Prześlij powiadomienia kierowcy (karta Powiadomienia)

Użyj zakładki, aby przekazywać powiadomienia od określonego kierowcy do innej osoby (np. przełożonego) za pośrednictwem poczty e-mail/SMS. Pamiętaj, że kierowca zawsze otrzyma te powiadomienia.

  • Otwórz menu „Kierowcy”: https://abax.cloud/central/drivers/ lub znajdź je w „Admin > Kierowcy”.
  • Wybierz kierowcę z listy.
  • Wybierz zakładkę „Powiadomienie”.
  • Dodaj dane kontaktowe wszelkich powiadomień, które chcesz przekazać.