. Jest to funkcja użyteczna szczególnie wtedy, gdy masz dużą liczbę zasobów, lub znajdują się one w niedalekim położeniu od siebie.

 • W menu ‘opcji mapy’ możesz włączyć lub wyłączyć opcję grupowania na mapie – zmiana następuje od razu i pozostaje w tej samej formie także po wylogowaniu.

Jak wyświetlić informacje o natężeniu ruchu?

Opcja ‘Natężenie ruchu’ dodaje informacje o stopniu natężenia ruchu – kolor zielony oznacza, że drogi są w pełni przejezdne, a kolor czerowny oznacza korki.

 • W menu ‘opcji mapy’ możesz włączyć lub wyłączyć opcję wyświetlania natężenia ruchu na mapie – zmiana następuje od razu i pozostaje w tej samej formie także po wylogowaniu.

Filtry Mapy 

Jak filtrować mapę w zależności od stanu pojazdu?

 • Wybierz jeden lub kilka opcji stanu pojazdów do filtrowania widoku:
  • W ruchu
  • Zaparkowany
  • Postój na włączonym silniku
 • Kliknij ‘Wyczyść filtry’ żeby usunąć wszystkie wcześniej wybrane, lub usuń tylko wybrane pojedynczo klikając ‘X’

Jak filtrować mapę w zależności od rodzaju zasobu?

 • Wybierz jeden lub kilka typów zasobów do filtrowania widoku:
  • Pojazd
  • Sprzęt
 • Kliknij ‘Wyczyść filtry’ żeby usunąć wszystkie wcześniej wybrane, lub usuń tylko wybrane pojedynczo klikając ‘X’

Jak filtrować mapę w zależności od działu?

 • Kliknij ‘Pokaż’ w wierszu ‘Działy’.
 • Wybierz jeden lub więcej działów, których zasoby chcesz wyświetlić na mapie.
 • Kliknij ‘Wyczyść filtry’ żeby usunąć wszystkie wcześniej wybrane, lub usuń tylko wybrane pojedynczo klikając ‘X’.

Widok Mapy

Jak zmienić typ mapy?

Wygląd Mapy możesz dostosować do swoich preferencji.

 • Wybierz jeden z dostępnych typów, by zmienić wygląd mapy:
  • Domyślny
  • Ciemny
  • Satelita
  • Teren

Jak mogę przesuwać, powiększać, pochylać i obracać widok mapy?

Po mapie można poruszać się na kilka różnych sposobów.

Po mapie poruszasz się albo za pomocą strzałek na klawiaturze lub przesuwając mysz z wciśniętym lewym klawiszem.

Przybliżenie i oddalenie mapy wykonasz za pomocą rolki na myszy, lub klikając na ikony ‘+’ i ‘-’ w prawym dolnym rogu mapy.

Pochyl mapę przytrzymując prawy klawisz myszy i przesuwając ją w górę lub w dół.

Obracaj mapę przytrzymując prawy klawisz myszy i przesuwając ją w prawo lub lewo.

Aby zresetować widok mapy i/lub wyświetlić wszystkie zasoby na jednym ekranie, kliknij ikonę ‘Pokaż na mapie wszystkie zasoby’.


Jakie ikonki wyświetla mapa?

Ikony różnego rodzaju lub koloru oznaczają poszczególne rodzaje zasobów, które możesz posiadać i monitorować.

Ikona samochodu oznacza, że dany obiekt ma zamontowany moduł ABAX Triplog – najczęściej stosowany na furgonetkach, samochodach osobowych lub motorach.

Kolor pojazdu zmienia się w zależności od jego stanu: –Pojazd zaparkowany:

Pojazd na postoju z włączonym silnikiem:

Pojazd w ruchu:

Ikona koła zębatego oznacza, że obiekt wyposażony jest w moduł ABAX Equipment Control – najczęściej stosowany na ciężkim sprzęcie takim jak koparki, walce, ładowarki, ale też kontenery itp.

Ikona M oznacza obiekt wyposażony w moduł ABAX Mini – najczęściej używany dla narzędzi I sprzętu przenośnego takiego jak wiertarki, generatory prądu, zestawy narzędziowe itp.