Instrukcja Obsługi - ABAX Triplog

Przewodnik ten prowadzi przez poszczególne elementy interfejsu administratora ABAX Triplog - lokalizator GPS do samochodu. Jeśli po przeczytaniu, jakieś Twoje pytania pozostaną bez odpowiedzi nasz Serwis Klienta jest dostępny 24/7.

Thumbnail

Instalacja

Dowiedz się jak zainstalować ABAX Triplog pod tym linkiem.

1. Pulpit Triplog

Indywidulanie konfigurowany pulpit to pierwszy ekran, który widzisz po zalogowaniu. Pulpit to nowy, łatwiejszy sposób monitorowania floty. Wystarczy wybrać najistotniejsze "widgety" dla swojej firmy, by najważniejsze informacje o flocie widniały na jednej stronie. Każdy administrator w firmie tworzy swój unikalny pulpit.

Nazwa Widgetu Opis Zastosowanie
Przejazdy w tym roku Statystyki przejazdów w tym roku Obserwowanie trendów w przejazdach, przebiegów w bieżącym roku oraz skrót do ‘Przejazdy’.
Przejazdy w ubiegłym roku Statystyki przejazdów w ubiegłym roku Podsumowanie trendów w przejazdach w ubiegłym roku oraz skrót do ‘Przejazdy’.
Przejazdy w ciągu ostatnich 30 dni  Statystyki przejazdów w ciągu ostatnich 30 dni  Obserwowanie trendów w przejazdach, przebiegów w ciągu ostatnich 30 dni oraz skrót do zakładki ‘Przejazdy’.
Ewidencje do zatwierdzenia Lista ewidencji czekających na zatwierdzenie Sporządzenie listy zadań dla administratora, dzięki czemu nie umknie żadna ewidencja. To także bezpośredni link do każdej ewidencji.
Przejazdy poza godzinami pracy Liczba przejazdów poza godzinami pracy bez podanego celu, w ciągu ostatnich 30 dni Zwiększenie kontroli nad niedozwolonymi przejazdami, dzięki wyświetleniu ich przy każdym logowaniu, nie tylko w raporcie.
Status modułów Przegląd stanu zasilania i sygnału GPS modułów Ułatwienie sprawdzania czy moduły pracują prawidłowo.
Emisja CO2 Statystyka emisji CO2   Obserwowanie poziomu emisji CO2, wsparcie procedur ochrony środowiska.
Przejazdy bez kierowcy Liczba przejazdów bez przypisanego kierowcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Upewnienie, że każdy przejazd ma przypisanego kierowcę, co umacnia kontrolę i zgodność z przepisami.
Wykorzystanie pojazdów Statystyki wykorzystania pojazdów Obserwowanie w jakim stopniu wykorzystywana jest flota oraz skrót do ‘Raportu wykorzystania’.
Pulpit ABAX

Kierowcy

2. KIEROWCY

Dane kierowców wprowadzamy w zakładce ‘Kierowcy’, pod menu Triplog. Jeśli dane Twoich kierowców są już w systemie, możesz je przeglądać oraz filtrować za pomocą pola wyszukiwania.

2.1.  Wprowadzanie kierowców

By wprowadzić nowego kierowcę, kliknij na “Utwórz nowego kierowcę” w prawym górnym rogu okna. Uzupełnij pola, w szczególności informacje konieczne – oznaczone gwiazdką:

Imię i Nazwisko * Pełne imię i nazwisko kierowcy
Zdalne ID Kod numeryczny nadawany w systemie, po aktywowaniu kierowcom możliwości logowania się do samochodów poprzez aplikację
Adres Adres zamieszkania kierowcy
Telefon komórkowy Adres zamieszkania kierowcy
Nr pracownika Nr pracownika, jeśli firma stosuje takie oznaczenie w rozliczeniach i dokumentach
Kraj * Kraj, w którym działa firma
Dział * Dział pracownika. Jeśli nie wprowadzono działów, wybierz nazwę firmy. (Działy wprowadzamy poprzez Ustawienia > Działy)

Kiedy wszystkie niezbędne informacje zostaną wprowadzone kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu.

2.2.  Ustawienia hasła dla kierowców

Jeśli nie wpisano numeru telefonu, hasło dla kierowcy należy utworzyć ręcznie. Jeśli wpisano numer telefonu komórkowego kierowcy, system wygeneruje hasło automatycznie i prześle je do kierowcy SMSem, gdy naciśniesz przycisk „Wyślij hasło”.

