Jak zaoszczędzić 10 procent wydatków?

Z Agatą Żurek, Country Manager ABAX Poland rozmawia Tomasz Czarneczki.
Agata Żurek ABAX Poland

Jakie produkty oferują państwo przewoźnikom drogowym?

- Przewoźnicy drogowi najczęściej wybierają ABAX Triplog z usługą ABAX Driver ID oraz pakietami: ABAX Maps, ABAX Reports i ABAX Assist. Wśród przewoźników mamy również użytkowników usługi ABAX Equipment Control. Nasze urządzenia mają wbudowaną kartę SIM, której łączność na terenie Unii Europejskiej zapewniamy w ramach miesięcznego abonamentu.

Czy można ochronić się przed manipulacjami ze strony kierowców?

- Wyszstkie sytuacje, w których działa czynnik ludzki, obarczone są pewnym ryzykiem. Nasze systemy powiadamiają o utracie kontaktu czy zasilania, a ich konstrukcja wyklucza jakąkolwiek mechaniczną ingerencję. Od strony użytkowej system działa w relacji administrator-kierowca, i to administrator określa do jakich czynności prowadzący pojazdy mają dostęp.

W jaki sposób państwa system może przynieść oszczędności i jak wielkie one będą?

- Nasi klienci notują około 10-procentowe zmniejszenie kosztów użytkowania floty oraz średnio o 20 procent niższe koszty używanego paliwa. Wynika to przede wszystkim ze zmiany stylu jazdy kierowców oraz bardziej ekonomicznego planowania codziennych przejazdów, co przekłada się na wolniejsze zużywanie środków transportu. Ważnym aspektem jest oszczędność czasu poświęcanego na wypełnianie kart pojazdów zarówno przez kierowców jak i administrację oraz księgowość. Są klienci, którzy uwolnili blisko 90 procent czasu, wcześniej poświęcanego kartce i długopisowi. Wiele zależy oczywiście od szczegółowości prowadzonych w przedsiębiorstwie raportów.

Z jakimi opłatami musi się liczyć przewoźnik?

- Klient ponosi jednorazowy koszt zakupu naszych urządzeń wyposażonych w kartę SIM, posiadających certyfikat IP-67 i objętych dożywotnią gwarancją. Miesięczny abonament za usługi jest stały. Nie stosujemy opłat za roaming na obszarze Unii Europejskiej, zapewniamy zdalne wsparcie obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Pomaga on zarówno w konfiguracji kont użytkowników, bieżącym korzystaniu z systemu, analizie odczytu danych, a także udziela wsparcia technicznego. Okresy rozliczeniowe jak i finalne warunki finansowe ustalamy indywidualnie.

(Źródło: Polska Truck&Business)