Baza wiedzy> Instrukcje obsługi > ABAX DB

ABAX Driving Behaviour

INDEX

Zagadnienia ogólne

Charakterystyka usługi ABAX Driving Behaviour

ABAX Driving Behaviour zapewnia niezbędną kontrolę i możliwość monitorowania codziennej jazdy kierowców. Flota, która porusza się po drodze efektywnie i bezpiecznie, zapewnia mniejsze wydatki na paliwo i serwis, jest bardziej przyjazna dla środowiska, generuje mniej wypadków, a jej ubezpieczenie jest tańsze.

Usługa ABAX Driving Behaviour monitoruje pięć kluczowych czynników podczas jazdy – przyspieszanie, hamowanie, wchodzenie w zakręt prawy, wchodzenie w zakręt lewy oraz postoje na włączonym silniku. W przypadku każdego z tych czynników możliwe jest uzyskanie do 100 punktów – im wyższy wynik, tym bezpieczniejsza i bardziej ekonomiczna jazda. Każdy czynnik można sprawdzić w odniesieniu do dowolnego z kierowców, a także jako podsumowanie dla całej floty. Możliwe jest również porównywanie określonych tendencji podczas jazdy i ich zmian w czasie zarówno w obrębie floty, jak i wobec średniej dla danego kraju.

Wynik jazdy będzie mieć wpływ na koszty związane z pojazdem, środowisko, bezpieczeństwo, wizerunek firmy, prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również wielkość składek ubezpieczeniowych – warto zatem uzyskiwać jak najwyższy wynik!

Administrator może monitorować styl jazdy z poziomu menu Driving Behaviour, Raporty, Planowane Raporty, a także bezpośrednio na podstawie tras wyświetlanych na mapie.

Kierowcy mogą również monitorować swój własny wynik poprzez aplikację ABAX Driver – korzystając z niej, kierowcy otrzymają przydatne sugestie sposobów poprawy stylu jazdy.


Wynik firmy

W jaki sposób mogę uzyskać ogląd stylu jazdy kierowców mojej floty?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Wynik firmy stanowi uśredniony wynik wszystkich kierowców w Twojej firmie.
 • Wynik jest obliczany dla wszystkich kierowców na podstawie 7 ostatnich dni pobytu w trasie w oparciu o 5 kluczowych czynników związanych ze stylem jazdy. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania dla każdego z czynników wynosi 100.

Ważne: Poprawa wyniku firmy wywrze pozytywny wpływ na koszty związane z pojazdem, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo Twoich kierowców.

Styl Jazdy

W jaki sposób mogę szybko sprawdzić, czy styl jazdy kierowców mojej floty uległ poprawie?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Przewiń w dół do pozycji menu „Trend”.
 • Aby w szybki sposób sprawdzić, czy Twoje działania wywierają pozytywny wpływ, istnieje możliwość monitorowania tendencji wyniku firmy na przestrzeni ostatnich 7 dni, 30 dni oraz 1 roku. (Dni bez pobytu w trasie nie są liczone).
 • Dla każdego z czynników istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania tendencji.
Trend

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy wynik mojej floty jest powyżej przeciętnej?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Przewiń w dół do pozycji „Porównanie”.
 • Abyś mógł zobaczyć średni wynik w szerszym kontekście, możliwe jest jego zestawienie wobec średniej dla danego kraju na przestrzeni ostatnich 7 dni, 30 dni oraz 1 roku.
Porównanie

Wyniki kierowcy

Jak mogę uzyskać ogląd stylu danego kierowcy?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Przełącz na zakładkę „Kierowcy”.
 • Na liście wyświetlone są informacje o kierowcach oraz uzyskanych przez nich wynikach zgromadzone w przeciągu ostatnich 7 dni pobytu w trasie. Aby uzyskać wynik kierowcy na przestrzeni dłuższego odcinka czasu, należy sprawdzić „Raport stylu jazdy” lub kliknąć przycisk „Przejdź do raportu” w prawym górnym rogu ekranu.
Kierowcy
 • Możesz wyszukać określonego kierowcę, odnaleźć jego imię i nazwisko na liście lub posortować dowolną z kolumn, klikając na jej tytuł.
 • Po odnalezieniu danego kierowcy należy kliknąć w celu wyświetlenia szczegółów dotyczących wyniku kierowcy.
Wynik kierowcy
 • Informacje są zestawione w taki sam sposób, jak w przypadku wyniku firmy. Wynik jest obliczany na podstawie 7 ostatnich dni pobytu w trasie w oparciu o 5 kluczowych czynników związanych ze stylem jazdy. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania wynosi 100.
 • Dzięki opcji „Pozycja kierowcy w rankingu firmowym” możliwe jest porównanie wyniku danego kierowcy w zestawieniu z wynikami osiągniętymi przez pozostałych kierowców w firmie.
 • Możesz również kliknąć przycisk po prawej stronie wyniku dla określonego czynnika w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, gdzie plasuje się wynik uzyskany dla konkretnego czynnika.
Analizator Jazdy