Otrzymane hasło i nazwę użytkownika służą do logowania do interfejsu użytkownika oraz aplikacji mobilnej ABAX Mobile app.

2.3. Resetowanie hasła

Jeśli kierowca zapomni hasła, administrator może je zresetować i wysłać ponownie.

Przejdź do zakładki ‘Kierowcy’ w menu Triplog i wybierz kierowcę, któremu chcesz przesłać zresetowane hasło. Kliknij ‘Wyślij hasło’, a kierowca otrzyma SMS z instrukcją utworzenia nowego hasła.

Pojazdy

3. POJAZDY

Aby zobaczyć listę wszystkich pojazdów w Twojej flocie, kliknij menu Triplog a następnie wybierz zakładkę ‘Pojazdy’.

Lista pojazdów jest pogrupowana wg działów. Kliknięcie na nazwę działu wyświetla listę pojazdów przypisanych do niego. Jeśli utworzono żadnych działów, zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich pojazdów.

Instrukcja obsługi wprowadzania pojazdów

3.1.  Dodawanie pojazdu

Przy pierwszym logowaniu, wyświetlone będą jedynie aktywne urządzenia Triplog przypisane do twojego konta. Wprowadź pojazdy i przypisz je do poszczególnych urządzeń. Aby dodać pojazd, kliknij wybrane urządzenie i wprowadź dane pojazdu.

Nr rej. * Numer rejestracyjny pojazdu
Nazwa pojazdu Nazwa ułatwiająca rozpoznanie pojazdu (może być widoczna również na mapie)
Marka i model Marka i model pojazdu
Dodatkowe informacje Dowolne wzmianki, np. o miejscu zainstalowania modułu ABAX
Rodzaj pojazdu * Samochód osobowy czy ciężarowy (także klasyfikowany jako ciężarowy). Wykorzystywany wyłącznie służbowo, czy również prywatnie?
Pojemność silnika * Pojemność silnika samochodu w cm3
Połączenie przejazdów System może automatycznie łączyć przejazdy, pomiędzy którymi była określonej długości przerwa (np. postój na światłach). Jeśli wpiszemy 3 minuty, system połączy w jeden wszystkie przejazdy, pomiędzy którymi przerwa trwała mniej niż 3 minuty.
Użyj rozpoznawania kierowcy Jeśli RFID jest aktywowane dla Twojego konta, w polu „Użyj rozpoznawania kierowcy” należy wybrać “Tak”
Wybrany kierowca Możesz przypisać stałego kierowcę do pojazdu. W każdej chwili możesz zmienić wybór.
Dział Przypisz pojazd do działu. Jeśli nie wprowadzono działów, wybierz nazwę firmy. (Działy wprowadzamy poprzez Ustawienia > Działy)

Po wprowadzeniu danych o pojeździe, kliknij ‘Zapisz’ w prawym górnym rogu okna szczegółów pojazdu.

Przy pierwszym zapisie pojawi się okno z pytaniem czy przenosisz urządzenie z jednego pojazdu do drugiego, wybierz Nie. Jeśli urządzenie zostało przeniesione z innego pojazdu, do którego było wcześniej przypisane, wybierz Tak.

3.2.  Przebieg

W dniu instalacji urządzenia zapisz stan licznika pojazdu i wprowadź go w tabeli ‘Przebieg’ w oknie szczegółów pojazdu wraz z właściwą datą i godziną. To ważne dla prawidłowych danych w późniejszych raportach.

3.3.  PRZEGLĄDY, LEASING, UBEZPIECZENIE I BADANIA TECHNICZNE 

Do systemu można wprowadzić dodatkowe dane dotyczące pojazdu, co pozwoli Ci monitorować i zarządzać przeglądami, leasingiem, ubezpieczeniami oraz badaniami technicznymi pojazdów w jednym miejscu. 


Wprowadzenie tych danych pozwoli Ci na ich zbiorcze przechowywanie, generowanie raportów podsumowujących. Będziesz także móc otrzymywać automatyczne przypomnienia SMS lub e-mail - dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnego terminu!

Leasing

Wprowadź nazwę firmy leasingowej, dane kontaktowe, datę rozpoczęcia umowy, limit przebiegu, okres leasingowania i przebieg pojazdu. 

