Sponsorater

Sponsorater utgjør en viktig del av våre eksterne kommunikasjon- og markedsaktiviteter. Gjennom våre sponsorater bygger vi relasjoner med nye og eksisterende kunder, våre ansatte og samfunnet rundt oss. For ABAX er det viktig at vi ligger våre verdier og visjoner til grunn for valgene av våre sponsorater. Våre sponsorater er fordelt mellom lokale, nasjonale og internasjonale avtaler. 

For henvendelser angående sponsorat, vennligst kontakt sponsorship@abax.no