W jaki sposób mogę szybko sprawdzić, czy styl jazdy kierowcy uległ poprawie?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Przełącz na zakładkę „Kierowcy” i przewiń w dół do pozycji menu „Trend”.
 • Aby w szybki sposób sprawdzić, czy Twoje działania wywierają pozytywny wpływ, istnieje możliwość monitorowania tendencji wyników kierowców na przestrzeni ostatnich 7 dni, 30 dni oraz 1 roku. (Dni bez pobytu w trasie nie są liczone).
 • Dla każdego z czynników istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania tendencji.
Trend

W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy wynik mojego kierowcy jest powyżej przeciętnej?

 • Otwórz menu usługi Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Przełącz na zakładkę „Kierowcy” i przewiń w dół do pozycji menu „Porównanie”.
 • Abyś mógł zobaczyć średni wynik danego kierowcy w szerszym kontekście, możliwe jest jego zestawienie wobec średniej firmy i średniej dla danego kraju na przestrzeni ostatnich 7 dni, 30 dni oraz 1 roku.
Porównanie

Raporty

Czym jest „Raport stylu jazdy”?

„Raport stylu jazdy” stanowi podsumowanie wyników stylu jazdy każdego z kierowców na przestrzeni określonego odcinka czasu.

Raport stylu jazdy
 • Rozpocznij od wpisania daty początkowej „Data od” oraz daty końcowej „Data do” – przykładowo cały miesiąc sierpień.
 • Możliwe jest również użycie wyszukiwarki w celu wyszukania określonego kierowcy lub oddziału.
 • Kliknij „Generuj raport” po wprowadzeniu żądanych ustawień.
 • Możliwy jest wybór określonego oddziału, sortowanie dowolnej z kolumn poprzez kliknięcie tytułu kolumny lub eksport danych do formatu PDF, Excel, CSV lub XML.

Wskazówka: Sortowanie według wyniku jazdy jest świetnym sposobem zestawienia wyników Twoich kierowców od najlepszego do najgorszego – umożliwi to nagrodzenie najlepszych kierowców lub wskazanie tych, którzy wymagają podjęcia wobec nich dodatkowych czynności.

 • Możliwe jest również zaplanowanie raportu wybierając „Raporty okresowe”.

Czym jest „Raport postojów na włączonym silniku”?

„Raport postojów na włączonym silniku” zapewnia szczegółowe zestawienie wszystkich przypadków postojów na włączonym silniku dla każdego z kierowców na przestrzeni określonego odcinka czasu. Obejmuje on czas trwania postoju, koszty paliwa oraz lokalizację.

Raport postojów na włączonym silniku
 • Rozpocznij od wpisania daty początkowej „Data od” oraz daty końcowej „Data do” – przykładowo cały miesiąc sierpień.
 • Możliwe jest również użycie wyszukiwarki w celu wyszukania określonego kierowcy lub oddziału.
 • Kliknij „Generuj raport” po wprowadzeniu żądanych ustawień.
 • Możliwy jest wybór określonego oddziału, sortowanie dowolnej z kolumn poprzez kliknięcie tytułu kolumny lub eksport danych do formatu PDF, Excel, CSV lub XML.

Wskazówka: Możliwe jest ustawienie wartości zużycia paliwa korzystając z menu ustawień „Ustawienia klienta” https://abax.cloud/triplog/settings/company

Wartość domyślna stanowi średnią dla danego kraju.

Ustawienia klienta
 • Możliwe jest również zaplanowanie raportu wybierając „Raporty okresowe”.

Czym jest „Raport zdarzeń podczas jazdy”?

„Raport zdarzeń podczas jazdy” zapewnia listę wszystkich zdarzeń związanych ze stylem jazdy oraz ich lokalizację na przestrzeni określonego odcinka czasu.

Raport zdarzeń podczas jazdy
 • Rozpocznij od wpisania daty początkowej „Data od” oraz daty końcowej „Data do” – przykładowo cały miesiąc sierpień.
 • Możliwe jest również użycie wyszukiwarki w celu wyszukania określonego kierowcy lub oddziału.
 • Kliknij „Generuj raport” po wprowadzeniu żądanych ustawień.
 • Możliwy jest wybór określonego oddziału, sortowanie dowolnej z kolumn poprzez kliknięcie tytułu kolumny lub eksport danych do formatu PDF, Excel, CSV lub XML.
 • Możliwe jest również zaplanowanie raportu wybierając „Raporty okresowe”.

Wskazówka: Możesz również zobaczyć każde ze zdarzeń na drodze na mapie. Patrz: „W jaki sposób korzystać z funkcji Driving Behaviour w widoku mapy?” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Na mapie

Korzystanie z Mapy

W jaki sposób korzystać z funkcji Driving Behaviour w widoku mapy?

W jaki sposób korzystać z funkcji Driving Behaviour w widoku mapy?