Raport leasingowy zawiera podsumowanie statusów leasingów w Twojej flocie. 

Ubezpieczenie

Wprowadź nazwę firmy ubezpieczeniowej, dane kontaktowe, datę rozpoczęcia ubezpieczenia, limit przebiegu, okres ubezpieczenia i przebieg pojazdu.

Raport ubezpieczeniowy zawiera podsumowanie statusów ubezpieczeń w Twojej flocie.
 

Przeglądy

Utwórz plan przeglądów, wprowadzając datę i przebieg z ostatniego serwisu, odstęp czasu i kilometrów między przeglądami oraz progi dla automatycznych powiadomień. 

Otrzymasz powiadomienie SMS-em lub e-mailem, gdy któryś z określonych przez Ciebie progów zostanie osiągnięty.

Raport przeglądów zawiera podsumowanie następnych przeglądów Twojej floty. Raport można filtrować według przeglądów przypadających w ciągu jednego, dwóch lub trzech miesięcy.

Badania techniczne

Wprowadź datę ostatniego przeprowadzonego badania technicznego oraz datę kolejnego. 

Raport badan technicznych podsumowuje dane dla całej Twojej floty.

Dane leasingu w systemie GPS ABAX
Dane ubezpieczenia w systemie GPS ABAX
Przeglądy w systemie GPS ABAX
Badania techniczne w systemie GPS ABAX

3.4.  Tagi

Tabela ‘Tagi’ znajduje się w oknie ‘Informacje o pojeździe’, jeśli usługa ta zawarta jest w Twoim pakiecie.

‘Tagi’ dają możliwość oznaczania pojazdów Tagami, czyli słowami klucz opisującymi te pojazdy. Ułatwia to kategoryzację oraz wyszukiwanie wg. np. „elektryczny”, „diesel” czy „Warszawa”. Możesz używać dowolnej liczby tagów, które pomogą Ci zorganizować flotę. Tagów można używać do generowania raportów, bądź podglądu na mapie, np. raport przejazdów wszystkich ‘dyrektorów’ lub pokazanie na mapie jedynie samochodów ‘dostawczych’.

3.5.  Ewidencje pojazdu

Tabela KONIECZNA do wypełnienia, jeśli pojazd jest zarejestrowany na 100% odliczenie podatku VAT!

Kliknij ‘Dodaj nowy’ i wpisz datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dla danego pojazdu oraz stan licznika na ten dzień.

Data rozpoczęcia nie oznacza daty instalacji urządzenia. Jest to data otwarcia prowadzenia ewidencji dla pojazdu zgodnie z deklaracją VAT-26.

Ewidencje za kolejne miesiące rozliczeniowe generowane są w zakładce ‘Raporty’.

Nie zapomnij zapisać zmian w prawym górnym rogu okna szczegółów pojazdu!

3.6.  Przenoszenie urządzeń na inny pojazd

Jeśli potrzebujesz przenieść moduł ABAX z jednego pojazdu na inny, musisz zaktualizować dane
w zakładce ‘Pojazdy’ dla wybranego urządzenia.

Wpisz nowy numer rejestracyjny, zaktualizuj potrzebne pola jak również tabele Przebieg, Powiadomienia serwisowe, Tagi i Ewidencje. W prawym górnym rogu okna kliknij ‘Zapisz’.

System zapyta czy urządzenie rzeczywiście zostało przeniesione na inny pojazd, wybierz Tak. Jeśli tylko poprawiano dane pojazdu lub instalowano urządzenie po raz pierwszy, wybierz Nie.

Ustawienia

4. USTAWIENIA

Ustawienia pozwalają dopasować działanie niektórych funkcji na Twoim koncie do Twoich potrzeb.

4.1.  Działy

Wprowadzenie  działów pomaga w zarządzaniu większą liczbą pojazdów. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu i kliknij ‘Działy’.

Aby utworzyć nowy dział, należy wybrać ‘Dodaj dział’. Wpisz nazwę działu i inne informacje, jeśli będą Ci przydatne. Kliknij ‘Zapisz’ w prawym górnym rogu okna. 

