Brukerveiledning for ABAX Driver ID RFID

For å opptre i henhold til skattereglene er det viktig at hver tur som kjøres er tilknyttet en fører. I mange bedrifter har man en rekke biler som deles av de ansatte, og de ansatte bytter bil til stadighet. I disse tilfellene har ABAX en tjeneste som kan hjelpe deg med å holde oversikten over turer og fører, nemlig ABAX Driver ID.  

Med ABAX Driver ID monterer man en RFID-leser, som brukes av føreren, til å logge på bilen. Når en fører er logget på bilen, vil en administrator kunne ta ut korrekt og verdifull data som hjelper til med å holde orden på bilparken, kartene, føreratferd og rapporter – som igjen støtter din bedrift med å opptre i henhold til skattekravene.

Kom i gang

Når ABAX Driver ID er bestilt vil ABAX trenge en liste over alle førere og kjøretøy i bedriften, og RFID-nummer dersom dette er tilgjengelig data. For å forenkle prosessen med å komme i gang legger ABAX til alle førere i systemet og knytter hver enkelt fører opp mot et RFID-nummer. Hvis ABAX ikke mottar disse listene, eller bedriften legger til flere førere selv (tilknyttet RFID-nummer), er det administrator som legger inn detaljene.

RFID2-leser

ABAX RFID 2

 

 

Hvordan montere, logge på og nullstille en RFID2-leser i et kjøretøy. 

Selve leseren festes på innsiden av bilen med dobbeltsidig tape, og kommuniserer trådløst med ABAX-enheten. Leseren kommuniserer kun med ABAX5. 

Når en ansatt skal logge seg på drar man ID-kortet eller brikken over ABAX-logoen på RFID-leseren. En pipelyd og et grønt lyd indikerer at man har logget på riktig.  
For å manuelt logge av kjøretøyet, trykk på den blå “X”-knappen. En pipelyd og et rødt lys indikerer at man har logget av riktig. 

Føreren er automatisk logget på inntil det logges av manuelt, (ved å trykk på den “X”-knappen eller i appen) eller inntil en annen fører logger seg på.  

Legge til en fører og RFID-nummer 

En fører kan tilknyttes et RFID-nummer på to måter: Enten direkte i kjøretøyet eller i offline modus.  

Direkte i kjøretøyet

For å knytte en fører til RFID-nummer i kjøretøyet, må føreren logge på bilen med RFID-kortet/brikken som ikke allerede er tilknyttet føreren.  
 
Dersom de ikke skal fullføre en reise kan de logge av ved å trykke på “X”-knappen. 
Administrator kan knytte RFID-nummeret til føreren ved å velge “RFID Logg” fra Triplogmenyen og generer en rapport. 
 
Rapporten under viser at en fører logget på XXX000 29.8.2018 kl 13:14. Kolonnen for hendelser viser at den ikke er tilknyttet en fører. 

RFID ID Driver Assigned NO

For å knytte RFID-nummeret til en fører klikker du på raden, og du får et nytt vindu opp hvor du tildeler fører og klikker ok. 

RFID Assign Driver NO
RFID Search for drivers NO

Gjenta denne prosessen for alle førere. 

Koble RFID-nummer og fører uten å sitte i kjøretøyet (i kontormodus)

For å knytte en fører til et RFID-nummer i “kontormodus” må du trykke på X-knappen samtidig som du bruker en binders til å resette enheten. Når det blinker hvitt kan du slippe X-knappen. Du er nå i “kontormodus”.  
Du kan nå koble RFID-leseren med PC ved å bruke vedlagte USB-kabel. Et blått lys indikerer at man har vellykket tilkobling.  
 
Fra Triplogmenyen velger du “Førere”. Velg så den føreren du vil knytte til RFID-nummeret, klikk på feltet “Fjernkontroll ID” og hold musepekeren over. Skann RFID-kortet/brikken og nummeret vil automatisk legges til i feltet.  
 
For å gå ut av “kontormodus”,  
 
For å gå ut av “kontormodus” må du trykke på reset-knappen på siden av på RFID-leseren og koble fra USB-kabelen.

Batteri og forbindelse 

Den oppladbare RFID2-leseren har en batterikapasitet på inntil 6 måneder med normal bruk. Etter dette må må lade på nytt. Dersom batteriet faller ned under 30% vil et rødt lys blinke for å minne føreren på at leseren må lader. En ladekabel (USB) er inkludert i pakken.  Enheten må lades med en EN62368 ladeenhet. Av sikkerhetsårsaker vil ikke batteriet lades under 0°C, eller høyere enn 45°C.