FAQ

Jak obliczane są wyniki jazdy i co one oznaczają?

Urządzenia ABAX w każdym pojeździe używają dokładnie przetestowanych algorytmów i solidnego zestawu parametrów umożliwiających detekcję zdarzeń związanych ze stylem jazdy dla każdego z 5 kluczowych czynników stylu jazdy. Jednostka ABAX umożliwia rejestrowanie gwałtownego przyspieszania, nagłego hamowania oraz ostrego wchodzenia w zakręty. Pomiar postojów na włączonym silniku zachodzi z udziałem czujnika ruchu oraz GPS.

Wynik w zakresie 81-100 świadczy o stałym, prawidłowym stylu jazdy. Taki styl jazdy wyznacza standard przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i ekonomicznej jazdy oraz zapewnia utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym. Zalecamy wynagradzanie kierowców praktykujących taki styl jazdy.

Wynik w zakresie 41-80 świadczy o sporadycznie występującym niezadowalającym stylu jazdy.  Taki styl jazdy jest często przyjazny dla środowiska, bezpieczny i korzystny dla utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym. Wynik może ulec poprawie dzięki zwiększeniu konsekwencji kierowców. Zalecamy zachęcanie kierowców do stosowania narzędzia analizującego styl jazdy w aplikacji Driver.

Wynik w zakresie 0-40 świadczy o stale występującym niezadowalającym stylu jazdy. Poprawa takiego stylu jazdy będzie miała korzystny wpływ na koszty związane z pojazdem, oddziaływanie na środowisko naturalne, bezpieczeństwo oraz wizerunek firmy. Taki wynik może również sygnalizować agresywną lub niebezpieczną jazdę, która z większym prawdopodobieństwem może prowadzić do niekorzystnych zdarzeń oraz przyczynić się do zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Zalecamy przeszkolenie kierowców i upewnienie się, że kierowcy stosują narzędzie analizujące styl jazdy w aplikacji Driver.


W jaki sposób wyniki jazdy odnoszą się do kosztów eksploatacji floty oraz bezpieczeństwa?

Wynik
Czynnik wpływający na styl jazdy0-4041-8081-100
PrzyspieszanieZnacząco zwiększa koszty tankowania oraz serwisowania pojazdu.

Może ponadto sygnalizować agresywną lub niebezpieczną jazdę, która z większym prawdopodobieństwem może prowadzić do niekorzystnych zdarzeń oraz przyczynić się do zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej.
Nieznacznie zwiększa koszty tankowania oraz serwisowania pojazdu.Stanowi standard przyjaznej dla środowiska, ekonomicznej jazdy oraz zapewnia utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym.
HamowanieZnacząco zwiększa koszty serwisowania pojazdu.

Może ponadto sygnalizować o gwałtownym hamowaniu lub niebezpiecznej jeździe, która z większym prawdopodobieństwem może prowadzić do niekorzystnych zdarzeń oraz przyczynić się do zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej.
Nieznaczne zwiększa koszty serwisowania pojazdu. Stanowi standard bezpiecznej jazdy oraz zapewnia utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym.
Pokonywanie zakrętów Znacząco zwiększa koszty serwisowania pojazdu.

Może ponadto sygnalizować agresywną lub niebezpieczną jazdę, która z większym prawdopodobieństwem może prowadzić do niekorzystnych zdarzeń oraz przyczynić się do zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej.
Nieznaczne zwiększa koszty serwisowania pojazdu.Stanowi standard bezpiecznej jazdy oraz zapewnia utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym.
Postoje na włączonym silniku Znacząco zwiększa koszty tankowania oraz emisję CO2

Zbyt częste postoje na włączonym silniku mogą ponadto znacząco zwiększyć koszty serwisowania pojazdu.
Nieznacznie zwiększa koszty tankowania oraz emisję CO2 Stanowi standard przyjaznej dla środowiska, ekonomicznej jazdy oraz zapewnia utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym.

Dlaczego wynik kierowcy nie jest pokazany?

Dane dotyczące stylu jazdy wymagają kilku dni na kalibrację i sporządzenie raportu o wyniku. Jeśli czas oczekiwania się wydłuża, inne przyczyny mogą zapobiec wyświetlaniu się wyniku kierowcy. Zalecamy wykonanie poniższych kroków:

 • Sprawdź, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo, spoglądając na raportowaną pozycję lub rejestrator.
 • Sprawdź, czy kierowca został przypisany do pojazdu.

Dlaczego mój wynik kierowcy jest tak niski?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak obliczane są wyniki jazdy, zobacz punkt „Jak obliczane są wyniki jazdy i co one oznaczają?

Jeśli uważasz, że urządzenie raportuje nieprawidłowe dane, zalecamy wykonanie poniższych kroków:

 • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.
 • Jeżeli niedawno zmieniałeś pozycję urządzenia, spróbuj je zresetować.