4.2.  Godziny pracy

Wprowadzenie godzin, w których pojazdy używane są do celów służbowych umożliwia administratorowi tworzenie raportów wykazujących przejazdy wykonane poza godzinami pracy, które mogą być prywatne, a nie dozwolone. Ustawienia te wpływają również na widoczność na mapie samochodów używanych służbowo i prywatnie poza godzinami pracy, w celu ochrony prywatności pracowników oraz automatyczne określania rodzaju przejazdu (Służbowy/Prywatny).

4.3.  Raporty okresowe

Raporty okresowe są generowane automatycznie i wysyłane na wskazany adres email administratora codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Aby utworzyć raport okresowy wybierz ‘Raporty okresowe’, a następnie ‘Dodaj nowy’ w prawym górnym rogu okna. Ilość zaplanowanych raportów jest nieograniczona.

4.4.  Cele przejazdów

Administrator może wprowadzić najczęściej używane w firmie cele przejazdów. Wprowadzone cele są dostępne do wyboru dla kierowców, gdy uzupełniają cele swoich przejazdów. Funkcja ta ujednolica generowane raporty oraz usprawnia cały proces ewidencjonowania przebiegu pojazdów.

Aby dodać nowy cel, kliknij ‘Dodaj nowy’ w prawym górnym rogu okna. Możesz wprowadzić dowolną liczbę celów, a także przypisać je wybranym działom. Każdy z celów można edytować lub usunąć z listy w dowolnym momencie.

4.5.  Ustawienia klienta

Ustawienia klienta pozwalają na zmianę wyglądu niektórych opcji w interfejsie administratora. Możesz na przykład zmienić domyślne ustawienia mapy – po odznaczeniu opcji ‘Grupowanie’, przy każdym otwarciu mapy funkcja grupowania będzie aktywna i nie będzie trzeba jej wybierać w oknie mapy.

Przejazdy

5. PRZEJAZDY

Zakładkę ‘Przejazdy’ znajdziesz pod menu Triplog.

Możesz tu przeglądać przejazdy swojej floty według kryteriów takich jak: data lub przedział dat, pojazd, kierowca, dział, nr rejestracyjny lub ustawionego filtra.

W sekcji ‘Filtr’ możesz określić godzinę przejazdu, czy przejazd miał miejsce poza godzinami pracy zdefiniowanymi w ‘Ustawieniach godzin pracy’, a także wybrać jedynie te przejazdy, dla których nie wpisano celu lub wyświetlić jedynie pierwszy i ostatni przejazd danego dnia.

Dane o każdym przejeździe zawierają: nazwisko kierowcy, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, adres początku i końca przejazdu, liczbę przejechanych kilometrów, czas trwania przejazdu oraz jego cel (jeśli wymagane jest jego podanie).

Niektóre przejazdy składają się z więcej niż jednej trasy – są to przejazdy połączone. Połączenie przejazdów wymaga wprowadzenia informacji przez kierowcę, a pomaga w uproszczeniu listy przejazdów. Przykładem może być zatrzymanie się na stacji benzynowej podczas dłużej trasy lub dłuższy postój na przejeździe kolejowym. Aby zobaczyć elementy składowe połączonego przejazdu, kliknij jednokrotnie wiersz danego przejazdu na liście.

Otwarcie okna ‘Informacje o przejeździe’ wprowadzić dodatkowe koszty związane z przejazdem, np. odcinek płatny lub parking, dopisać komentarz do przejazdu i uzupełnić dane kierowcy. Pozwala również zobaczyć przejazd na mapie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o konkretnym punkcie trasy, kliknij na wybrany znacznik GPS na mapie, aby zobaczyć dokładną lokalizację oraz prędkość.

Wszystkie mapy ABAX bazują na Google Maps. Aby przybliżyć lub oddalić widok, użyj przycisków +/- w prawym dolnym rogu. Aby włączyć funkcję Google Street View, przeciągnij ikonę żółtego ludzika w wybrane miejsce na mapie. 

Administracja obszarów

6. ADMINISTRACJA OBSZARÓW

Administracja obszarów pozwala na tworzenie wirtualnych stref na mapie. Tworząc obszar określasz jego nazwę, co pomaga w zarządzaniu flotą oraz raportowaniu. Obszary mogą obejmować miejsca często odwiedzane, stacje benzynowe, stałych klientów, siedzibę firmy itp.

Gdy pojazd zatrzymuje się w danym obszarze, informacje zapisują się automatycznie.

Obszary mogą służyć zbieraniu statystyk na temat częstotliwości i czasu pobytu w wybranych miejscach.