Du kan sjekke status på batteriet ved å trykke og hold på “X” knappen i tre sekunder. Et farget lys indikerer batteriprosenten: 
Grønt lys >70% 
Gult lys 30% - 70% 
Rødt lys <30% 

Du kan sjekke forbindelsen til ABAX5-enheten ved å trykke og hold på “X” knappen i tre sekunder. Et farget lys indikerer om det er forbindelse: 
Blått lys = RFID-leseren er koblet til ABAX5-enheten 
Rød lys = RFID-leseren er ikke koblet til ABAX5-enheten 

RFID1-leser

ABAX RFID Reader 1

Hvordan montere, logge på og nullstille en RFID1-leser i et kjøretøy

Selve leseren festes på innsiden av bilen med dobbeltsidig tape, og kommuniserer trådløst med ABAX-enheten. Leseren kommuniserer kun med ABAX4/ABAX5, og ikke de eldre kjørebokmodellene. Det er viktig at RFID1-leseren monteres så nær ABAX Triplog enheten som mulig, og maksimalt 70 cm unna.  

Når en ansatt skal logge seg på trykker man ID-kortet eller brikken mot “press” knappen på RFID1-leseren. En pipelyd og et grønt lys indikerer at man har logget på riktig. 

For å manuelt logge av kjøretøyet, trykk på den turkise “X”-knappen. En pipelyd og et rødt lys indikerer at man har logget av riktig.  

Føreren er automatisk logget på inntil det logges av manuelt, (ved å trykk på den turkise “X”-knappen eller i appen) eller inntil en annen fører logger seg på.  

Se instruksjonsvideo for hvordan du installere ABAX Fører-ID

Se instruksjonsvideo for hvordan du nullstiller ABAX Fører-ID

Legge til en fører og RFID-nummer 

For å knytte en fører til et RFID-nummer, må føreren logge på (trykk ID-kortet eller brikken mot “press” knappen på RFID-leseren) et kjøretøy med RFID-kortet/brikken som ikke allerede er tilknyttet føreren. 

Dersom de ikke skal fullføre en reise kan de logge av ved å trykke på den turkise X’en. 
Administrator kan knytte RFID-nummeret til en fører ved å velge “RFID logg” fra Triplogmenyen.  

RFID Logg NO

Deretter kan administrator klikke på RFID-nummeret og tildele ID-nummeret til en spesifikk fører. 

RFID Assign Driver NO

Rapporten under viser at en fører logget på XXX000 29.8.2018 kl 13:14. Kolonnen for hendelser viser at den ikke er tilknyttet en fører. 

RFID ID Driver Assigned NO

For å knytte RFID-nummeret til en fører klikker du på raden, og du får et nytt vindu opp hvor du tildeler fører og klikker ok.  

RFID Assign Driver NO
RFID Search for drivers NO

Fører og RFID-nummeret er nå knyttet sammen i systemet.  

RFID Search for driver result NO

 Gjenta denne prosessen for alle førere.

Turer uten fører

Dersom kjøretøyet er i bevegelse, og fører ikke er logget på, vil RFID-leseren pipe. Føreren kan logge seg på inntil 2 minutter etter at turen har startet.  
Dersom en fører ikke logger seg på bilen vil administrator få et varsel om “Turer uten fører” i varselmenyen.  
Det er viktig at sette fører på alle turer for å imøtekomme skattekravene.  
Går til “Turer” i Triplogmenyen, velg relevant periode og legg til filter “Turer uten fører”.  

Triplog admin - trips without drivers NO

Du får nå er rapport som viser alle turer som mangler en fører.

Triplog trips without drivers result NO

 Når du klikker på en tur tar den deg videre til et nytt vindu: 

Triplog Admin trip details NO

Her kan du legge til fører i menyfeltet “Førergjengkjenning” 

Triplog Admin assign driver to trip NO
RFID Search for driver result NO

Gjenta denne prosessen for alle turer uten fører. 

Tilslutt er det viktig at markerer varselet som håndtert. 

Dette gjør du i menypunktet “Varsel”: 

Triplog admin notifications NO
Triplog admin notification details NO