 6.1.   Utwórz obszar

Zakładkę ‘Administracja obszarów’ znajdziesz pod menu Triplog.

Aby utworzyć nowy obszar, wyszukaj na mapie miejsce, w którym chcesz go umieścić, następnie naciśnij przycisk ‘Utwórz obszar’. U góry ekranu możesz wybrać kształt obszaru – okrągły, prostokątny lub poligoniczny. Po zakończeniu tworzenia kształtu obszaru, wpisz nazwę oraz adres obszaru. Utworzone nazwy pojawią się w polu adresu na liście przejazdów oraz w raportach, należy więc określać nazwy w sposób rozpoznawalny i użyteczny. ‘Zapisz’ zmiany lub ‘Anuluj’ i rozpocznij od nowa.

6.2.  Aktualizuj obszar

Z lewej strony okna znajduje się lista obszarów stworzonych przez administratora. Kliknij na wybraną nazwę obszaru, aby pokazać go na mapie i uzyskać więcej informacji na jego temat. Możesz tu także edytować lub usunąć obszar. Sam kształt utworzonego wcześniej obszaru nie jest edytowalny, więc jeśli jest niepoprawny należy go usunąć i utworzyć od nowa.

Przesłane ewidencje

7. PRZESŁANE EWIDENCJE

Zakładkę ‘Przesłane ewidencje’ znajdziesz pod menu Triplog. Zakładkę tę używa się jeśli pojazdy są udostępniane osobom niebędącym pracownikami podatnika, lub jeśli wymagane jest składanie przez pracowników podpisanych ewidencji (również tych za samochody służbowe używane prywatnie), a także jeśli pracownik rozlicza kilometrówkę za jazdy służbowe wykonane pojazdem prywatnym.

Przesłane ewidencje zawierają listę wszystkich ewidencji przesłanych przez kierowców. Raporty te zgodnie z przepisami o dowodach księgowych, są przechowywane przez 5 lat. Raporty posortowane są wg nazwiska kierowcy. Klikając na nazwisko, otwieramy listę przesłanych dotychczas ewidencji.

Klikając wiersz wybranego raportu, otwieramy szczegóły przesałnych danych. 

Historia kierowców

8. HISTORIA KIEROWCÓW

Zakładkę ‘Historia kierowców’ znajdziesz pod menu Triplog.

 ‘Historia kierowców’ to lista wszystkich kierowców, których wprowadzono do systemu Triplog, ale później usunięto i nie są przypisani do żadnego pojazdu. Najczęściej są to nazwiska osób już nie pracujących. Przechowujemy ich listę ze względu na historię dokumentów podatkowych.

Jeśli kierowca został usunięty przez pomyłkę, możesz go przywrócić na listę aktywnych kierowców. Kliknij wybrane nazwisko i wybierz ;Ok’ w okienku Przywrócenie kierowcy.

Raporty

9. RAPORTY

Zakładka ‘Raporty’ znajdziesz pod menu Triplog.

Lista dostępnych raportów zależy od rodzaju zakupionego pakietu. Sposób wyświetlania raportów jest identyczny jak lista Przejazdów, a niektóre z raportów mają więcej opcji wyszukiwania. Raporty można generować w formacie .pdf, .xls, .csv, .xml.

9.1 Raport statusu

Zawiera podstawowe informacje o każdym pojeździe. Raport można filtrować wg działów.

WYKORZYSTANIE POJAZDÓW:

Podsumowuje łączną liczbę przejazdów, w dni kiedy pojazd był używany oraz ogólny procent wykorzystania. Raport automatycznie usuwa dni wolne od pracy – zgodnie z godzinami pracy podanymi przez administratora oraz świętami. Jeżeli więc administrator wprowadzi godziny pracy również w sobotę lub w niedzielę, przejazdy z tych dni będą uwzględniane w obliczeniach. Dostępny dla samochodów służbowych. 

Wykorzystanie pojazdow

RAPORT POSTOJÓW:

Podsumowuje szczegóły przejazdów każdego kierowcy, włącznie z czasem postoju pomiędzy każdym przejazdem. 
 

Raport postojów ABAX

9.2 Raport przejazdów

Zawiera listę przejazdów zgodnie z wybranymi kryteriami, jak lista Przejazdów, ale możliwa do zapisania w pliku.

9.3 Podstawa fakturowania

Raportu można użyć dla fakturowania kosztów przejazdów do/dla klienta, bądź związanych
z danym projektem. Po wprowadzeniu stawki za godzinę, otrzymasz podsumowanie kosztów.

9.4 Raport powiadomień

Pokazuje liczbę otrzymanych powiadomień, pogrupowane wg działów i kierowców.

9.5 Raport odległości (pojazd)

Podsumowanie przejechanych odległości wg pojazdu oraz działu. Raport zawiera łączną liczbę kilometrów przejechanych służbowo oraz prywatnie, liczbę przejazdów i ich czas trwania.

Szczególnie przydatny jest do kontroli łącznego przebiegu przy limitach leasingowych.

9.6 raport odległości (kierowca)

Zawiera te same informacje co ‘Raport odległości (pojazd)’, tym razem wg nazwisk kierowców.

9.7 Raport czasu w obszarze

Podsumowanie czasu spędzonego w każdym z utworzonych obszarów w zakładce ‘Administracja obszarów’.

9.8 Raport czasu postoju

Podsumowanie czasów postoju każdego przejazdu, wraz z adresem oraz celem przejazdu.

9.9 Rejestr aktywności użytkownika

Podsumowanie wszystkich czynności wykonanych w systemie przez poszczególnych użytkowników.

9.10 Raport kierowcy

Proste zsumowanie kilometrów przejechanych w celach prywatnych oraz ilości dni, kiedy pojazd był użytkowany prywatnie przez danego kierowcę.

9.11 Ewidencja przebiegu

Raport ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Aby raport generował się poprawnie, należy odpowiednio wypełnić dane  w oknie ‘Informacje o pojeździe’ w zakładce ‘Pojazdy’. Raport powinien być generowany na koniec każdego okresu rozliczeniowego. 

9.12 Przesłane ewidencje

Podsumowanie wg nazwiska kierowców ewidencji przesłanych do zatwierdzenia. Przydaje się szczególnie przy dużej liczbie kierowców i potrzebie sprawdzenia czy wszyscy na czas przesłali dane do zatwierdzenia.

9.13 Status przesłanych ewidencji

Używany, gdy pracownicy rozliczają kilometrówką użycie ich pojazdów prywatnych w celach służbowych. 

Ewidencje do zatwierdzenia

10. EWIDENCJE DO ZATWIERDZENIA

Zakładkę ‘Ewidencje do zatwierdzenia‘ znajdziesz pod menu Triplog. Znajdziesz tu listę ewidencji przesłanych przez kierowców do zatwierdzenia przez administratora. Klikając jednokrotnie
w wybrany wiersz otwierasz dana ewidencję – możesz przejrzeć listę przejazdów, wprowadzonych celów, sprawdzić czy złożono podpis. Jeśli któryś z elementów wymaga poprawy, ‘Odrzuć’ ewidencję lub ‘Zatwierdź’ jeśli wszystko jest w porządku. 

Wyślij SMS do kierowcy

11. WYŚLIJ SMS DO KIEROWCY

Zakładka ‘Wyślij sms do kierowcy’ znajduje się pod menu Triplog. Pozwala bezpośrednio wysłać sms do kierowcy lub grupy kierowców.

Wybierz z listy kierowcę(ów), do którego chcesz wysłać wiadomość, wprowadź treść i wybierz ‘Wyślij wiadomość’ w prawym górnym rogu okna. 

Wyszukiwarka miejsc

12. WYSZUKIWARKA MIEJSC

Zakładka ‘Wyszukiwarka miejsc’ znajduje się pod menu Triplog, jeśli usługa ta zawarta jest w Twoim pakiecie.

Funkcja wyświetla pojazdy poruszające się w wybranym obszarze w określonym przedziale czasu.

Po wybraniu funkcji ‘Wyszukiwarka miejsc’ wyświetli się mapa z podświetlonym okręgiem. Poszerz lub pomniejsz obszar, na którym chcesz się skupić - naciśnij i przeciągnij czarne znaczniki na krawędziach okręgu. Następnie wybierz datę i naciśnij ‘Szukaj’. Dla wybranego dnia pojawi się zakres godzin, który możesz dowolnie zawęzić. Po określeniu wszystkich opcji, naciśnij play.

Powiadomienia 

13. POWIADOMIENIA

Powiadomienia to sygnał dla administratora o niepożądanym zdarzeniu lub o przekroczeniu wcześniej ustalonych wartości granicznych.

‘Powiadomienia’ mają własne menu, które znajdziesz w prawym górnym rogu głównego okna interfejsu administratora. Menu zawiera dwie zakładki: ‘Powiadomienia’ i ‘Ustawienia powiadomień’. 
‘Powiadomienia’ wyświetlają wszystkie odczytane i nieodczytane powiadomienia.

‘Ustawienia powiadomień’ umożliwiają określenie w jakich okolicznościach i w jaki sposób chcesz otrzymywać dane powiadomienie.

13.1. Ustawienia powiadomień

System zawiera 7 typów powiadomień dla produktu Triplog, 5 dla Equipment Control oraz powiadomienie o przekroczeniu maksymalnej prędkości. 

Deaktywować można jedynie powiadomienie o prędkości. Pozostałe system będzie generował automatycznie.

Klikając w wiersz wybranego powiadomienia, możesz określić czy ma być wysyłane na adres email czy smsem. Wypełnij te powiadomienia, które będą istotne dla Twojej floty.

13.2. Typy powiadomień
 

 • Przejazd bez kierowcy

Powiadomienie informuje o wykonanym przejeździe bez przypisanego kierowcy. Ma to znaczenie jeśli prowadzisz ewidencję dla celów VAT.

 • Wysoka prędkość

Maksymalną prędkość można określić w ‘Powiadomienie w przypadku przekroczenia maksymalnej prędkości’ w oknie ‘Ustawienia powiadomień’. Jeśli status powiadomienia jest ’Aktywowany’, system wyśle informację, gdy zarejestruje prędkość przejazdu przekraczającą określony limit.

 • Ponad 10% różnica pomiędzy przejechaną a zmierzoną odległością

Powiadomienie wysyłane w przypadku, gdy różnica pomiędzy zmierzoną a przejechaną odległością wyniesie ponad 10%. Może to oznaczać, że urządzenie zostało odłączone a przejazdy nie zostały zarejestrowane w pełni.

 • Brak nowych przejazdów od 14+ dni

Powiadomienie wysyłane w przypadku, gdy pojazd nie zarejestruje przejazdów w przeciągu ponad 14 dni. Powiadomienie zniknie natychmiast po zarejestrowaniu kolejnego przejazdu.

 • Utracono kontakt

Powiadomienie wysyłane, gdy w przeciągu 3 dni, nie zostanie zarejestrowana pozycja GPS. Powiadomienie zniknie natychmiast po zarejestrowaniu nowej pozycji.

 • Utracono źródło zasilania

Powiadomienie wysyłane, gdy moduł straci zasilanie. Moduł ma wbudowany zapasowy akumulator, wystarczający na podtrzymanie jego pracy na wypadek utraty głównego zasilania
z akumulatora.

13.3. Nowe powiadomienia

Wszystkie nieprzeczytane powiadomienia wyświetlą się od najstarszego do najnowszego – kolumnę można sortować rosnąco lub malejąco klikając w jej nazwę.

Po kliknięciu wybranego powiadomienia, wyświetli się okno ‘Szczegóły powiadomienia’, w którym można dodać komentarz lub oznaczyć powiadomienie jako przeczytane. Komentarz może okazać się przydatny, np. gdy pracownik przebywa na urlopie, a pojazd nie przesyła lokalizacji GPS.

Po wybraniu ‘Oznacz jako przeczytane’, powiadomienie zostanie usunięte z listy nowych powiadomień. Powiadomienie wyświetli się ponownie po krótkim czasie, jeśli jego przyczyna nie zostanie usunięta.

13.4. Wszystkie powiadomienia

Możesz wyszukiwać powiadomienia według okresu czasu, typu powiadomienia, pojazdu, działu lub całej floty.

Jak zaktualizować hasło do administratora

14. JAK ZAKTUALIZOWAĆ HASŁO ADMINISTRATORA

Żeby zaktualizować hasło do konta administratora, należy zalogować się na to konto, a następnie w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę ‘Profil’ i wybrać ‘Zmień hasło’. Nowe hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej 1 cyfrę oraz wielkie i małe litery.

Jeśli zapomniałeś hasło do konta administratora, skontaktuj się z Serwisem Klienta.

Fleet Management

15. FLEET MANAGEMENT

Fleet management’ to jedno z głównych menu w interfejsie administratora Triplog, dające dostęp do całej floty na aktualizowanej na bieżąco mapie. Mapa jest dostępna również w menu ‘Equipment Control’, widocznym w interfejsie jeśli zakupiłeś ten produkt.

Na mapie widoczne są wszystkie pojazdy, dla których aktywowano funkcję mapy. Każdy pojazd oznaczony jest jako strzałka – zielone oznaczają pojazdy poruszające się, a czerwone pojazdy stojące w miejscu. Opcja “Pokaż sprzęt” wyświetli na mapie również urządzenia i maszyny. Są oznaczone na mapie czarnym symbolem koła zębatego. Jeśli na małym obszarze znajduje się kilka pojazdów, możesz pokazać je jako grupę (‘Grupowanie’). Aby zobaczyć poszczególne pojazdy z grupy, wystarczy kliknąć na ikonę z liczbą, aby obszar automatycznie się powiększył i pokazał poszczególne pojazdy.

Kliknięcie w wybrany pojazd otwiera listę dodatkowych informacji m.in. o sile sygnału, aktualnej prędkości, kierowcy itp. Z tego miejsca możesz wysłać sms bezpośrednio do kierowcy pojazdu, jeśli jest do niego przypisany.

Mapa odświeża widok co 30 sekund lub jeśli pojazd zmieni kierunek poruszania się. System wykorzystuje Google Maps. W prawym górnym rogu możesz zmienić widok mapy na terenowy lub satelitarny. Aby przybliżyć lub oddalić widok użyj przycisków +/- lub podwójnie kliknij w wybranym miejscu mapy. Aby włączyć funkcję Google Street View, przeciągnij ikonę żółtego ludzika
w wybrane miejsce na mapie.

Pozycja mapy jest nieruchoma, ale w pasku z lewej strony okna wyszukiwania możesz wybrać opcję „śledzenia wybranego pojazdu”; od tego momentu mapa będzie automatycznie podążała za wybranym pojazdem.

Pole wyszukiwania w lewym górny rogu pozwala wyszukiwać wg działu, kierowcy lub lokalizacji. W nagłej sytuacji możesz sprawdzić, który z twoich pojazdów znajduje się najbliżej określonego adresu. System wyświetli 5 pojazdów położonych najbliżej.

15.1 Menu mapy
 

 • Pokaż Pojazdy

Włącz lub wyłącz widoczność pojazdów na mapie (Triplog). Ustawienia domyślne można zmienić w ‘Ustawieniach klienta’.       

 • Pokaż Sprzęt

Włącz lub wyłącz widoczność sprzętu na mapie (Equipment Control). Ustawienia domyślne można zmienić w ‘Ustawieniach klienta’.   

 • Pokaż ABAX Mini

Włącz lub wyłącz widoczność ABAX Mini na mapie.       

 • Pokaż Obszary

Włącz lub wyłącz widoczność utworzonych obszarów na mapie. Ustawienia domyślne można zmienić w ‘Ustawieniach klienta’.       

 • Pokaż Etykiety

Włącz lub wyłącz widoczność nazwiska kierowcy na mapie. Ustawienia domyślne można zmienić w ‘Ustawieniach klienta’.       

 • Grupowanie

Włącz lub wyłącz automatyczne grupowanie pojazdów na mapie. Ustawienia domyślne można zmienić w ‘Ustawieniach klienta’.       

 • Pokaż Natężenie ruchu

ABAX Traffic Flow jest funkcją dostępną w niektórych pakietach. ‘Pokaż natężenie ruchu’ dodaje do mapy warstwę, która oznacza drogi kolorami w zależności od natężenia ruchu. Dane o natężeniu ruchu dostarcza Google.     

 • Śledź wybrane pojazdy

Pozycja mapy jest nieruchoma, ale w pasku z lewej strony okna wyszukiwania możesz wybrać opcję „śledzenia wybranego pojazdu”; od tego momentu mapa będzie automatycznie podążała za wybranym pojazdem.       

 • Utwórz obszar

Obszary można tworzyć bezpośrednio z widoku mapy. Po kliknięciu ‘Utwórz obszar’, po prawej stronie mapy pojawi się pasek narzędzi.

Instrukcję tworzenia obszaru znajdziesz powyżej w punkcie ‘Administracja obszarów’.